Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Manažer je jen člověk – Vzdělávání v soft skills
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Manažer je jen člověk – Vzdělávání v soft skills

Měkké vzdělávání bývá v technických profesích často takovou popelkou. Technika a věda míří stále kupředu, a proto je právě v této oblasti množství různých školení, kurzů a výukových programů širší než v některých jiných oborech. A protože lidé z technických profesí mají přirozený zájem právě o techniku, bývá oblast měkkých dovedností často zanedbávána. Dá se ale říci, že jsou v technických profesích měkké dovednosti méně důležité?

Právě naopak. Měkké dovednosti jsou v technických oborech jednou z nejdůležitějších věcí, která se promítá do celého fungování organizace. Je tomu tak proto, že lidé v těchto profesích často více než kde jinde závisí jeden na druhém a práce jednoho přímo ovlivňuje práci druhého. A zde vstupují na scénu soft skills. Protože právě díky nim se lidé dokáží správně domluvit, naladit svá očekávání, vyjednat optimální podmínky a nastavit procesy tak, aby vše spělo k dobrému výsledku.

Co vás ve škole nenaučí

Kdy naposledy se vám stalo, že projekt nedopadl přesně tak, jak jste chtěli? A pokud věci nespěly ke správnému závěru, čím to bylo způsobeno? Technikou? Zadáním? Anebo právě „oblíbeným“ lidským faktorem? Většinou to bývá právě ten těžko uchopitelný lidský faktor. Ale je vážně tak těžko uchopitelný? K tomu, abychom se naučili s druhými lidmi fungovat tím nejlepším možným způsobem, vede bohužel poněkud kostrbatá cesta. Je to dané už naším systémem vzdělávání. Na základní škole vás naučí počtům, čtení, chemii a podobným dovednostem. Následně na střední škole vás jistě naučí potřebné odborné dovednosti, v případě technických oborů se tedy bude jednat nejspíše o znalosti a dovednosti technické. No a na vysoké škole to bude o větším prohloubení vaší odbornosti. Na žádné z uvedených institucí vás ale nenaučí, jak mluvit s druhými lidmi. Nenaučí vás, jak vyjednat přesně to, co potřebujete. Nikdo vám nepoví, jak získat souhlas a ověřit porozumění. Z nějakého záhadného důvodu se předpokládá, že tyto dovednosti budete nějak sami umět. Ale ono tomu tak v reálném životě nebývá. Právě naopak.


Měkké dovednosti jsou v technických oborech jednou z nejdůležitějších věcí, která se promítá do celého fungování organizace.

Nejen o komunikaci

Na co by se tedy technicky orientované firmy měly zaměřit v oblasti soft skills? Obecně na dovednosti spojené s komunikací, nastavováním projektů z pohledu lidských zdrojů a práce s nimi a také například na pozitivní psychologii a motivaci pracovníků managementu. A přestože jsou měkké dovednosti často lidem v technických profesích vzdálené, je možné připravit vždy takový program, který bude opravdu sedět i těm nejzarytějším technokratům. Stále častěji se v takovém případě používá tým více lektorů, kteří takové měkké vzdělávání připravují. Jeden z nich je obvykle technicky obeznámený s celým odvětvím klienta a jeho typickými charakteristikami, druhý je naopak etablovaný v rovině měkkých dovedností. Takto připravené vzdělávání je pak pro posluchače přesně tím, co potřebují slyšet, protože oba lektoři hovoří „jejich jazykem“ a současně dokáží i poněkud vzdálená témata zařadit do praxe konkrétní společnosti.

Stroje se řídí, lidé se vedou

Často také mezi lidmi z technických profesí panují obavy, jak bude lidmi takové měkké vzdělávání vnímáno. Pokud ale sami posluchači na vlastní oči vidí, jakou změnu v praxi může osvojení si měkkých dovedností přinést, jsou veškeré obavy rychle rozpuštěny. A jaká tedy témata lidé z technických profesí nejčastěji řeší? Jedná se hlavně o motivaci zaměstnanců, správnou komunikaci, budování týmu a podporu loajality, nastavení odměňování, vyjednávání a argumentaci, management a leadership, ale také třeba o time management. V podstatě neřeší jiná témata než lidé z netechnických profesí, protože ať už se pohybujete v jakékoliv oblasti, stále jsou kolem vás lidé, se kterými je třeba pracovat a na jejichž výkonech jste více či méně závislí. A to je dobré nezapomínat, protože i velký Tomáš Baťa říkal, že „Stroje se řídí a lidé se vedou“. A k tomu, abyste byli schopni lidi opravdu efektivně vést, slouží právě měkké dovednosti.


Institute of Applied Psychology je česká firma s tradicí od roku 2008. Využívá psychologii aplikovanou do firemního prostředí k poznání stávajících i nových zaměstnanců a jejich rozvoji. Za tímto účelem vyvíjí vlastní psychodiagnostické metody, ať už pro online, či pro offline využití. Všechny získané dovednosti předává v rámci vzdělávání manažerům a HR pracovníkům.

Institute of Applied Psychology

Mgr. Daniela Kolomazníková, MBA

mp@psychometry.cz

Další články

Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: