Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní druhy pohonů v intralogistice
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní druhy pohonů v intralogistice

Na alternativní paliva jezdí v Evropě statisíce vozidel, včetně České republiky. Rozšiřuje se elektromobilita, státy v různém měřítku podporují CNG vozidla. Někdy se však přitom zapomíná na vnitrozávodovou dopravu.

Právě vnitrozávodová doprava produkuje podstatnou část emisí, ale také přináší svým provozovatelům nemalé náklady za spotřebované pohonné hmoty. A přitom i zde existují možnosti ke snížení emisí a úspoře nákladů.

Vysokozdvižné vozíky s pohonem na stlačený zemní plyn

Výhodou manipulační techniky s pohonem na CNG jsou jednoznačně úspory a téměř žádné emise pevných částic. Z praxe společnosti Linde Material Handling Česká republika (Linde MH), která dodává CNG vozíky na český trh již od roku 2005, vyplývá, že ve srovnání s vozíky dieselovými ušetří provozovatelé zpravidla polovinu nákladů na pohonné hmoty.

Výstavba plnicí stanice je dnes již zcela standardizovanou záležitostí. Linde MH nabízí svým zákazníkům řešení na klíč s přesnou kalkulací dosažitelných úspor. Celá dodávka CNG technologie včetně vozíků i plnicí stanice může být financována prostřednictvím leasingu.


Vozíky Linde s pohonem na stlačený zemní plyn

 

Samotná stavba plnicí stanice je dnes poměrně jednoduchou záležitostí, u některých samonosných modelů není dokonce ani nutné stavební povolení. Kapacita stanice se vždy dimenzuje na stávající počet vozidel nebo vozíků s prostorovou rezervou pro další rozšiřování. Navýšení kapacity se pak děje zvýšením počtu kompresorů a tlakových zásobníků. Cena za jednoduchou plnicí stanici (kompresor bez tlakových zásobníků) se pohybuje již od cca 130 tisíc korun.

Pro plnění vozidel se totiž používá zemní plyn z běžné plynovodní sítě, který je stlačován na tlak okolo 200 barů. Cena výroby (cena plynu + stlačení) za 1 kg CNG při použití vlastní plnicí stanice se pohybuje v současné době od cca 16 Kč za 1 kg. Pro srovnání, na veřejných čerpacích stanicích je to okolo 25,50 Kč za 1 kg. Výhodou je také rychlost plnění a nezcizitelnost tohoto moderního paliva.

Vlastní instalaci technologie obvykle předchází optimalizační studie zaměřená na velikost očekávaných úspor a rychlost návratu investice. Doba návratnosti investice do plnicí stanice se pohybuje typicky mezi jedním a třemi roky, v závislosti na počtu provozovaných vozidel na CNG.

Přednosti CNG

CNG jako palivo je zařazeno do IV. třídy nebezpečnosti a jeho používání je dokonce bezpečnější než například využívání motorové nafty či LPG. To vše díky vyspělé technologii a bezpečnostním pojistkám, které účinně brání nebezpečí výbuchu, a to i v případě přímého ohrožení stroje požárem v objektu. Zemní plyn je lehčí než vzduch, takže pokud by došlo k jeho úniku, snadno se rozptýlí do ovzduší. Tím se liší například od LPG, ropného plynu, který se drží při zemi a může se hromadit například v kanálech či jiných podzemních prostorech.

Provoz všech vozidel i vozíků na CNG je tišší, než je tomu u dieselových vozíků. Významně nižší jsou také emise, zejména emise pevných částic jsou zanedbatelné – ze zemního plynu téměř nulové. To umožňuje používání CNG vozíků i v halách.

Vybudováním vlastní plnicí stanice si každá firma otevírá dveře k dalším úsporám, protože může tentýž stlačený plyn používat i pro svá osobní a dodávková vozidla. A v tom je opět obrovský potenciál úspor. Vozy na CNG jsou totiž schopny jezdit se spotřebou 4–5 kg CNG na 100 km a jeden kilogram z vlastní plnicí stanice je možno pořídit za cenu 14–18 Kč v závislosti na ceně, za kterou provozovatel zemní plyn nakupuje. Vůz střední třídy pak dokáže jezdit s náklady kolem koruny na kilometr a to je i v porovnání s úsporným turbodieselem cca o korunu méně. Dnes už to však nejsou jen osobní a dodávkové vozy či autobusy, ale v praxi již také dochází k reálnému nasazení nákladních vozů a kamionů s pohonem na CNG. V současné době není problém natankovat CNG v kterékoliv části republiky, protože plnicích stanic je již 174.

Elektrické vozíky s Li-Ion bateriemi

V dnešní době je již pojem „lithioiontová baterie“ poměrně značně zakotven v širším povědomí společnosti. Narůstá množství implementací těchto baterií v různých aplikacích. V manipulační technice nalézá Li-Ion technologie široké uplatnění z několika důvodů. Bezúdržbovost, možnost mezidobíjení, žádné emise třaskavých a hořlavých plynů během nabíjení, žádné výměny baterií, odbourání speciálních nabíjáren, vyšší účinnost, delší životnost a znatelně menší stopa CO2 – to je přehled hlavních výhod.

Při porovnání pohonů s olověnou baterií lze však nalézt několik důvodů, proč se v provozu Li-Ion baterie neobjevují ještě více. Jedním z nich je prvotní vyšší investice. Ta je ovšem kompenzována pozitivními dopady, které tato nejnovější technologie přináší. Celý proces používání lithioiontové baterie je úspornější a efektivnější, ovšem s návratností je nutné počítat v řádech roků.

Fyzikální zákony platí i u této technologie, takže rychlé mezidobíjení během společných přestávek řidičů může způsobit větší odběrové výkyvy v odběrovém diagramu závodu. Je proto třeba patřičně dimenzovat i všechny kabely a jističe.


Li-Ion vozík Linde s nosností 8 t

 

Pohon vozíků na vodík

Jedním z nejzajímavějších způsobů pohonu manipulační techniky je pohon pomocí palivových článků. Palivový článek je elektrochemické zařízení, které vyrábí elektrický proud na principu katalytické reakce. Na anodu palivového článku je přiváděno palivo (vodík), na katodu vzdušný kyslík. V případě vozíku je palivovým článkem dobíjena Li-Ion baterie, která následně zajišťuje potřebný, relativně velký proud k pohonu vozíku. Výhodou této technologie je rychlost plnění a nízká cena vlastního paliva. Výstavba privátní plnicí stanice na vodík je v České republice také již možná, existují standardizovaná řešení.

Vozíky Linde na pohon palivovými články jsou dlouhodobě nasazeny v karosářském závodě BMW v Lipsku a také v rakouském DB Schenkeru.


Vozíky na vodíkové palivové články v závodě BMW

 

Rozhodnutí o druhu pohonu

Při rozhodování, jaký pohon je pro manipulační techniku vhodný, je vždy nezbytné zohlednit všechny faktory, které se budou podílet na výsledné efektivnosti nasazení strojů v provozu. Před pořizováním nových vozíků je nejvýhodnější nechat dodavatele provést kalkulaci jak pro elektrické vozíky s Li-Ion bateriemi či palivovými články, tak pro CNG řešení a následně porovnat jejich výhody.

Linde Material Handling Česká republika

martin.petrik@linde-mh.cz

www.linde-mh.cz/cs/

Další články

Logistika/ manipulační/ dopravní technika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: