Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Marži nelze ztotožňovat s hrubým ziskem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Marži nelze ztotožňovat s hrubým ziskem

Ivan Čapek

MM: Pane řediteli, i když se dá předpokládat, že většina čtenářů vaši

společnost zná, mohl byste ji alespoň v krátkosti představit?

Ing. Čapek: Akciová společnost Strojimport je společností ryze obchodní a pohybuje se na mezinárodním trhu převážně v oboru obráběcích a tvářecích strojů z produkce českých a slovenských výrobců. Společnost pracuje na zahraničních trzích prostřednictvím svých dceřiných společností, dále formou reprezentačních kanceláří a prostřednictvím své zastupitelské sítě tvořené soukromými místními firmami.

MM: Charakterizujte prosím současnou technickou úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů a jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích a v tuzemsku.

Ing. Čapek: Podle mého názoru je současná technická úroveň českých obráběcích a tvářecích strojů velmi dobře srovnatelná s úrovní západoevropské konkurence. Po mechanické stránce se české stroje vyznačují vysokou tuhostí konstrukce, velmi dobrým dílenským zpracováním, přesností a dlouhou životností. Nevyskytují se zásadní problémy ani v elektronickém vybavení a v řízení strojů, které je kompletováno dovozem od nejlepších evropských a japonských výrobců. Čeští producenti, až na výjimky, zatím bohužel příliš nepostoupili v konstrukci a výrobě kompletních technologických linek a na takové poptávky je naše reakce spíše odmítavá. Na druhé straně ve výrobním programu českých výrobců figurují některé velmi zajímavé výrobky, které snesou po technologické stránce srovnání se špičkovými producenty.

MM: Jaká je současná poptávka po strojích a jakým směrem se bude ubírat?

Ing. Čapek: V letošním roce je poptávka po strojích a strojním zařízení výrazně nižší než v minulých letech. Poptávka je negativně ovlivněna celkovou hospodářskou recesí a přes různé optimistické předpovědi se zatím nedaří konjunkturu obnovit. Západní Evropa, která předpokládala obnovení růstu hospodářství již ve druhé polovině letošního roku, se stále pohybuje kolem nuly a s největší pravděpodobností teprve druhá polovina roku 2003 by měla přinést oživení. V této době se vyšší poptávka vyskytuje pouze v ekonomikách s částečným státním řízením (Indie, Čína, Irán, Alžírsko) nebo v ekonomikách, do nichž plynou zahraniční investice. Tak jak se budou ubírat zahraniční investiční programy, bude možno očekávat též vývoj poptávky. Lze tedy usuzovat, že se výrazně zlepší investování v Rusku, Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajině.

MM: Jak byste charakterizoval úroveň českých výrobků z hlediska personální, konstrukční a technologické vybavenosti v evropském kontextu?

Ing. Čapek: Podle mého názoru se personální vybavenost českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů výrazně zlepšila, zejména na úrovni manažerské a obchodní. Technologická vybavenost dosud zaostává za úrovní západoevropských konkurentů, ale v zásadě lze souhlasit s tím, že hospodářsky úspěšnější výrobci velmi kvalifikovaně usilují o zlepšení technologického vybavení. Kritický je však stále nedostatek jazykově vybavených techniků a montérů, kteří by byli schopni řešit složité technické problémy u zahraničních zákazníků na potřebné úrovni celého souboru znalostí. Zde podle mého názoru stále nefunguje jednoznačné spojení mezi zvyšováním kvalifikace a odměňováním.

MM: Jak vaši dodavatelé reagují na současné požadavky trhu? Jak se díváte na problematiku marketingově orientovaného výzkumu a vývoje?

Ing. Čapek: Čeští i slovenští dodavatelé reagují na požadavky trhu výrazně lépe než v minulých letech, což je dáno jednak kapacitními i technickými možnostmi, ale též současným tlakem zákazníků, kteří v době recese diktují podmínky trhu. Na druhé straně nejsou naši dodavatelé ještě schopni a odhodláni rychle reagovat na abnormální technologické požadavky, odmítají jít do vyšších technických rizik a spíše setrvávají v určité opatrnosti a konzervativnosti. Toto rozhodně není na škodu v době silné konjunktury, ale nevede to k přípravě budoucích náročných technických řešení. Marketingově orientovaný výzkum a vývoj pokládám jednoznačně za správný, ale navíc se domnívám, že teoretický vědecký výzkum by měl nacházet své místo za neexistence specializovaného výzkumného ústavu převážně na půdě technických vysokých škol.

MM: Jaký bude podle vás vývoj marží obchodních společností za situace, kdy se zvyšují tuzemské náklady a pokračuje celosvětový trend snižování ceny finálních výrobků?

Ing. Čapek: Již v posledních několika letech trvá tlak na snižování obchodních marží, ale nemohu souhlasit s tím, že pokračuje trend snižování ceny finálních výrobků ve světě. Jsem spíš přesvědčen o tom, že stoupají tuzemské výrobní náklady, protože se stále nedaří výrazně zlepšit efektivnost výroby a produktivity práce. Obchodní marži není možno ztotožňovat s hrubým ziskem. Jde o veličinu, kterou musí výrobce vynaložit takovým nebo onakým způsobem na to, aby zboží prodal, dopravil k zákazníkovi a v rámci záruční lhůty a pozáručního servisu o svůj výrobek pečoval. Je na výrobci, aby zkalkuloval a určil, zda a jakého prostředníka na tyto služby potřebuje nebo zda si vybuduje a bude hradit vlastní komerční síť.

MM: Jakou úlohu hrají v současné době a jak se budou vyvíjet obchodní společnosti za situace, kdy většina podniků usiluje o přímý vztah s odběratelem?

Ing. Čapek: Obchodní společnosti v oboru obráběcích a tvářecích strojů existují všude na světě. Zejména běžné stroje jsou prodávány prostřednictvím obchodních sítí nebo obchodních společností. Zastávám názor, že o vývoji těchto společností rozhodují a budou rozhodovat i do budoucna jejich výsledky a jejich chladně zkalkulovaná efektivita.

MM: Jaké metody financování vývozu používáte a jaký máte pohled na současné přístupy bank k profinancování obchodu strojírenskými výrobky?

Ing. Čapek: Vývozy, které jsou realizovány na vlastní účet Strojimportu, si naše společnost profinancovává v rámci spolupráce s ČSOB, a. s., sama. Můžeme se pochlubit tím, že své závazky vůči dodavatelům plníme spolehlivě a v mnoha případech jsme schopni vhodnou kombinací úvěrů a získaných inkas z obchodních případů posloužit i k profinancování výroby. Odlišnou věcí je nedostatečné porozumění komerčních bank k profinancovávání výroby kontrahovaných strojů. Materiálová a pracovní náročnost výroby, zejména u složitých a hodnotově vysokých strojů, je velmi značná a při dobrém obchodním zajištění nejsou finanční a komerční rizika tak veliká, aby se neměl postoj bank k výrobcům v budoucnosti zlepšit.
Děkujeme vám za rozhovor
Ing. Ivan Čapek
generální ředitel Strojimportu, a. s.

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: