Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní frézování litin
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní frézování litin

Pro výkonné obrábění litin čelním frézováním a frézováním „do rohu“ byly firmou Kennametal Hertel vyvinuty frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami Fix Perfect.

Na jedno těleso frézy je možné umístit hrubovací i dokončovací vyměnitelné destičky, a tím získat nástroj, který současně hrubuje i dokončuje. Konstrukce fréz a velikost řezných destiček dává možnost hrubování až do hloubky řezu 13,5 mm a současně dokončování při dosažení drsnosti obrobeného povrchu až Ra 16 mm. Řezné destičky jsou na frézách upnuty v tangenciální poloze. Polohu dokončovacích destiček je možné seřizovat v axiálním směru v řádu mikrometrů, čímž se přesně nastaví jejich přesah nad hrubovacími destičkami a dosáhne se potřebné hloubky řezu pro dokončování. Seřízení polohy destiček v axiálním směru také zvyšuje trvanlivost řezných hran, neboť snižuje čelní házení frézy přes zuby. Upínání a seřizování destiček, které spočívá v pouhém povolování nebo dotahování seřizovacího šroubku (systém Fix Perfect), je rychlé a jednoduché, v některých případech mnohem jednodušší než u tradičních fréz s vyměnitelnými destičkami.

Produktivní obrábění

Vyměnitelné řezné destičky pro tyto frézy se dodávají v různých provedeních a jakostech řezného materiálu. Hrubovací destičky mají až osm řezných hran, životnost destičky je rovná osminásobku trvanlivosti řezné hrany, a proto jsou náklady na jednu hranu nízké. Vyměnitelné destičky jsou konstruovány s pozitivními úhly čel, které jsou optimální pro obrábění litin. Rozsah jakostí řezných materiálů destiček v sobě zahrnuje slinuté karbidy s CVD i PVD povlakem, řeznou keramiku, cermet i kubický nitrid boru a umožňuje volbu řezných rychlostí v hodnotách od 100 m.min-1 do 800 m.min-1. Posuvy na zub je možné volit v rozsahu od 0,125 mm do 0,3 mm. Kombinace vysoké řezné rychlosti, vysokého posuvu a zvoleného vysokého počtu zubů frézy vede k vysokému minutovému posuvu frézy a společně se zmíněnými výhodami k velmi produktivnímu obrábění a nízkým nákladům.

Nové dokončovací frézy

Kennametal Hertel vyvinul a uvádí na trh také tyto frézy speciálně konstruované pro dokončování, dosahující drsnosti obrobeného povrchu až Rz 6 ?m. Tělesa fréz mají poměrně robustní design a jsou vyvážena na G 6,3 při 10 000 ot.min-1, což je důležité pro stabilitu obrábění, snížení vibrací při vysokých řezných rychlostech a stabilní chod nástroje. Lůžka pro řezné destičky jsou zpevněna a přesně vyrobena a destičky jsou upínány systémem Fix Perfect. Díky tomu mají frézy nízké čelní házení, manipulace s destičkami je rychlá a snadná a není nutné jejich seřizování. Řezné destičky jsou broušené a mají čtyři řezné hrany. Jejich geometrie je navržena pro obrábění litin, v radiálním směru mají úhel čela negativní 5°, v axiálním směru je úhel čela pozitivní 6°. Konstrukce jejich řezné hrany je patentována. U těchto destiček lze volit mezi dvěma jakostmi řezných materiálů - K110M je nepovlakovaný slinutý karbid, KC520M je slinutý karbid s povlakem TiAlN naneseným PVD metodou a je vhodný pro suché obrábění i obrábění s chlazením. Tyto jakosti pokrývají rozsah možných řezných rychlostí od 150 m.min-1 od 350 m.min-1. Rozsah posuvů na zub je od 0,2 do 0,5 mm při hloubkách řezu od 0,3 do 1 mm.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: