Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Měření síly a momentu, zkoušení pružin
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Měření síly a momentu, zkoušení pružin

Firma Mecmesin Ltd. patří mezi přední evropské výrobce přístrojů pro měření síly, krouticího momentu a zkoušení pružin. Známá je rovněž jako výrobce univerzálních zkušebních systémů pro průmysl, při nichž se měří současně síla a výchylka nebo krouticí moment a úhel natočení.

Základem pro uvedená měření jsou ruční digitální siloměry, které se dodávají v řadě provedení a s velkým sortimentem siloměrných článků. K modelům AFG a AFTI lze připojit i externí siloměrné články nebo snímače krouticího momentu. Výhodou je to, že k jednomu digitálnímu přístroji je možné připojit různé siloměrné články nebo snímače momentu podle aktuální potřeby uživatele. Přitom není nutné provádět kalibraci, protože externí snímače síly nebo momentu jsou vybaveny pamětí, která vedle identifikačního čísla obsahuje i kalibrační hodnoty daného externího snímače. Všechny digitální ruční siloměry mají paměť pro maximální hodnotu, přepínatelnou rychlost měření, výstup dat na počítač a paměť pro dvě maxima. Z ručních přístrojů je možno ovládat posuv u motorických stojanů, a tak vytvářet poloautomatické zkušební systémy. Měřicí rozsah digitálních siloměrů je od 2,5 N do 100 kN pro sílu a od 0,01 Nm do 1000 Nm pro krouticí moment.

Zkoušení pružin

Systémy na zkoušení pružin tažných, tlačných nebo zkrutných odpovídají svými parametry plně požadavkům příslušných norem. Dodávají se jako ruční, poloautomatické nebo plně automatické, počítačem řízené systémy. Lze je připojit k počítači a na displeji zobrazovat jak sílu, tak i délku natažení nebo stlačení pružiny a její tuhost. Novinkou je možnost velmi přesného měření úhlu natočení u zkrutných pružin.
Zkušební stojany se dodávají ruční nebo motorizované s možností řízení z počítače. Tak lze jednoduše vytvářet různé ruční, poloautomatické nebo plně automatické zkušební systémy podle potřeb uživatele pro zkoušení silou nebo krouticím momentem. Zkušební stojany je možno doplnit o digitální odměřování posuvu s volitelným rozlišením 0,01 mm nebo 0,001 mm a výstupem dat na počítač. Dodávaný software komunikuje s obsluhou v české řeči.

Automatický zkušební systém

Vrcholem nabídky je systém PCM-VersaTest. Jde o plně automatický, univerzální zkušební systém nejvyšší úrovně, řízený počítačem. Je vhodný pro všechny typy zkoušek silou, momentem a zkoušení pružin. Skládá se z motorického stojanu, řídicího počítače a rychle výměnných siloměrných článků. Software komunikuje s obsluhou česky. Programování zkušebních úloh je velmi jednoduché a po krátkém zaškolení je může provádět i sám uživatel. Zabudována je řada funkcí, např. pro cyklické, únavové nebo životnostní zkoušky. Na displeji lze zobrazit naměřené hodnoty jak v tabulce, tak i graficky. Formulář protokolu o měření lze upravit podle potřeb uživatele. Díky řadě softwarových a hardwarových jištění může tento zkušební systém pracovat sám bez dohledu obsluhy.
Dodavatelem popisované měřicí a zkušební techniky firmy Mecmesin je firma Natis, s. r. o., Kroměříž.

Další články

Měření ve strojírenství
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: