Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Měření ruku v ruce s automatizací
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

S nástupem digitalizace a „chytrých“ řešení jsou navíc možné automatické korekce parametrů strojů, různá varovná hlášení či predikce údržby. O tom, jak se s vývojem moderních technologií vyvinuly měřicí systémy, jsme si povídali s Ing. Josefem Slámou, ředitelem globální společnosti s klíčovými odbornostmi v měření, řízení pohybu, spektroskopii a přesném obrábění Renishaw, s. r. o.


Ing. Josef Sláma, ředitel společnosti Renishaw, s.r.o.


MM: Kde všude ve strojírenské výrobě nalezneme produkty Renishaw? Schválně neříkám sondy, jelikož si ještě velmi dobře vzpomínám na vaše motto na loňském MSV v Brně: Mít sondu nestačí.

Ing. Sláma:
Mám radost, že se ptáte právě takto. Spousta našich zákazníků si Renishaw spojuje s měřicími sondami pro obráběcí stroje a souřadnicové měřicí stroje. Tyto produkty jsou samozřejmě nejrozšířenější. Nejde však o naše jediné produkty. Ve výrobních provozech strojírenských firem najdete kalibrační systémy Ballar QC20 nebo laserový systém XL80, které se staly standardem pro ověřování geometrie obráběcích strojů a jejich kalibraci. Vyrábět přesně lze jen na strojích, které jsou opravdu přesné. Třeba 3osé obráběcí centrum může vykazovat 21 různých geometrických chyb. U 5osých center je to 36 chyb. K identifikaci a případně kompenzaci těchto chyb jsou určeny naše kalibrační přístroje.

Kromě toho je celá řada zařízení v průmyslu osazena přesnými systémy odměřování polohy. Samozřejmě to jsou lineární a rotační osy měřicích a obráběcích strojů, ale nejen ony. Nejrůznější manipulátory, polohovadla, podavače, upínače, zvedací zařízení, výtahy, ale také tiskové stroje, mikroskopy, dalekohledy, teleskopy a mnoho dalších jsou osazeny odměřovacími systémy Renishaw. Jedna taková zajímavost na okraj. Víte, že snímač ATOM dokáže odměřovat absolutní polohu při rychlosti 360 km.hod-1 s přesností jednoho nanometru?

Ve výčtu nesmíme zapomenout na upínací stavebnice pro souřadnicové měřicí stroje. Zmínit můžeme také stroje pro vakuové lití plastů a samozřejmě i v poslední době tolik atraktivní technologie 3D tisku z kovových prášků.

Tento výčet sám o sobě je dlouhý a pro mnohé snad i nepřehledný nebo nesrozumitelný. Ale abych celou věc uvedl do správných souvislostí. Všechny tyto produkty mají jedno společné – synergické efekty využívané při vývoji. Některé naše produkty obsahují jiné naše produkty. Další zase využívají patentovaná řešení objevená při vývoji jiných našich produktů. A každý z nich je unikátní množstvím aplikovaných inovací.

MM: To je opravdu působivý výčet aplikací! Ale jaké je portfolio produktů, které jsou v současné době stěžejní?

Ing. Sláma: Sortiment produktů Renishaw sestává celkem ze sedmnácti produktových řad. Ostatně před chvílí jsem se zmínil o několika z nich. Avšak mnohem důležitější než jednotlivé produkty jsou komplexní řešení poskytovaná našim zákazníkům. Náš koncept Pyramidy produktivní výroby ukazuje, jak lze zlepšovat výrobní proces, zvyšovat efektivitu a vytvářet zisk pomocí produktů z portfolia Renishaw. Ostatně podívejte se na webové stránky Renishaw, kde se o konceptu Pyramidy dozvíte mnohem více.

MM: Koncept produktové Pyramidy je velmi komplexní a pracuje také s moderními technologiemi. Jak se podle vás měření změnilo s nástupem digitalizace?

Ing. Sláma: Ještě před několika lety byla metrologická řešení založena zejména na výkonném hardwaru a software hrál poměrně malou roli. Současné měřicí přístroje jsou vybaveny extrémně výkonnými řídicími jednotkami a software umožňuje funkce, které byly donedávna naprosto nepředstavitelné. Typickým příkladem je software MODUS 2 pro řízení souřadnicových měřicích strojů. Tato aplikace podporuje náročné pětiosé měření, ale navíc umožňuje práci s CAD modelem dílce, ale i upínacího přípravku, optimalizuje měřicí program a eliminuje potenciální kolize měřicí sondy s dílcem nebo upínačem. Inovativní funkcí je unikátní uživatelské rozhraní, které nevyžaduje znalost programovacího kódu DMIS. Měřicí program se vytváří pouze za pomoci myši a software sám přepočítává dráhu měřicí sondy poté, kdy ikonu měřeného prvku přetáhnete myší na jiné místo v programu. Navíc je možné připravovat měřicí program vzdáleně od měřicí laboratoře. Tato věta zní poněkud všedně, dokud si nepředstavíte výrobní závod známé automobilky v Brazílii, skupinu programátorů v Německu a zavádění výroby nového nebo modifikovaného dílu pouze na základě stisknutí tlačítka. I takto se může v praxi projevovat fenomén Industry 4.0.

MM: Když už mluvíme o digitalizaci, nelze nezmínit jí předcházející automatizaci a její významné rozšíření. Jak se v závislosti na tomto faktu změnily měřicí přístroje?

Ing. Sláma: Zeptejte se, jak se s nástupem automatizace a moderních technologií změnili lidé!

Podívejte se kolem sebe většina lidí neudělá krok bez chytrého telefonu nebo tabletu. Bylo by chybou tento fakt ignorovat, a proto společnost Renishaw vyvinula a dále vyvíjí celou řadu mobilních aplikací pro použití v průmyslu. Například software GoProbe významně usnadňuje použití měřicích sond na obráběcích strojích. Operátor zadá na obrazovce telefonu parametry měřeného prvku a dostane zpět instrukce v G-kódu, které jednoduše opíše do řídicího systému stroje, a spustí měření. Podobných aplikací máme v současné době více a další zcela jistě přijdou na trh v nejbližší době.

Ostatně zkuste prohledat váš oblíbený AppStore. Mimochodem, podporujeme téměř všechny platformy mobilních operačních systémů.

MM: Umím si představit, že moderní trendy výroby, především tlak na rychlost, výroba specifických dílů, menší série, důraz na jedinečnost a individualita vyráběných produktů, znamenají také přizpůsobit kontrolu jakosti a zmetkovitosti. A zřejmě i mnohem více – častější kontrolu stroje i nástrojů. Obracejí se na vás vaši zákazníci také s takovými problémy? Mám na mysli, že již jim původní měřicí systém nevyhovuje např. z důvodu změny produktového portfolia či právě z důvodu zavedení automatizace do výroby apod.

Ing. Sláma: Je to přesně tak. Každý den se na nás obracejí výrobní firmy, které hledají řešení pro zvýšení efektivity výroby. Požadavky na zpřesnění produkovaných dílů nebo zúžení výrobních tolerancí se kombinují s požadavky na zrychlení výrobního cyklu velkých výrobních dávek nebo naopak s požadavky na customizaci dílů a s tím spojené menší série. Každý náš zákazník je jiný, stejně jako jsou jiné jejich výrobky. Všichni se však snaží vyrobit efektivněji, levněji, ale také přesněji a spolehlivěji. A my jim s tím umíme pomáhat.

MM: Jaké produkty z vašeho portfolia jsou vhodné nebo dokonce šité na míru automatizaci výrobního procesu?

Ing. Sláma: Velmi zajímavým produktem pro nasazení v sériové výrobě, zejména v automotive sektoru, je náš automatický kontrolní přístroj Equator. Flexibilní zařízení pro automatickou kontrolu rozměrů produkovaných dílců mimo výrobní stroj, avšak s možností zavedení zpětných korekcí do procesu obrábění. Equator může být začleněn do robotizovaných výrobních buněk. Může však být používán i v off-line režimu jako samostatně stojící kontrolní přístroj v běžném dílenském provozu.


Kontrolní a třídicí systém Equator pro automatizovanou kontrolu sériově vyráběných dílů

 

MM: I já vnímám tento přístroj jako vynikající nástroj vhodný pro automatizaci. Naši čtenáři ho již znají. Plánujete nějakého jeho pokračovatele, vylepšení či rozšíření?

Ing. Sláma: Společnost Renishaw investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje nových produktů. Komparátor Equator uvedený na trh před několika lety byl zákazníky, ale i konkurencí zhodnocen jako unikátní řešení, které vyplnilo díru na trhu a otevřelo nové možnosti v dílenském měření. Samozřejmě že pracujeme na dalším vývoji tohoto jedinečného zařízení a v letošním roce uvedeme na trh nový produkt. Detaily si však s vaším dovolením prozatím nechám pro sebe. Nerad bych naše zákazníky připravil o překvapení. V každém případě přijeďte na EMO do Hannoveru. Patentovaná konstrukce přístroje umožňuje vysokorychlostní pohyb sondy v pracovním prostoru. Skenovací sonda snímá polohu, rozměry a tvar kontrolovaného dílce s vysokou hustotou naměřených dat.

 

MM: Další moje otázka měla znít, jaké novinky na EMO představíte? Necháme se tedy překvapit. Ještě nám, prosím, závěrem prozraďte, jaké jsou vaše vize do budoucnosti?

Ing. Sláma: Jakkoliv nejsem příznivcem v současné době velmi módní etikety Industry 4.0, kterou můžete často vidět nalepenou na mnoha běžných produktech, naše vize se ubírají právě tímto směrem.

Celý průmysl se aktuálně potýká s problémem nedostatku pracovníků a zejména nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Všechna řešení naší společnosti jsou zaměřena na zvyšování produktivity a efektivity. Tyto pojmy v sobě zahrnují mnoho významů, kromě jiného také snižování nároků na obsluhující pracovníky, podporu vícestrojové obsluhy, automatizaci, robotizaci, vzdálený přístup, predikci poruch apod.

Naše vize jsou tedy spojeny s vybudováním pracovišť, kde budou naše výrobky a naše technologie využity ke zhmotnění Industry 4.0 do hmatatelné podoby. Několik takových pracovišť jsme zcela nedávno již zrealizovali ve spolupráci s našimi obchodními partnery u konkrétních zákazníků. Ve spolupráci s partnery z akademické i komerční sféry však připravujeme hned několik dalších, ke kterým by měla snadný přístup široká odborná veřejnost. Jedno z nich bude umístěno také v novém Technologickém centru Renishaw, pro které aktuálně připravujeme projektovou dokumentaci. Už se těším, až vás i čtenáře budeme v roce 2019 moci pozvat na slavnostní otevření.

MM: To si určitě nenecháme ujít. Přeji vám hodně štěstí s tímto i s dalšími projekty a děkuji za rozhovor.


Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Další články

Měření ve strojírenství
Automatizace, regulace
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: