Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní technologie v mechanice
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

Myšlenkou hesla Progress to touch – shape the future together chtěli hostitelé z Vyškova a Kuřimi přítomné doslova vtáhnout do tepu jejich inovativního života a nabídnout jim partnerství v podobě tvorby společné budoucnosti. „Musíme upevňovat vazby s našimi partnery mj. tím, že je pozveme do našich firem, kde jim odprezentujeme naše technické přednosti a předvedeme profesionální práci. Lidé to musejí vidět,“ říká Gerhard Lechner, generální ředitel společnosti Hestego GmbH se sídlem ve Stuttgartu, který je zodpovědný za mezinárodní prodej a marketing, a pokračuje: „Také chceme být neustále atraktivní nejen pro naše stávající zaměstnance, ale také pro lidi zvenčí. Je pro nás velmi důležité, aby se naši zaměstnanci mohli rozvíjet v naší skupině mj. i tím, že jim nabízíme mezinárodní možnosti.“

Důležitou součástí vzájemného setkání se zákazníky a obchodními partnery je i sběr informací, potřeb a přání zákazníků z jednotlivých prodejních oblastí. Tyto informace jsou pro výrobní firmy nesmírně užitečné, neboť pomáhají určovat směr dalších vývojových aktivit.

Kdo chvíli stál…

Podle slov doktorky Šimánkové, statutární ředitelky Hestego, a. s., firma prochází neustálým rozvojem ve všech důležitých oblastech. „Nyní se nacházíme v přerodu ze středního podniku na velkou nadnárodní firmu, což mimo jiné znamená i rozvoj zahraničních dceřiných společností – například vlastní výrobní závod v Rusku či posilování naší společnosti v Německu.“ Za klíčové body je podle ní třeba považovat změnu na divizní uspořádání, přechod na akciovou společnost nebo rozvoj areálu na stávajících 12 tisíc čtverečních metrů výrobních ploch. Před sebou pak mají změnu ERP systému, automatizaci klíčových operací a výstavbu nového areálu.

Shodný přístup k inovacím a modernizaci realizují i v sesterské společnosti KSK Precise Motion. V oblasti výroby broušených kuličkových šroubů mají podle slov obchodního ředitele Ing. Antonína Kopřivy poměrně hodně nainvestováno a cítí, že tato komodita má pro ně největší potenciál: „Samozřejmě se snažíme neustále se rozvíjet i po stránce našeho portfolia produktů. Troufám si však říci, že i do budoucna budou naší stěžejní komoditou broušené kuličkové šrouby.“

Cílem každé moderní společnosti je bezesporu neustálé budování silné značky a důvěry stávajících i potenciálních zákazníků a k tomuto cíli směřuj společnost Hestego již 22 let. Jak uvádí její obchodní manažerka  Dagmar Hořavová, firma nabízí nejen rozsáhlé portfolio výrobků, ale především technické řešení s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Dodává k tomu: „Snažíme se identifikovat problémy, které jsou z pozice zákazníka kritické, a ty mu pomáháme řešit využitím našich produktů.“

Nedílnou součástí výrobního portfolia společnosti jsou i neustále se rozvíjející zákaznické služby. Novinkou jsou montáže krytování strojů po celém světě a zrychlení servisu a oprav teleskopických krytů do 48 hodin.


Zdejší největší výhodou je podle slov Moniky Šimánkové, statutární ředitelky firmy Hestego, zachování flexibility v zázemí velké firmy podporované vlastním vývojovým útvarem, velkou konstrukcí, silným obchodním a projektovým týmem či specializovanými výrobními divizemi. A také možnost rychle a flexibilně rozhodovat díky jednoduché vlastnické a organizační struktuře. Za další přidanou hodnotu považuje ředitelka Šimánková zaměstnance, kteří jsou nejenom kvalifikovaní, ale do práce vkládají i něco navíc.

Inovace a modernizace

Čím dál častěji se můžeme u krytování nových high-tech strojů, především těch obráběcích, setkat s výsledky práce zdejších inženýrů. V letošním roce realizovali několik významných projektů, mezi něž podle slov Dagmar Hořavové patří například krytování strojů řady WHT v novém designu pro společnost TOS Varnsdorf, která bude prezentována na zářijovém veletrhu EMO Hannover 2017. Jednotný průmyslový design celé řady výrobního portfolia společnosti je předpokladem úspěchu každé firmy. Dále v referencích paní Hořavová uvádí použití nových odlehčených materiálů s vysokou bezpečnostní ochranou, z nichž vyrobili krytování strojů pro firmu Trimill, a které budou také k vidění na letošním EMO Hannover. Pro světového leadera v oblasti obráběcích strojů, firmu DMG Mori, se kterou vyškovští technici spolupracují již více než deset let, společně vyvinuli a momentálně testují vysokorychlostní moduly teleskopických krytů. Podle slov manažerky Hořavové se jedná o veliký posun v oblasti tlumení rychlostí a vibrací strojů. Zcela novou oblastí pak je pro ně krytování strojů na vstřikování plastů, kde náročnost spočívá především v oblasti bezpečnostních prvků.


Jak se může „malá“ česká firma prosadit na náročném světovém trhu? Obchodní ředitel KSK Precise Motion Ing. Antonín Kopřiva odpovídá, že usilovnou prací a plněním svých závazků. V Kuřimi vyrábějí produkt, který je celosvětově vyhledávaný a má relativně vysokou přidanou hodnotu, proto není problém jej dodávat i na nejnáročnější světové trhy. Tržby z exportu každoročně narůstají a lze očekávat, že s přibývajícími kladnými referencemi a spokojenými zákazníky v zahraničí bude tento jev pokračovat i nadále.

Podle slov šéfa vývoje Hestego Ing. Vosolsobě platí příměr mezi známým pořekadlem, že „šaty dělají člověka“, a jejich mottem „design dělá značku“. Velcí hráči dávají jasně najevo příslušnost ke značce jednotným designem strojů. Trendem je vyjádření záměru na první pohled. Může to být preciznost, síla, jednoduchost atd. Dobrý design vždy přináší zlepšení ergonomie, bezpečnosti, technických parametrů nebo nové užitečné funkce. Nové disruptivní technologie a materiály bezesporu vstupují i do oblasti výroby krytování. Podle Ing. Vosolsobě je však stále nejlepším materiálem pro výrobu krytování ocelový plech, jelikož je levný, odolný a jednoduše zpracovatelný. Pro lehké vnější krytování Hestego používá hliníkové sendviče typu „bond“. Pro složité tvary pak GFK lamináty nebo plasty lisované ve vakuu. V současné době ve Vyškově řeší aplikaci vysoce elastických materiálů pro vnitřní krytováni. Pro klasické materiály využívají nejlépe dostupné a efektivní technologie. Jak Ing. Vosolsobě uvádí, v současné době není jednoduché označit převratnou technologii, protože doba, po kterou si nová technologie udrží status „disruptivní“, se stále zkracuje. Nové technologie podle jeho slov samozřejmě sledují a snaží se je rozumně uplatnit.

Inovativní přístupy nejsou cizí ani v Kuřimi. Kuličkový šroub jako takový však ze své podstaty nenabízí použití oproti současnému poznání žádné závratné změny ani ve své konstrukci, ani v technologii výroby či oblastí. Bezesporu ale existují, alespoň v nástinech, v těchto oblastech nové přístupy. Podle slov Ing. Kopřivy určité změny v koncepci lze očekávat a s některými z nich se setkáváme již v každodenní praxi. Jako hlavní změny v koncepci, které aktuálně v Kuřimi se zákazníky řeší, vnímá ředitel Kopřiva následující tři: První je přizpůsobení kuličkových šroubů pro provoz v prostředí Industry 4.0. do takové formy, která umožní shromažďovat potřebná data. Konstrukci kuličkových šroubů lze tak díky technologiím upravit přesně podle přání zákazníků. Hovoříme například o doplnění otvorů pro snímače, umístění snímačů apod. Druhá změna spočívá v konstrukci kuličkových šroubů s vnitřním chlazením hřídele, matice, případně obojího. Třetí, neméně důležitý přístup podle slov ředitele Kopřivy spočívá ve zdokonalování koncepce převodu kuličkového šroubu za účelem navýšení posuvových rychlostí pohybových os při zachování vysoké kvality chodu a přijatelné míře hlučnosti.


Organizace setkání v obou firmách byla do nejmenších detailů profesionálně připravena, což se projevilo na bezproblémovém průběhu celé akce. Tento fakt společně se zhlédnutím moderních výrobních technologií a administrativního zázemí bezesporu přítomné utvrdil v důkazu, že mají co do činění s renomovaným partnerem. Firmy typu Hestego a KSK jsou nosnými pilíři ekonomiky našich firem s ryze českým kapitálem a věřím, že budou i nadále zárukou zaměstnanosti a inovačního potenciálu Jihomoravského regionu.


Série záběrů z prohlídky vyškovské i kuřimské výroby


Roman Dvořák, Vyškov

roman.dvorak@mmspektrum.com
 

 

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Průmyslový design
Management a řízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: