Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Mnohostranné obráběcí a frézovací centrum
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Mnohostranné obráběcí a frézovací centrum

Výrobní závod Zenit Spa se rozkládá na ploše 10 000 m2 v průmyslovém areálu v italském Caorsu. Je rozdělen do několika oblastí, v nichž pracuje přes třicet obráběcích strojů v různých stupních zpracování válců a dále zařízení pro automatické svařování, pro povrchovou úpravu v rámci poměďování a poniklování a pro vyvažování a měření.

„Mechanické práce, které převážně provádíme,“ vysvětluje Antonino Gasparini, jednatel firmy Zenit Spa, „se týkají soustružení a broušení, ale máme i frézky. Náš strojní park je sestaven tak, aby mohl uspokojit typické požadavky firmy, jež vyrábí různé výrobky v malých dávkách. V těchto případech je alfou a omegou flexibilita výroby, abychom obstáli na konkurenčním trhu. U těch druhů produktů, které vyrábíme, je nejdůležitější přesnost a kvalita zpracování, přičemž podle účelu použití válců pokaždé platí jiné tolerance. K našemu výrobnímu cyklu obvykle patří soustružení, frézování, vrtání a následné broušení, přesun mezi jednotlivými obráběcími stanicemi a upínání.“

Přesun z jedné obráběcí nebo montážní stanice na druhou samozřejmě přináší riziko nepřesností a prodlužuje celý obráběcí cyklus. Na jedné straně jsou tedy zapotřebí výkonné obráběcí stroje, jež při výměně obrobku umožňují rychlé přeseřízení, na druhé straně vyžadují pracovní postupy plnou koncentraci, aby mohla být optimalizována produktivita a tím náklady na výrobu. V této souvislosti firma nedávno investovala do pětiosého soustružnického a frézovacího centra nejnovější generace společnosti Emco.

„Tento stroj nás z hlediska výrobní kvality posunuje o krok dále,“ říká Antonino Gasparini, „a umožňuje nám zkrácení výrobních časů, snížení výrobních nákladů a zvýšení kvality.“


Externí přednastavení a velkorysý zásobník nástrojů (až 200 poloh, 100 poloh ve verzi používané firmou Zenit Spa) zvyšují produktivitu.

 

Investice, která se vyplatí

Ve výše zmíněném případě jde o nové soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 200 Powermill od Emco, které je určeno pro celkové obrábění složitých a velkých kusů. Ačkoli Emco vyvíjí multifunkční stroje sice už dlouhá léta, Hyperturn 200 Powermill představuje zcela novou dimenzi, neboť je podstatně větší než stávající modely produktové řady Emco. V tomto případě navíc došlo k propojení různého know-how z oblasti frézování a soustružení jednotlivých firem skupiny Emco a Zenit Spa, které se kvůli rozmanitosti vyráběných produktů ukázaly být ideálními zákazníky pro tento typ řešení.

V této souvislosti je nutné poukázat na skutečnost, že skupina Emco vyvíjí a vyrábí široký sortiment obráběcích strojů na vysoké technické úrovni: od běžných soustruhů a frézek až po CNC univerzální soustružnická centra, od CNC soustružnických a frézovacích center až po vysokorychlostní frézovací a vrtací centra.
„Zástupci firmy Emco Itálie,“ konstatuje Gasparini, „nám nabídli toto soustružnické a frézovací centrum, které pro nás nebylo novinkou jen z hlediska velikosti, ale které od nás vyžadovalo i změnu způsobu myšlení při výrobě. Toto pětiosé centrum je schopno vykonat na jediném stroji všechny práce, které dříve musely být postupně prováděny na soustruhu, vrtačce, frézce a brusce. Už několik let jsme přemýšleli o tom, že bychom do této technologie investovali – a tak vznikl mezi námi a firmou Emco rychle společný zájem, který se brzy transformoval do nákupu stroje Hyperturn 200 Powermill s digitálním řízením Sinumerik 840D sl.“

Druh válců, které firma vyrábí, často vyžaduje další kroky, jako je broušení, aby mohlo být dosaženo drsnosti v souladu s konstrukčními požadavky. Díky stroji Emco dosahuje nyní při soustružení hodnoty až 0,7 Ra, takže není nutné dodatečné broušení, čímž se ušetří celý jeden výrobní krok. To podle Antonia Gaspariniho znamená jasnou výhodu z hlediska času, přesnosti a nákladů.
 


Fóliové válce s průměrem 350 x 3 800 mm podepřené lunetou a koníkem

 

„Musím technikům z Emco Itálie navíc vzdát čest za to, jak rychle stroj vyrobili,“ pokračuje Gasparini. „Byla nám poskytnuta veškerá podpora, již jsme potřebovali, abychom mohli rychle spustit výrobu.“

Flexibilita a přesnost výroby

Hyperturn 200 Powermill spojuje dvě technologie – soustružení a frézování, které jsou ve skupině Emco silně zastoupeny. Mecof je považován za výrobce maximálně výkonných a flexibilních frézovacích řešení. Výsledkem spojení know-how firmy Emco Mecof s kompetencí v oblasti soustružení firmy Emco je právě Hyperturn 200 Powermill, v němž obě technologie rozehrávají své silné stránky.

Vysoký výkon a produktivita se odrážejí v technických parametrech: hlavní vřeteno přináší točivý moment 6 410 Nm a výkon 84 kW a frézovací vřeteno má točivý moment 630 Nm a výkon 80 kW. Proto je nový Hyperturn 200 Powermill vhodný pro kompletní a přesné obrábění velkých a složitých obrobků. Vysoký pracovní výkon umožňuje obrábění kusů s průměrem až 1 000 mm a s délkou do 4 000 mm; hmotnost kusů obráběných strojem může při zavěšení na čelisťové sklíčidlo činit až 1 500 kg a při upnutí mezi čelisťové sklíčidlo a koník až 6 000 kg. Verze používaná u firmy Zenit Spa zahrnuje kromě toho i NC lunetu, která je důležitá pro dlouhé, štíhlé hřídele a pro těžké obrábění.


Multifunkční stroj Hyperturn 200 u firmy Zenit Spa v Piacenze

 

Stabilní pojízdný stojan má typickou „krabicovou“ konstrukci, běžnou pro rámy Emco Mecof, jež zaručuje optimální pevnost a stabilitu, a tím vysoký stupeň přesnosti. Osa B je vybavena momentovým pohonem a je integrována do rámové konstrukce pojízdného stojanu. Příčné saně mají elektricky svařovanou ocelovou konstrukci maximálně odolnou proti průhybům a zkrutům, což je zásadní předpoklad pro kvalitní soustružení a frézování.

Hyperturn 200 Powermill,“ je přesvědčen Gasparini, „představuje pro firmu Zenit Spa bezpochyby strategickou investici, protože nám poskytuje možnost rozšíření našeho know-how a kompetence o obrábění v pěti osách. Technologie je zcela komplexní, ale s podporou techniků Emco jsme si toto know-how rychle osvojili. Spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem hraje vždy důležitou roli, ale v tomto případě mohu říci, že poradenství a podpora byly skoro důležitější než samotný stroj.“


Hyperturn 200 Powermill si hravě poradí i se složitými požadavky.

 

„Toto soustružnické a frézovací centrum se ukázalo být optimálním řešením pro náš druh výroby: nejen že jsme schopni dnes vyrábět naše běžné produkty rychleji, ale mohli jsme rozšířit náš sortiment o komplexní produkty, tedy abychom jmenovali alespoň některé příklady, o takové, které vyžadují interpolaci pěti os, šroubovité frézování nebo umístění velkých otvorů s úzkými tolerancemi.“

Pro firmu Zenit Spa je stroj Hyperturn 200 Powermill předpokladem pro přijetí nových výzev a pro efektivnější postavení se těm stávajícím.


Některé válce vyžadují stonásobné vrtání a frézování s velmi úzkými tolerancemi.
 


Společnost Zenit byla založena v roce 1968 rodinou Gasparini jako malá dílna. Dodnes si však zachovala charakter rodinného podniku, a to přesto, že ji přebírá již třetí generace majitelů. Její strategie růstu, stejně jako tomu bylo za rodičů i prarodičů, je založena na důsledné kvalitě, která je dnes nepostradatelná, pokud se firma chce odlišit od konkurence. Díky zkušenostem nabytým v průběhu let, stálé snaze o udržení výrobního zařízení na nejmodernější technologické úrovni a velké odbornosti pracovníků firma získala významné podíly na trhu a vyvinula se v jednoho z nejdůležitějších dodavatelů válců, jejichž vysoká kvalita se těší uznání výrobců a uživatelů nejrůznějších strojů a zařízení. Podle druhu vyráběných válců (z oceli, hliníku, poměděných, vroubkovaných, pogumovaných, z uhlíkových vláken, chlazených/vyhřívaných) a podle účelu použití jsou rozměry jejich výrobků skutečně různorodé: jejich průměr se pohybuje od několika desítek mm až po cca 2 000 mm a délka dosahuje až cca 9 metrů. Bez ohledu na to, zda se jedná o sériovou nebo zakázkovou výrobu, je každý výrobek vyráběn v extrémně malých dávkách. Převedeno na čísla: asi 60 % objednávek se týká výroby jediného nebo dvou kusů, které jsou jen zřídka vyráběny opakovaně.

Spektrum požadavků

  • Výroba válců a hydraulických válců
  • Pětiosé kompletní obrábění
  • Vysoká přesnost zpracování a vynikající kvalita povrchu
  • Technologie soustružení a frézování
  • 3D simulace a kontrola kolizí

EMCO Group

hana.janisova@mmspektrum.com

Další články

3D technologie
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: