Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Mezinárodní konference Defektoskopie 2002
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Mezinárodní konference Defektoskopie 2002

Náš časopis byl již podruhé mediálním partnerem mezinárodní konference Defektoskopie, kterou pořádá ČNDT, Česká společnost pro nedestruktivní testování. V závěru konference, která se tentokrát konala 19. - 21. listopadu 2002 v centru Babylon v Liberci, jsem položil několik otázek prezidentovi ČNDT ing. Pavlu Mazalovi, CSc., jejímu viceprezidentovi ing. Zdeňkovi Převorovskému, CSc., a také někdejšímu prezidentovi společnosti doc. ing. Rudolfu Dubenskému, CSc

MM:Jaká byla letošní konference Defektoskopie 2002?

Ing. Převorovský: Řekl bych, že nad očekávání dobrá. Účast byla sice letos o něco menší než loni, ale naopak přibylo zahraničních delegátů. Vysoká byla i úroveň přednášek, což je dáno i tím, že se v defektoskopii začínají používat nové metody. Defektoskopie není vědeckou konferencí v tom smyslu, že by se na ní prezentovaly poslední vědecké objevy, ale smyslem je především výměna zkušeností a setkávání se partnerů, defektoskopů i výrobců defektoskopické techniky.

MM: Které přednášky patřily mezi nejzajímavější?

Ing. Mazal: To je samozřejmě těžké říct. Ale zajímavé je, že třetina přednášek byla věnována akustické emisi. Je vidět, že to již není jen metoda teoretiků, ale že již proniká v širokém měřítku do praxe. Byla zde řada zájemců z různých firem, která si chtěla vyslechnout, co se dá tímto způsobem zjišťovat. To, myslím, konference plně umožnila. Přednášky byly rozděleny do dvou sekcí - teoretické a praktické. V praktické části byly uvedeny oblasti, kde lze tuto metodu velmi úspěšně využít .
Ing. Převorovský: Je to dáno i tím, že zde v oblasti akustické emise existuje velmi silná skupina vývojářů. U málokteré metody, kromě např. ultrazvuku, se setkáváme s tím, že by se u nás vyráběly takové přístroje na světové úrovni a v takovém rozsahu jako analyzátory akustické emise. Dnes je tady několik firem, které se zabývají vývojem a aplikací přístrojů na akustickou emisi, což je v evropském i světovém měřítku dosti rarita, protože v USA existují takové firmy pouze tři, v Evropě asi také dvě až tři firmy a další dvě až tři u nás, které drží trend, a řekl bych, že v něčem jsou dokonce jedny z nejlepších na světě!
Doc. Dubenský: V teoretické i aplikační sekci se prostřídalo dost zajímavých referátů z ostatních NDT metod jak od nás, tak ze zahraničí, a o oboje byl ze strany posluchačstva zájem. Co mě však letos zaujalo především, byla koncepce výstavy, protože dosud se nám nepodařilo vytvořit takové náměstíčko skoro jako v jižních Čechách - se stánky vystavovatelů kolem dokola. Obvykle to prostory neumožňují, ale zdejší podmínky se k tomu velmi hodily.

MM:Kolik vystavovalo firem?

Doc. Dubenský: Osmnáct a mohu říct, že to byly významné firmy, které v této oblasti fungují, a že prezentovaly skutečně novou a zajímavou techniku.
Ing. Mazal: Výstava je zajímavá i tím, že jsou zde zastoupeni nejen dovozci zahraničních výrobků, ale i čeští výrobci NDT techniky. V tomto státě jsou firmy, které vyrábějí velmi kvalitní ultrazvuková zařízení, komponenty pro ET a MT metody, sondy pro nejrůznější NDT metody, fotomateriály apod.
Ing. Převorovský: Náš přínos světové defektoskopii byl oceněn mimo jiné tím, že náš zástupce se stal předsedou Evropské federace akustické emise.
Ing. Mazal: Já bych doplnil, že mezinárodním oceněním naší společnosti je i to, že v roce 2003 se bude v Praze konat výroční zasedání Evropské federace pro nedestruktivní testování. Dále budeme v Praze společně s Německou společností pro nedestruktivní testování, která je mimochodem nejstarší na světě, pořádat specializovaný workshop NDT in Progress, jehož by se měli zúčastnit přední odborníci z celého světa. Workshop by měl ukázat pokrok, kterého bylo dosaženo ve vybraných defektoskopických metodách, a směry, jimiž by se měl vývoj ubírat v nejbližších letech.
Ing. Převorovský: Nově se rozvíjející obor ve světovém měřítku je defektoskopie mostních konstrukcí. Právě u mostů nastává velký problém s korozí výztuže, čímž klesá nosnost mostů. Řada mostů už u nás byla zrušena, destruována, aniž proběhla solidní defektoskopická zkouška, a je to velká škoda, protože se přichází o skutečně obrovské prostředky, které výstavba nového mostu stojí. Právě defektoskopické techniky v tom mohou velmi pomoci. Ministerstvo dopravy financuje několik projektů, které se týkají defektoskopie mostních konstrukcí.
Co mě na letošní konferenci potěšilo, je také účast vysokoškolských pracovníků a studentů. V rámci konference jsme uspořádali seminář, který se zabýval výukou defektoskopických metod a seznamováním studentů s těmito technikami, což určitě povede k nárůstu zájmu o defektoskopii jako takovou. Řada doktorských prací je dnes na defektoskopii orientována.

MM:Kde lze defektoskopii studovat?

Ing. Převorovský: Na strojní fakultě ČVUT býval předmět defektoskopie, ale ten se tam již nevyučuje. Částečně se výukou defektoskopie zabývají Ústavy materiálů jak na strojní, tak zejména jaderné fakultě ČVUT, v Plzni na technické univerzitě, na VUT v Brně, ale i na univerzitě v Liberci, obvykle v rámci jiného předmětu. Právě zmíněný seminář poukázal na potřebu rozšíření výuky, ale bylo konstatováno, že dnes tu není ani česká odborná literatura. Je nutné vytvořit jak nová skripta, tak odborné publikace, které by zachycovaly poslední vývoj.

MM: Jak ČNDT v tomto směru spolupracuje?

Ing. Převorovský: ČNDT by chtěla podpořit redakci jakési příručky defektoskopických metod, například formou překladu dobré zahraniční knihy.
Ing. Mazal: Já bych doplnil, že tato publikace nebude určena pouze pro studenty, ale i pro pracovníky z praxe, kteří ji ke své práci potřebují. ČNDT také podporuje mladé pracovníky tím, že jim například umožňuje účast na konferencích v zahraničí - v roce 2002 se takto dva mladí odborníci zúčastnili konference EFNDT v Barceloně, dále plánujeme podporu dalších mladých zájemců o účast na již zmíněném semináři NDT in Progress a v roce 2004 na světové konferenci o NDT v Montrealu.

MM: Co můžete říct o příštím ročníku konference?

Ing. Mazal: Chtěl bych všechny čtenáře časopisu MM Průmyslové spektrum, kteří se zajímají o defektoskopii nebo pracují v oblasti nedestruktivního zkoušení, pozvat na konferenci, která se bude konat 19. - 21. 11. 2003, tentokrát v Ostravě.

MM: Děkuji všem za rozhovor.

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: