Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní kontrola jakosti povrchu Metrology 4.0
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní kontrola jakosti povrchu Metrology 4.0

Rozvoj a inovace výrobních metod a prostředků vyžaduje měřicí i hodnoticí techniku na odpovídající úrovni. Přední výrobci měřicí techniky se proto zaměřují na komplexní rozvoj metrologie. Výsledkem pokroku v rozsahu, přesnosti i rozlišení měření, zvětšování univerzálnosti aplikace, vyšší automatizace i uplatnění moderních výrobních metod je progresivní metrologický systém Metrology 4.0.

Globální výrobce měřicí techniky společnost Taylor Hobson, která se dlouhodobě úspěšně podílí na rozvoji metrologie v oblasti jakosti povrchu, představila novinky splňující vysokou technickou úroveň Metrology 4.0.

Form Talysurf PGI Novus

Nový originální měřicí přístroj představuje moderní systém pro měření a hodnocení jakosti povrchu, profilu obrysu i průměrů v systému 3D. Novus umožňuje provádět všechna měření v běžné nebo převrácené poloze snímače, a to vždy stejnou rychlostí a přesností díky oboustrannému snímači. Výrobce nový přístroj označuje za nejpřesnější, vysoce stabilní měřicí systém s bezkonkurenční opakovatelností na současném trhu. Je určen především výrobcům ložisek, vstřikovacích trysek, kuličkových šroubů, ale i dalších přesných součástek.

 


Nový originální měřicí přístroj představuje moderní systém pro měření a hodnocení jakosti povrchu, profilu obrysu i průměrů v systému 3D.

Metrology 4.0 – inteligentní software

Nový progresivní software Taylor Hobson umožní kótování podle výkresu a zajišťuje přesnou reflexi souřadného systému součásti (PCS) i výsledné propojení ve výrobní smyčce.

Metrology 4.0 nabízí jednoduché intuitivní rozhraní s virtuálním zobrazením a kontrolu v reálném čase. Řídicí funkce pohybu os (inteligentní pohyb) zajišťuje přesné polohování a snadné měření. Předností přístroje je, že díky vysokému rozlišení a nízkému šumu systému lze kontrolovat drsnost, vlnitost a tvar povrchu, a to vše jen z jednoho měření. Patentovaná metoda kalibrace umožní měření poloměru, úhlu, výšky, délky, vzdálenosti atd. Využití firemního motorizovaného stolu a softwaru Metrology 4.0 umožní transformaci konvenčního měření 2D do systému 3D.

Uživatelé nového programu ocení i další funkční vlastnosti: naprogramované postupy měření zkrátí dobu cyklu a zvýší výkon, programy omezují počet omylů obsluhy, zobrazení výsledků kontroly formou „dobrý/vadný“ s přehledem výsledků, sledování součástí a statistickou kontrolu.


Nový progresivní software Taylor Hobson umožní kótování podle výkresu a zajišťuje přesnou reflexi souřadného systému součásti (PCS) i výsledné propojení ve výrobní smyčce.

Budoucnost moderní výroby

Software Metrology 4.0 sleduje a podporuje rozvoj moderních výrobních metod. Rozsah činnosti zahrnuje inovační návrhy, rychlou automatickou manipulaci se součástmi, řízení měření a analýz, zpětnou vazbu výsledků do datového centra s cílem využití pro optimalizaci procesů, zvyšování kvality a efektivnosti atd. To představuje výrazný příspěvek společnosti Taylor Hobson k rozvoji moderních výrobních metod v systému Industry 4.0, který také využívá k výrobě měřidel.

Originální systém měření

Technické parametry nového měřidla představují světovou špičku v přesnosti, integritě i reprodukovatelnosti výsledků. Přístroj zajišťuje uživateli větší flexibilitu měření v rozsahu 20 mm s rozlišením 0,2 nm s délkou snímacího raménka 100 mm, případně rozsah 40 mm s 200 mm raménkem, což je největší rozsah ve své třídě.
Dodržení přesnosti měření poloměrů a tvaru v celém rozsahu přístroje je bezkonkurenční na současném trhu. Přístroj Novus je vybaven novým vysoce přesným sloupem zajišťujícím měření se submikronovou přesností a úhlů (vnitřních i vnějších), vše s volbou polohy kontroly. Uvedená charakteristika dokumentuje, že je na trh uváděn skutečně univerzální systém, přínosný pro kontrolu přesných součástí.

Výběr analýz

Jedna softwarová základna zahrnuje publikační nástroje, automatické zpětnovazební měření, drsnost, konturu a analýzy 3D. Programy nabízejí možnosti analýz:

  • textura povrchu – drsnost, vlnitost, základní profil, úchylky tvaru, poloměrů, sklon a výšky;
  • kontura – průměry, profil, úhly, vzdálenosti, roztečné kružnice;
  • topografie – mapování 3D, strukturované povrchy.

Nový software uzavírá smyčku mezi měřením a analýzou, což zajišťuje předávání informací zpět k ovládání pohybu nebo procesu měření s cílem zlepšení řízení procesů. Přitom je k dispozici řada zpětnovazebních procesů, např. měření profilu, vytvoření datových bodů apod. Mimo standardní programy analýz firma nabízí přípravu individuálního řešení.

Form Talysurf PGI Novus, přístroje s modulární konstrukcí, zajišťují mimořádný výkon při vysoce přesných měřeních ve všech pracovních podmínkách. Jsou připraveny v několika variantách provedení, uspořádání a vybavení.


Univerzální měřicí systém pro automatickou kontrolu jakosti, kontury a tvaru povrchu umožňuje měření s vysokým rozlišením a zvýšenou úrovní automatizace kontroly jakosti přesných povrchů.

 

Form Talysurf CNC Series

Společnost Taylor Hobson představila i další novinku – univerzální měřicí systém pro automatickou kontrolu jakosti, kontury a tvaru povrchu. Tento měřicí přístroj rozšiřuje nabídku nejmodernějších prostředků charakterizovaných velkým rozsahem měření, s vysokým rozlišením a zvýšenou úrovní automatizace kontroly jakosti přesných povrchů.

Řada přístrojů Form Talysurf CNC je vybavena firemním výrobním rozhraním Q-Link a softwarem, který je plně v souladu s filozofií systému Industry 4.0. Software je připraven pro podmínky provozu a zajišťuje přímou komunikaci s programem PCS, který umožní zpětnou vazbu s výrobním procesem. Výrobce zdůrazňuje univerzálnost využití měřidla pro kontrolu skříní, zalomených a vačkových hřídelí, ventilů, pístů, ozubených kol, součástek hydrauliky atd.

Integrita a reprodukovatelnost měření

Nový přístroj charakterizuje vysoká přesnost – rozsah měření 5 mm s rozlišením 0,4 nm, s unikátní standardní teplotní kompenzací. Měřidlo umožňuje motorizovaný náklon ±9°, případně manuální nastavení náklonu 9° až 45° posuvové jednotky, což zajistí měření poloměrů zaoblení například zalomených hřídelí, ventilových sedel a hlav válců. Přístroj je vybaven přesným sloupem, vysokým 700 mm nebo 1 000 mm, naprogramovaným na automatický pohyb na motorizované ose Y. Robustní konstrukce měřidla je připravena pro všechny typy prostředí, na kontrolu obrobků do velikosti až 400 mm a hmotnosti až 150 kg. Zajišťuje plně automatizované měření, s jednoduchým, uživatelsky výhodným rozhraním, které je ideální pro programování a analýzy.

CNC systémy jsou představeny ve dvou řadách provedení s typovým označením Form Talysurf CNC 1000 Series (především pro rozměrné zalomené hřídele a převodové skříně) a Form Talysurf CNC 2000 Series (pro rozměrné hlavy a bloky motorů). Ke zvýšení univerzálnosti využití novinky přispěla úplná automatizace i rozsáhlé přizpůsobitelné příslušenství, upínače a možnosti různých konfigurací os. Na objednávku lze získat automatizovaný systém rotace, unikátní uživatelské rozhraní, pravoúhlý nástavec apod. To umožňuje podstatné rozšíření aplikačních možností.

Výrobce připravil kompletní sadu specializovaných softwarových balíčků, které přispějí k přípravě výkonného programového řešení problémů. Programové funkce umožní např. vytvářet data DXF, izolovat dominantní vlnové délky, využít dálkové ovládání, fúzi dat a sofistikované porovnávání profilů. Využití programu TalyMap Contour dále zajistí srovnávání měřených profilů, analýzy délek, poloměrů, úhlů apod., dále vytváření protokolů, šablon, porovnávání s CAD modely atd.

Společnost Taylor Hobson uvádí do metrologické praxe moderní měřicí přístroj vysoké technické úrovně, připravený pro komplexní automatizovanou kontrolu jakosti povrchu, profilu obrysu a tvaru povrchu. Přitom vlastní měření a všechny získané výsledky jsou v úplné shodě s platnými mezinárodními standardy.

Imeco TH, umístění na MSV: pavilon F, stánek 12

Zdeněk Novák

hladikova@imeco-th.cz

http://www.imeco.cz/

Další články

Měření ve strojírenství
Automatizace, regulace
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: