Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Manažer je jen člověk - Leadership nebo management?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Manažer je jen člověk - Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Lidé se v nich zhlížejí a sami by si přáli být jako oni. Důležité je ale nezapomenout ještě na druhý způsob vedení lidí, který může být u životních cest velikánů, jimiž inspirativní leadeři jsou, upozaděn. A tím je management.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi managementem a leadershipem? Ve kterých případech vedení lidí zvolíme přístup jako leader, a ve kterých naopak budeme manažery? A jak, nebo zda vůbec, lze tyto dva způsoby vedení kombinovat? Těmto tématům se pojďme věnovat v aktuálním článku ze seriálu Manažer je také jenom člověk.

Manažer nastavující (bezpečné) mantinely

Když se řekne management, pravděpodobně se vám hned vybaví pojem kontrola. Kontrola a nastavená pravidla jsou nepochybně jednou z jeho nedílných součástí. Aby však uplatňovaná kontrola dávala smysl, potřebujete mít nastavený směr – vědět, kam jdete, a proč. Pokud to víte, dokážete na tomto základě vytvořit plán, rozdělit činnost mezi jednotlivé role, které potřebujete zapojit, aby bylo reálné plán naplnit. U činností potřebujete mít dále definované výsledky, frekvenci a způsob jejich podávání, a potřebujete také leccos vědět o klientech. Pak už přichází na řadu podpora daného člověka v jeho roli prováděná takovým způsobem, aby měl tento člověk vše potřebné k naplnění výsledků. Je tedy zapotřebí poskytnout mu kontrolu postupu, jeho vyhodnocování a zpětnou vazbu.


Pokud kontrola probíhá jako normální součást spolupráce a druhému dáte více prostoru pro sebevyjádření, inspirujete ho skrze to, kým jste a kam směřujete.

A v neposlední řadě je také nutná podpora vzniku systému umožňujícího srozumitelné a efektivní předávání informací, díky čemuž bude možné opakovat činnosti vedoucí k výsledku. Díky tomu pak každý (i nový pracovník) bude vědět, jak na to, a vyhne se postupům, které nevedly k požadovaným výsledkům. Každý víme, že občasným chybám se i přes veškerou snahu nevyhneme, ale mějme na paměti, že i již uskutečněné chyby jsou součástí interního systému vzdělávání pracovníků.
Management se zpravidla uplatňuje v základech fungování jakékoliv organizace (např. vytváření pravidelných plánů), jako přístup k člověku, který je ve vykonávání činnosti nový (např. ji dělá poprvé), či v situacích, kde není prostor pro diskuzi a hledání řešení (např. krizové situace).

Leader ukáže, jak si mantinely nastavit

Pojem management jsme si už vysvětlili, kdy tedy naopak hovoříme o leadershipu? Pojem leadership se mnohým může spojovat s termíny jako vize, nadšení, motivace či růst a rozvoj. V činnostech je spojen hlavně se situacemi, kdy se leader stává vzorem pro ostatní tím, kým je on sám. Během diskuzí dává leader svým následovníkům prostor pro nalezení řešení, extrakci zkušeností a bezpečné zázemí potřebné pro učení se z vlastních selhání. Proto je pro leadership tak podstatný vztah leadera s tím, koho vede. Klíčovými pojmy se tak stávají porozumění a důvěra.

Leadership či jeho prvky lze vnést do spolupráce s lidmi, kteří již mají nějaký základ ve znalostech dané problematiky, již mají v činnostech nějaké výsledky, případně lze uplatnit i tam, kde je velmi žádoucí, aby daný člověk postupně získával více samostatnosti. Jste-li v pozici leadera, snažíte se lidem nabízet více prostoru a povzbuzovat je v budování sebedůvěry při hledání vhodných řešení.

Kombinace aneb skutečně platí čím víc, tím líp?

Na co však nesmíte zapomenout při zvažování vhodného přístupu k lidem? Pokud do managementu přidáte prvky leadershipu, obohatíte jej. Pokud do leadershipu vnášíte prvky managementu, ničíte ho. Proč? Protože tam, kde je vytvořené prostředí důvěry (leadership), způsobuje vstup kontroly (management) zmatení a z toho vyplývající rozladěnost, pochybnosti o sobě a vztahu s druhým člověkem. Pokud však při vhodných příležitostech a tam, kde jsou stanovena pravidla a kontrola probíhá jako normální součást spolupráce (management), vnesete více důrazu na hledání uvědomění, dáte druhému více prostoru pro sebevyjádření, inspirujete ho skrze to, kým jste a kam směřujete. Tím pádem se obohacujete vzájemně, podporujete svůj vztah a zvyšujete míru zapojení druhého člověka. A tímto svůj přístup dále rozvíjíte.

Ať už se ale rozhodnete vydat kteroukoli cestou (či jejich kombinací), již skutečnost, že nad volbou přístupu ke konkrétnímu podřízenému přemýšlíte, je znakem toho, že jste se vydali tou správnou. Teď již zbývá „jen“ pokračovat, získávat zkušenosti a vytrvat v neustálém procesu učení.


Institute of Applied Psychology je česká firma s tradicí od roku 2008. Využívá psychologii aplikovanou do firemního prostředí k poznání stávajících i nových zaměstnanců a jejich rozvoji. Za tímto účelem vyvíjí vlastní psychodiagnostické metody, ať už pro online, či pro offline využití. Všechny získané dovednosti předává v rámci vzdělávání manažerům a HR pracovníkům.

Institute of Applied Psychology

Mgr. et Mgr. Michaela Píšková (Slavíková), MBA

mp@psychometry.cz

Další články

Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: