Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Mezinárodní strojírenský veletrh 2001
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum jsme vám představili oborový celek Výzkum, služby a instituce. Dnes vás čeká poslední oborový celek a pozveme vás na soutěž o Zlaté medaile MSV 2001.

Představujeme oborový celek MSV 2001: Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace

... o oboru

Jedná se o významnou oborovou skupinu, kde v současnosti probíhá prudký technologický rozvoj. V oblasti pohonů jsou takovým příkladem lineární motory. Chladicí technika a klimatizace nabývají v posledních letech na významu v souvislosti s inteligentním řízením staveb. Možnosti elektronického ovládání a programování z nich učinily pevnou součást větších stavebních instalací. Vysokozdvižné vozíky a různá stavební zařízení jsou dnes pro změnu ovládána hydraulickými systémy. Vysokou inovační intenzitou se vyznačují pneumatické mechanismy, kde se prosazují trendy minimalizace, hromadné výroby a širšího využívání moderních prvků elektroniky a počítačového řízení. Miniaturizace pneumatických prvků způsobila, že k jejich ovládání již nelze využívat běžných elektromagnetů, a vedla k využívání nových principů ovládání, především pomocí piezoelektrických a termických procesů. Tento postup přináší několik výhod, především mnohem nižší elektrický příkon do ovládacích prvků a odbourání jejich mechanických částí.
Návštěvníci loňského veletrhu si asi budou pamatovat expozice společností Festo, Siemens či Mitsubishi, které vyvracely tradiční představy o pneumatických prvcích jako konstrukčních prvcích nevelké tuhosti. Objevují se nové principy řízení pneumatických procesů, především polohově regulovatelné pneumatické servopohony nebo nejnověji i využitím elektronického číslicového řídicího systému s pneumatickým bezpístnicovým motorem.
Obecně lze říci, že proud novinek v těchto oborech MSV zpravidla nebere konce. Nejinak tomu zřejmě bude letos, kdy můžeme předpokládat dokonce rostoucí poptávku. Investiční pobídky v ČR vytvořily dobré podmínky pro stavby nových výrobních linek elektrotechnického a automobilového průmyslu, což by mělo zájem o výrobky z daných oborů dále zvýšit.

Zlatá medaile z MSV 2000

O špičkové úrovni exponátů z oborového celku Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace svědčí i výsledky soutěží o Zlaté medaile. V loňském roce si jedno z devíti udělených ocenění odvezla firma VUES Brno, a. s., která většinu své produkce dodává na nejvyspělejší světové trhy. Zlatou medaili MSV získala již podruhé, tentokrát za integrované pohony vřeten nové generace typu LTS, určené především pro přísuvy vysokootáčkových brusných a vrtacích vřeten. Jedinečnost oceněného řešení spočívá v ložiskovém uložení, které umožňuje zvyšovat počet otáček vysokootáčkového vřetena, a v použití přímého turbulárního lineárního motoru ve svislé ose, s magnetickou kompenzací váhy vřetene. Permanentních magnetů je využito i ve funkci nouzové brzdy.

Členění oborového celku

Součástí oborového celku jsou podobory: Pohony, Lineární pohybové jednotky, Řemenové a řetězové pohony, Hydraulické prvky a systémy, Ventilátory a kompresory vzduchotechnických zařízení, Kompresory a průmyslové vývěvy, Pneumatické prvky, Chladicí a mrazicí zařízení pro průmysl, Sušárny, Průmyslové armatury, Průmyslová potrubí, nádrže, Trysky, Čerpadla a Ředicí zařízení. Patří sem samozřejmě i příslušné CAD, CAM a CIM, poradenství a inženýrské a projekční služby.

Potenciál oborového celku

Tyto obory se na Mezinárodním strojírenském veletrhu těší velkému zájmu vystavovatelů a návštěvníků. Dokládají to údaje z minulých ročníků, podle nichž v oblasti pohonů, hydrauliky a pneumatiky, chladicí techniky a klimatizace vystavovalo přibližně 10 % zúčastněných firem. Návštěvníků, kteří přicházejí zhlédnout nabídku a nová technická řešení v těchto oborech, je ještě více - přibližně 13 % z celkového počtu. Je to dáno i tím, že jakékoliv hydraulické zařízení sestává z velkého množství konstrukčních prvků, které samy o sobě představují složitý mechanismus.

Pozvánka do soutěže o Zlaté medaile MSV 2001

Stejně jako v minulosti, ani na letošním 43. ročníku MSV nebude chybět soutěž nejlepších exponátů o Zlaté medaile. K základním posuzovaným kritériím budou patřit novost výrobku, originalita koncepčního a konstrukčního řešení, technická a technologická úroveň, uživatelský komfort, výrobní provedení celku i detailů, design, obchodně-technické parametry, ekologické aspekty, úroveň prezentovaného exponátu a v neposlední řadě připravenost exponátu k dodávkám na český trh. Devět soutěžních kategorií odpovídá oborovému členění MSV 2001.
Odborná hodnotitelská komise vedená doc. ing. Oldřichem Ambrožem, CSc., z VUT v Brně bude exponáty hodnotit jako již tradičně ve dvou kolech, ovšem novinkou je termín oficiálního vyhlášení soutěžních výsledků. Tento slavnostní ceremoniál se uskuteční již druhý den veletrhu, tj. v úterý 25. září, což poskytne všem oceněným dostatečnou příležitost k zúročení svého úspěchu již v průběhu veletržní prezentace.
Soutěž o Zlaté medaile MSV 2001 organizuje agentura Fair Agency (informace na www.fairagency.cz).

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Hydraulika/ hydraulické prvky
Vzduchotechnika/ klimatizace
Pneumatické prvky/ kompresory

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: