Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Manažer je jen člověk
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Management a řízení

Manažer je jen člověk

Pamatuji si jako včera, když jsem se poprvé potkal s panem strojařem, velkým praktikem a zároveň odborníkem i znalcem, prof. Jiřím Markem z VUT v Brně. Zadání od tehdejšího ředitele společnosti bylo jasné; potřebujeme psychologicky poznat několik osob (Jiří byl mezi nimi), abychom je mohli rozvíjet.

Když jsme procházeli on-line dotazníky, bylo vše v pořádku. Jakmile jsme se setkali osobně pro interpretaci výsledků a doplnění závěrečné zprávy o psychologickém interview, měl jsem na výzvu Jiřího vysvětlit, jak je možné reliabilně měřit lidskou osobnost. Že měření probíhá ve strojařině, nebylo nutné vysvětlovat, na to je odborník. Na mně bylo dokázat, že to jde i v psychologii. Začal jsem mluvit o psychodiagnostice a psychometrii. Po jeho porozumění jsem mohl kompetentně interpretovat výsledky a Jiří byl ochoten připustit, že výsledky jsou spolehlivé a shodují se s jeho přesvědčením o vlastní osobě. Stali se z nás velcí přátelé a posléze jsme společně napsali knihu „Selský rozum“, do které jsme vepsali vše, na co narážíme ve firmách, bez ohledu na jejich velikost. Vše, co se stále opakuje a činí v organizacích velké obtíže. Trochu jsme si z toho udělali legraci a náš text doprovodil ilustracemi skvělý karikaturista Robert Jindra. Dále se Jiří, k mému překvapení a obdivu, rozhodl na Univerzitě aplikovaného managementu vystudovat profesní doktorát, přičemž disertaci zaměřil na průnik psychologie, resp. lidského chování, do objednávání a koupě velkých karuselů, a jeho výzkum přinesl skvělé výsledky.


Nelze být každému psychologem, ale lze prostě umět zvládnout svoje ego do té míry, abych připustil, že někdy potřebuji vyměnit roli manažera či lídra za roli kamaráda.

 

Technici a psychologie

Co z toho příběhu plyne? Že lidé technicky orientovaní a extrémně kompetentní právě z pohledu specialistů často opomíjejí společenské vědy, konkrétně psychologii. Dokonce často slýchám, že pro ně psychologie představuje pavědu. Na druhé straně jsou to oni, kdo se v momentech, kdy se necítí dobře, často uchylují k potlačování svých nepříjemných pocitů, protože jim nerozumí. Jsou to oni, kdo se chovají spíše introvertně, protože vlastní uzavřenost před světem je pro ně místem bezpečí a jistoty. Jsou to také oni, kdo, když mají vést a rozvíjet svěřené týmy či jednotlivce v organizaci, přistupují k tomu spíše intuitivně. Zažívám to, když konzultujeme ve strojírenských firmách nebo trénujeme v manažerských programech lidi ze strojírenské, výrobní oblasti či obecně z odvětví průmyslu.

O to více mě těší, když takovým lidem můžeme být prospěšní tím, že jim pomůžeme rozvíjet jejich odbornost a kompetentnost. Vždyť sám Tomáš Baťa říkal: „Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví,“ a také: „Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ Nebo: „Pokud chceš vybudovat velký podnik. Vybuduj nejdřív sebe!“ V tom všem najdete psychologii. Jde o umění komunikace, vytváření vzájemného porozumění a budování a rozvoj vztahů – to je celá jedna kapitola aplikované psychologie. Jde také o vybudování sebe samotného; tedy dokázat si poradit s vlastním egem, umět s ním správně a zdravě hospodařit způsobem, který je prospěšný mně i ostatním. Buddha seděl pod stromem šest let, než na to přišel, a někteří lidé se to učí celý život.

Zvládnout vlastní ego

Psychologie je přítomna všude kolem nás, protože vůlí ovládané chování a prožívání je vlastní každé myslící bytosti. Když pominu role z denního života (rodič, dítě, kamarád, příbuzný apod.) a zaměřím se na role profesní, pak platí, že čím více jsou moje profesní role závislé na spolupráci s ostatními, tím více potřebuji akcentovat svoji kompetenci mu porozumět. Tedy nejen tomu, co říká, ale umět se podívat na svět jeho očima, skutečně jej pochopit. Právě proto, abych mu mohl zadávat úkoly a očekávat, že je splní řádně a včas. Abych s ním mohl komunikovat o tom, co budeme dělat zítra, a mohl oprávněně očekávat, že přijde s něčím novým, něčím, co nám v organizaci prospěje. Na druhé straně, abych uměl rozpoznat, že dnes není ve své kůži a místo úkolování potřebuje vyslechnout, protože to, co se mu stalo/děje, sám nezvládá ustát, natož aby to dokázal sám vyřešit.

A teď si představme, že máme v týmu více lidí, tedy se daná situace násobí právě jejich počtem. Nelze být každému psychologem, ale lze prostě umět zvládnout svoje ego do té míry, abych připustil, že někdy potřebuji vyměnit roli manažera či lídra za roli kamaráda, kolegy, případně táty, protože ten jeho jej nenaučil to, co od něj nyní firma potřebuje. Uvedl jsem několik citátů od Baťů, dovolím si jedním skončit: „Hlavní úlohou organizátora, který chce vytvořit velký podnik, je vybudování morální a psychologické základny pro zdárný rozvoj pracovníků.“

Petr Pacher studoval všeobecné lékařství, které jej přivedlo k psychologii a managementu. Aplikovanou psychologii používá raději než klinické přístupy. Kompiloval řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuje zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky, konverzační hypnózy a vývoji nových metod pro vzdělávání formou výcviku. Učí na několika vysokých školách. Smysl života vidí ve vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti, při jejichž použití v praxi získají mnohem lepší výsledky než předtím.

Psychometry

Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

pp@psychometry.cz

Další články

Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: