Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> MM - barometr průmyslu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

MM - barometr průmyslu

Zahraniční obchod v březnu 2002

V březnu byl meziročně v běžných cenách výrazněji nižší dovoz (o 7,5 %) než vývoz (o 4,6 %). Pokles hodnoty dovozu i vývozu byl však značně ovlivněn nižšími cenami, ale zejména vyšším kurzem koruny vůči euru a dolaru.
Obchodní bilance vykázala pasivum 7,2 mld. Kč, což bylo o 4,1 mld. Kč méně než v březnu minulého roku. Pozitivně na obchodní bilanci působilo zvýšení aktiva strojírenského obchodu a značný pokles pasiva minerálních paliv, naopak pokleslo aktivum v obchodě průmyslovým spotřebním zbožím a vzrostlo pasivum zemědělských a potravinářských výrobků.
Pokračoval pokles dovozu strojů a dopravních prostředků (o 10,2 %), a to jak investičního charakteru (stroje a zařízení pro průmysl), tak i převážně pro další zpracování (telekomunikační a elektrická zařízení).
Ve vývozu strojírenského zboží (pokles o 4,2 %) mimořádně rostl, obdobně jako v únoru, vývoz výpočetní techniky (o 144,6 %) a udržel se mírný růst vývozu silničních vozidel (o 1,5 %).
Bilance zušlechťovacích operací dosáhla aktiva jen ve výši 7,5 mld. Kč, což představuje meziroční úbytek 0,4 mld. Kč.
Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předcházejícími dvanácti měsíci vzrostl dovoz o 3,9 % a vývoz o 6,8 %.
Úhrnné pasivní saldo 101,3 mld. Kč tak bylo o 28,6 mld. Kč nižší než za předcházejících 12 měsíců.
Pasivum obchodní bilance se státy s vyspělou tržní ekonomikou pokleslo na 21,4 mld. Kč, přitom se zeměmi EU aktivum obchodní bilance vzrostlo na 32,2 mld. Kč. Pasivum v obchodě se zeměmi se státním systémem obchodu mírně vzrostlo, obdobně jako s rozvojovými státy. Aktivní obchodní bilance s tendencí růstu byla jen se zeměmi s tranzitivní ekonomikou.

Česká děvčata za 13 let vydělají na gripeny

Není žádným tajemstvím, že kromě oficiální ekonomiky existuje ekonomika nelegální, kam lze zařadit i prostituci. Rovněž tato oblast je díky zájmu nejen ekonomických institucí předmětem statistických vyhodnocení. Podle střízlivých odhadů dochází v ČR průměrně k 6300 placeným sexuálním kontaktům denně při průměrné ceně za jedno "obsloužení" 2500 Kč. Celková suma peněz vybraných za sexuální služby tedy dosahuje výše asi 5,75 miliardy Kč za rok. Podle odhadu tvoří asi 65 % zákazníků zahraniční klienti, zbývajících 35% jsou tuzemští zákazníci. To znamená, že částka 3737 mil. Kč se započte v systému národních účtů jako vývoz služeb a částka 2012 mil. Kč jako konečná spotřeba domácností. Jako každá jiná činnost má i prostituce náklady spojené s provozem (nákupy oděvů, kosmetiky, hygienických potřeb, nájmy za používané prostory a podobně). Tyto náklady se odhadují na 20 %, a částka 1150 mil. Kč se tak započítává do mezispotřeby. Odečteme-li náklady, dojdeme k částce 4,5 miliardy Kč, kterou lze považovat za přidanou hodnotu. Vzhledem k odhadu HDP za rok 2000, jenž činí 1959 mld Kč, dosahuje podíl prostituce na HDP 0,2 %. Pokud by děvčata celý čistý zisk věnovala armádnímu letectvu, zaplatila by kontrakt na gripeny asi za 13 let.
Zpracovala redakce na základě podkladů ČSÚ

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: