Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Mechanické lisy flexibilní k rychlým změnám
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Mechanické lisy flexibilní k rychlým změnám

Dynamické procesy celosvětového ekonomického systému, někdy označované jako globalizace, byly na počátku nového milénia příčinou silných tlaků na rychlou relokaci výrobních jednotek směrem na nízkonákladový východ. Produkční systémy se však na danou změnu rychle adaptovaly a významná část výrobních procesů se postupně vrací zpět do Evropy, kde těží z vysoké flexibility a zejména schopnosti velmi rychlých změn, které jsou zdrojem konkurenčních výhod.

Tyto trendy začínají být viditelné i ve strojírenství, kdy moderní výroba musí být schopna držet krok se zrychlujícími se inovačními cykly finálních výrobků, a to zejména u stále se zmenšujících sérií, které jsou čím dál komplexnější z hlediska strojního opracování.

Pružné reakce na nové požadavky

Přední italská společnost ve výrobě mechanických C-lisů od 10 do 450 tun a přímých lisů od 50 do 500 tun Sangiacomo Presse dokázala díky svým zkušenostem s výrobou několik set lisů ročně pružně reagovat na tyto nové požadavky strojírenských společností, které používají mechanické lisy v nejrůznějších výrobních odvětvích, např. v automobilovém průmyslu, domácích spotřebičích, stavebních a zemědělských strojích, v potravinářském průmyslu a všeobecném lisování kovů.

V Evropě musí být proces lisování stále flexibilnější a spolehlivější, aby byla zajištěna rychlá výroba a rychlé změny výrobků za konkurenceschopnější ceny. Tato italská společnost vidí čtyři základní trendy v současných požadavcích výrobních ředitelů strojírenských společností. Jsou jimi zvyšování kontroly výroby, snižování opotřebení matrice, přizpůsobení se individuálním požadavkům výrobku a úspora času.


Přední italská společnost ve výrobě mechanických C-lisů od 10 do 450 tun a přímých lisů od 50 do 500 tun Sangiacomo Presse díky svým zkušenostem s výrobou několika set lisů ročně pružně reaguje na požadavky strojírenských společností používajících mechanické lisy v nejrůznějších výrobních odvětvích.

Větší kontroly nad výrobním procesem je dosaženo pomocí zařízení na ochranu forem a systémů monitorování tlaků. Elektronická měřicí zařízení jsou stále častěji integrována i do menších lisů a jejich matric. U těchto systémů je pak možné přesně monitorovat výrobu, předcházet škodám i plánovat údržbu.

Navíc s dnešním konceptem Průmyslu 4.0 je už možné optimalizovat výrobu propojením moderních lisů s ERP systémem celého výrobního závodu a analyzovat výrobní procesy pomocí systémů MES.


Ke snížení prostojů při změně výroby došlo ve spolupráci se zákazníky a výrobci forem k vývoji nových systémů pro rychlou výměnu formy. 

Nízké prostoje i opotřebení nástroje

Kvůli snížení prostojů je věnována velká pozornost redukci opotřebení matrice. Z tohoto důvodu vyvinula společnost Sangiacomo Presse novou technologii lisování, díky níž se předchází vzniku fenoménu známému jako chasming. Toto řešení nejenže zlepšuje kvalitu povrchu dílu, ale také snižuje opotřebení matrice, u některého druhu výroby až desetinásobně.

V současné době dochází k růstu požadavků na produktivitu lisů současně s růstem požadavků na jejich specializaci, zákazníci tak již nemohou přizpůsobovat své požadavky standardně vyráběným lisům.

Sangiacomo je zahrnuto požadavky na modifikaci standardních lisů individuálním potřebám výroby zákazníka, což vzhledem k tomu, že společnost stroje ze sta procent sama konstruuje i vyrábí, není žádný problém. Kombinuje tak pro zákazníky nákladovou výhodu velkosériové výroby s vysokou flexibilitou individuálních řešení pro mnoho speciálních aplikací s širokou škálou opcí.

Ke snížení prostojů při změně výroby došlo ve spolupráci se zákazníky a výrobci forem k vývoji nových systémů pro rychlou výměnu formy. Tyto systémy umožňují bezpečnější práci ve srovnání s tradičními řešeními, kdy zabraňují chybám obsluhy a šetří výrobní čas.


Se systémy Průmyslu 4.0 je možné optimalizovat výrobu propojením moderních lisů s ERP systémem celého výrobního závodu a analyzovat výrobní procesy pomocí systémů MES.

Konkurenční výhoda evropských výrobců

Pokročilé technologie moderních lisů spolu s rostoucími nároky zákazníků na kvalitu a rychlost dodávek malých sérii zaručují evropským lisovnám konkurenční výhodu před asijskými výrobci.

Distribuci mechanických lisů Sangiacomo Presse na český a slovenský trh zabezpečuje společnost Exinco.

Exinco

Josef Chromý

josef.chromy@exinco.cz

http://exinco.cz/exinco/

 

Další články

Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: