Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Mezinárodní strojírenský veletrh
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Mezinárodní strojírenský veletrh

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Dnes vám představíme devátý oborový celek, který je součástí MSV 2001 - Výzkum, služby a instituce.

Představujeme oborový celek MSV 2001 - Výzkum, služby a instituce

... o oboru

Věda a výzkum nejsou pro průmysl pouze "kořením", nýbrž základním zdrojem, z něhož čerpají hlavně budoucí generace. Věřme tedy v zájmu nás všech, že peněz na výzkum bude postupně přibývat (ať již od státu či z podnikatelské sféry).
K tomu, aby alespoň to málo, co se v současnosti do výzkumu investuje, nebylo vynakládáno samoúčelně, přispívají úzké kontakty výzkumné a průmyslové sféry. Vítanou příležitostí k nim jsou právě veletrhy, které umožňují setkání představitelů významných průmyslových odvětví s pracovníky výzkumných pracovišť při vysokých školách, vědeckých ústavech apod. Připomeňme si v této souvislosti historicky první setkání rektorů českých technických vysokých škol, k němuž došlo na dubnovém Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně.
Neméně důležitou stránkou průmyslového podnikání jsou služby. Určitě není od věci, mají-li představitelé firem již na veletrhu možnost projednat finanční zajištění svých transakcí či informovat se v oblasti certifikace, marketingu, propagace, odborného tisku atd. Peněžní ústavy a další poskytovatelé služeb si toho jsou dobře vědomi a příležitostí prezentovat se před nejširší klientelou vystavovatelů a návštěvníků z řady průmyslových odvětví bohatě využívají.
A samozřejmě na strojírenském veletrhu nechybí ani organizace a sdružení, které zde mohou kontaktovat maximum stávajících i potenciálních členů, nabídnout jim své programy spolupráce, podpory, vzdělávání aj.

Členění oborového celku

První část náplně tohoto celku představuje základní a aplikovaný výzkum. V druhé oblasti ekonomických, finančních, propagačních a jiných služeb budou mít velmi početné zastoupení peněžní ústavy. Velká konkurence se očekává v oblasti leasingových služeb. Dalšími částmi oborového celku Výzkum, služby, instituce jsou pak zahraniční obchod a investice, certifikace, marketing, reklamní a propagační služby, odborné noviny, časopisy a publikace.

Středisko pro podporu podnikání

S náplní oborového celku Výzkum, služby a instituce úzce souvisí i Středisko pro podporu podnikání, které mělo premiéru na loňském MSV. V Business Centru v pavilonu E tehdy nabízelo své služby 12 proexportních a podnikatelských institucí. Středisko se konalo pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jeho hlavním cílem bylo zprostředkovat informace o proexportních programech malým a středním firmám. V letošním roce bude mít Středisko pro podporu podnikání reprízu a na přípravách se opět přímo podílí i MPO ČR.

Odborné konference a semináře

Vrátíme-li se k problematice výzkumu, je zřejmé, že jednou z nejschůdnějších cest prosazování výsledků výzkumné činnosti do průmyslové praxe jsou odborné konference a semináře. Program těchto odborných setkání, který je tradiční součástí MSV, je pro letošní rok teprve ve stadiu příprav. Nicméně některé z připravovaných akcí můžeme jmenovat již dnes: Česko-saské hospodářsko-průmyslové fórum, Energetická konference, 2. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, E-commerce 2001 v praxi, Průmyslové fórum 2001 a dále semináře Vliv dokončovacích metod obrábění na jakost výrobku, Nové normy v oboru strojírenství a spojovacích součástí, Vstřikování technických dílců se slabými stěnami, Kapaliny pro obrábění kovů, Automatizace tvářecích strojů a Rozvoj malého a středního podnikání v ČR.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: