Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Měření zbytkové vlhkosti v pneumatických systémech
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Měření zbytkové vlhkosti v pneumatických systémech

Zbytky oleje a zejména vlhkosti v pneumatických tlakových rozvodech představují velké nebezpečí pro bezporuchový chod důležitých technologických linek. V mnoha případech lze říci, že jsou rozhodující pro dosažení vysoké kvality a hlavně udržení nízkých výrobních nákladů.

Kontrolou zbytkové vlhkosti lze velice účinně předcházet zamrzání vzduchových rozvodů a armatur, korozi kovových stavebních dílů, poškození pneumaticky poháněného nářadí. Kromě toho se snižuje množství energie odebírané sušičkami a zvyšuje se kvalita výrobků. Aby se předešlo korozi, nesmí relativní vlhkost v potrubí přesáhnout hodnotu 60 %. Překročením této hranice dochází k velkému zrychlení oxidačních korozních procesů.

Kontrola činnosti sušiček

Vlhkost v rozvodech je dnes běžně snižována sušičkami, používají se vymrazovací, nebo adsorpční. Měřicí systém FA 200 je schopen okamžitě nahlásit zvýšení vlhkosti, resp. rosného bodu, čímž přispívá k bezprostřednímu odstranění provozních závad používaných sušiček. Závady u vymrazovacího typu mohou být způsobeny například ucpáním odvodu kondenzátu, obtokem sušičky (závada obtokového ventilu, jeho nedovření), zaplavením sušičky velkým množstvím kondenzátu atd. U adsorpčních sušiček hrozí opotřebení adsorpčního média, jehož normální životnost je sice udávána v rozmezí 3 až 5 let, v praxi je to však ovlivněno mnoha faktory (obsah oleje v tlakovém vzduchu, množství kondenzátu atd.), případně může dojít k nedostatečné regeneraci média způsobené např. ucpáním dýzy apod. Největší překážkou pro trvalé měření zbytkové vlhkosti v rozvodech tlakového vzduchu byly dosud vysoké náklady spojené s pořízením vhodného měřicího systému.

Měřicí systém FA 200

Firma Testo nyní nabízí nový spolehlivý, přesný a cenově příznivý stacionární měřicí systém FA 200, který je vybaven proudovým výstupem 4 ÷ 20 mA, což odpovídá hodnotě rosného bodu -60 °C až +30 °C. Přístroj může indikovat hodnoty rosného bodu na displeji přímo v místě měření. K dispozici je i kontaktní relé pro rychlou a nezávislou signalizaci překročení přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti. Systém je vybaven vlhkostním senzorem se zaručenou dlouhodobou stabilitou, který si po řadu let udrží konstantní vlastnosti. Tento senzor je patentem firmy Testo.
K celkově nízkým nákladům na zprovoznění měřicího systému přispívá i velmi jednoduchá stabilní montáž. V mnoha případech lze využít stávajících návarků s vnitřním závitem G 1/2(, při přechodné instalaci lze využít standardních rychlospojek.
Mezi typické oblasti použití patří kontrola efektivity sušení vymrazovacích a adsorpčních sušiček až do teploty rosného bodu -60 °C, například při sušení elektronických komponent, dále kontrola vlhkosti v provozním, řídicím a pracovním tlakovém vzduchu, kontrola odvodu kondenzátu u vymrazovacích sušiček do 2 °C, což se používá například pro dmýchaný vzduch pro potraviny jako cukr atd. Měřicí systém FA 200 byl také podroben dlouhodobým zkouškám, které provedla německá firma Atlas Copco, na jejichž základě jej zařadila mezi své standardně nabízené produkty. Výrobce má své zastoupení i v České republice, kterým je firma Testo, s. r. o.

Další články

Měření ve strojírenství
Metrologie/ kontrola jakosti
Pneumatické prvky/ kompresory

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: