Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Maximální preciznost pro rotorové hřídele
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Maximální preciznost pro rotorové hřídele

Pračky nejnovější generace se pyšní tak tichým chodem, že by mohly stát i v obývacím pokoji. Nízkou hlučnost umožňují kromě jiného vysoce precizní hřídele motorů. A právě na ně se specializuje slovenská firma TM Precision Mechanical Production. Při výrobě se odborníci v této firmě spoléhají na know-how a na brousicí stroj Jupiter od firmy Junker.

TM Precision Mechanical Production sídlí v nejvýchodnější oblasti Slovenska, v městečku Michalovce. Hlavními odběrateli firmy jsou značkoví němečtí výrobci. „Naši zákazníci jsou vedoucími hráči na poli ‚bílé techniky‘ – a samozřejmě jimi chtějí i zůstat,“ vysvětluje šéf závodu Milan Kadilak. „Nároky na kvalitu v naší branži výrazně vzrostly. Ve firmě Junker jsme nalezli partnera, který je schopen dodávat nejnovější brousicí technologie a samostatně reagovat na vysoce komplexní požadavky.“


Při bezhrotém broušení není obráběný díl upnutý, ale jeho poloha v brusném pásmu je definována brusným kotoučem, podávacím kotoučem a opěrným pravítkem.


Jupiter vyrobí tři rotorové hřídele do minuty metodou bezhrotého broušení. Tak je možné dosáhnout vysoké produktivity.

Počítá se každé μm

Ačkoli jsou rotorové hřídele vcelku nená¬padné, jejich výroba je skutečnou výzvou. Tyto malé konstrukční díly musí být opra¬covány s naprostou přesností. Jen tak je možné zaručit, že pračka bude mít mimo¬řádně tichý chod. Aby bylo možno zajistit kvalitu vlnitosti vyhodnocovanou pomocí FFT, musela být kruhovitost průměrů pod ložiska menší než 1 μm. V neposlední řadě musí být zaručena vysoká produktivita, bez¬pečné procesy a stabilní kvalita od prvního do posledního kusu.


Junker TM Precision Jupiter ve firmě TM Precision Mechanical, zleva: Jiří Roček (skupina Junker), Ján Matišin a Miroslav Tkáč (T.M.P.M.P.)

Byl tedy zapotřebí takový brousicí stroj, který by i při vysoké výrobní kapacitě pracoval s ab¬solutní přesností. Milan Kadilak proto sází na know-how a brousicí stroje od firmy Junker. „Nárokům vedoucích hráčů na trhu dokážeme vyhovět nejlépe díky znalostem a strojům, které opět pocházejí od vedoucího hráče na trhu,“ dodává s přesvědčením.

Vysoké nároky od počátku

Ještě před zahájením projektu proběhla de¬tailní analýza přání zákazníka a výrobních pod-mínek. S brousicím strojem Jupiter, bezhrotou bruskou, nabízí firma Junker slovenskému vý¬robci stroj, který splní očekávané požadavky. Filosofie firmy Junker totiž spočívá v individuální konfiguraci stroje, a zejména ve vyvinutí tech¬nologií pro požadovaný proces broušení. Zá¬kladním předpokladem prvotřídní kvality ko¬nečného produktu je polotovar v odpovídající kvalitě

Hlavním úkolem expertů od firmy Junker při přípravě procesu broušení je tedy zaručit ex-trémně vysoké nároky na přesnost a kvalitu vy¬ráběných dílů pro výrobce rotorových hřídelí. A to každý den znovu a znovu v nezměněné kvalitě, bez sebemenší odchylky kruhovitosti obrobku.

Znaky kvality: kruhovitost obrobku a vlnitost

Při bezhrotém broušení je kruhovitost obrobku ovlivněna třemi aspekty: geometrií brusného pásma, parametry stroje a tuhostí nástrojového systému. Teprve optimální souhra všech tří fak¬torů zaručuje vynikající kvalitu broušení – a tím i vynikající obrobky.

V konstrukční řadě Jupiter zúročili experti z firmy Junker více než 55 let zkušeností s bez-hrotým broušením. Vysoce přesné stroje umožňují navíc broušení průběžné, zápichové a šikmým zápichem. Automatické nastavení geometrie brusného pásma optimalizuje pro¬ces broušení a šikmé lože zaručuje maximální tvarovou přesnost.

Vysoká produktivita, krátké doby přenastavení

Jupiter umožňuje slovenskému výrobci vyrábět tři rotorové hřídele za minutu metodou bez¬hrotého broušení. Metoda bezhrotého brou¬šení umožňuje podstatně vyšší produktivitu než broušení mezi hroty. Stroj navíc disponuje různými prvky, které usnadňují jeho přípravu a přenastavení, jako je například patentované CNC přenastavení výšky podpěrného pravítka


Pro kontrolu kvality disponuje brousicí stroj Jupiter individuálně přizpůsobeným systémem měření.

Tím se u brousicího stroje Jupiter ve srovnání s běžnými stroji pro bezhroté broušení výrazně snižuje čas, který je nutný do dokončení prv¬ního obrobku.
„Jednoduché přenastavení a krátké doby cyklů byly hlavními kritérii pro naše rozhodnutí,“ říká Milan Kadilak. Nesmírně vysokou přidanou hodnotu přináší firmě možnost CNC orovná¬vání: Konstrukce a geometrie některých vyrá¬běných typů hřídelí se liší jen minimálně. Pře¬stavení lze v takovém případě provést čistě pomocí softwaru. Není zapotřebí výměna brus¬ného kotouče. Změna typu obrobku se v tako¬vém případě dá provést zhruba za pouhých 30 minut.

Krátká doba broušení, dokonalé výsledky

Rychlost a výrobní kapacita jsou však jen dvě z kritérií, na která klade Milan Kadilak důraz. Velkou výzvou pro experty na broušení bylo dodržet zákazníkem požadované krátké doby cyklů – a zároveň trvale zaručit vysoce přesné výsledky broušení. Pro stálé precizní výsledky je rozhodujícím faktorem specifikace brusného kotouče. Ten se před udělením zakázky testuje v rámci náročného testu broušení.


S bezhrotým zápichovým broušením se obrábějí díly s odsazenými nebo profilovanými průměry.


U brousicího stroje Jupiter se v závislosti na aplikaci jako brusivo používá korund, CBN nebo diamant.

Jaká specifikace brusných kotoučů je nejvhod¬nější pro který materiál, to Junker ví. Experti proto dokážou přesně přizpůsobit každý brousicí stroj požadavkům zákazníka. Přitom se jako největší výzva ukázala požadovaná kombinace vy¬soké výrobní produktivity a maximální preciz¬nosti. Odborníci ve firmě Junker se k ní posta¬vili čelem: „Po intenzivních a náročných pokusech broušení v technologickém centru firmy Junker byl nalezen optimální brusný kotouč pro obrábění ro¬torových hřídelí,“ říká Milan Kadilak.

Víc než jen brousicí stroj

Pro stroje Junker jsou typická jejich standardi¬zovaná rozhraní. Jejich prostřednictvím lze do výrobního procesu zařazovat jak celé linky, tak i jednotlivé stroje, například pro přepravu ob¬robků nebo pro kontrolu kvality. Vyvinutá ře¬šení tak lze kdykoliv snadno rozšířit a moder¬nizovat – a to i po uvedení stroje do provozu.
 

Nejinak je tomu i při výrobě rotorových hřídelí v Michalovcích. Po procesu broušení se hřídele kontrolují v měřicí stanici. Po uvedení brousi¬cího stroje Jupiter do provozu byl tento proces, dříve prováděný ručně, dodatečně automatizo¬ván. Do procesního řetězce zde byl prostřed¬nictvím rozhraní zapojen robot: Ten uchopuje zhotovené hřídele, předává je do měřicí stanice a posléze je opět klade na výstupní pás.
 

S brousicím strojem Jupiter pro bezhroté broušení, stejně jako se všemi ostatními mo¬dely, nabízí firma Junker víc než jen brousicí stroj. Výkon, který experti na broušení zaručují, zahrnuje rovněž přípravu vysoce precizních konceptů broušení. Ty jsou přesně přizpůso¬beny výrobě a přáním zákazníka.

 

 

Skupina Junker

Skupina s hlavním sídlem v Nordrachu v Německu je předním světovým výrobcem CBN vysokorychlostních brousicích strojů. Téměř 1 500 pracovníků po celém světě zajišťuje technologický náskok podniku. Renomovaní výrobci automobilů, jejich dodavatelé a výrobci nástrojů, i další odvětví spoléhají na inovativní koncepty broušení od firmy Junker, ať pro hromadnou, nebo malosériovou výrobu.
Kromě firmy Erwin Junker Maschinenfabrik patří ke skupině Junker ještě společnosti LTA Lufttechnik a Zema Zselics. LTA Lufttechnik vyrábí vzduchové filtry a zařízení na ochranu proti požáru pro obchod a průmysl. ZEMA posiluje skupinu jako specialista na broušení s korundem.

libuse.nyvltova@junker.cz 
 

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: