Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Modernizace nezávislé emisní laboratoře
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Modernizace nezávislé emisní laboratoře

Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s TÜV Süd Czech dokončilo počátkem letošního roku rozsáhlou modernizaci emisní laboratoře v Roztokách u Prahy. Pracoviště bylo počátkem června v rámci tiskové konference představeno zástupcům odborného tisku.

Potřeba modernizace byla vyvolána změnou evropské legislativy v oblasti měření emisí, jejímž účelem je přiblížit zkušební podmínky podmínkám reálného provozu. Pracoviště v Roztokách u Prahy je nyní, po provedené modernizaci, jedinou nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří v regionu střední a východní Evropy, která umožňuje nezávislé provádění emisních testů podle nejnovějších evropských norem – zejména podle metodiky EU 2017/1151 (WLTP + RDE). Její vybavení umožňuje i testování hybridních a elektrických vozidel. K dalším úkolům pracoviště patří také vývoj nových testovacích metod. Protože zde probíhá i testování prototypů, je laboratoř certifikována pro práci v nejvyšším režimu utajení.

Rozsah investice

Společná investice TÜV Süd Czech a Fakulty strojní ČVUT v Praze zahrnuje výstavbu kondiciační haly s konstantní teplotou pro legislativou požadované teplotní temperování vozidel před zkouškou, přístavbu klimakomory pro zkoušky charakteristik chladnutí a teplotní stabilizace vozidla, dále zvětšení prostoru pro přípravu zkoušených vozidel a sklad přípravků pro zkušebnu motorů. V neposlední řadě se z prostředků TÜV Süd Czech také vyměnilo měřicí zařízení pro analýzu emisí u válcové zkušebny, které přesluhovalo a již prakticky nevyhovovalo současným předpisům.


Modernizovaná emisní laboratoř. (Foto: J. Ryszawy)

V modernizované emisní laboratoři se budou provádět mimo jiné měření emisí ve válcové zkušebně, měření spotřeby osobních vozidel a motocyklů, dlouhodobé zkoušky, ověřovací (předsériové) zkoušky a validační testy pro RDE (Real Driving Emissions, měření emisí v reálném provozu). Kromě toho slouží zkušebna k základnímu výzkumu tvorby částic a hledání kompromisu mezi jejich emisemi, účinností motoru a emisemi oxidů dusíku, což je rozhodující pro budoucí používání spalovacích motorů, pro něž neexistuje zatím vhodná, masivně použitelná náhrada.


V emisní laboratoři se vozidlo ustaví na válcovém dynamometru a ukotví se vpředu i vzadu. Výkonná klimatizace během zkoušky chladí prostor zkušebny na 23 °C. (Foto: autor)

Nová emisní laboratoř je výjimečná i díky tomu, že multifunkční prostor pro přípravu vozidel na zkoušku a kondiciaci může zahrnovat až 12 aut. Nová klimakomora je připravená pro dvě osobní auta s teplotou do +14 °C a také zahrnuje zázemí pro zkušební tým RDE.

Průběh testování vozidel

Jak testování vozidel probíhá? V prostoru pro přípravu vozidel k emisním zkouškám se do vozidla natankuje referenční palivo, namontují se odtahové úchyty (pro upevnění při emisním testu), nastaví se správný tlak v pneumatikách a připraví se vhodný adaptér výfuku vozidla. Rovněž je provedena identifikace vozidla a kontrola použitého softwaru řídicí jednotky motoru. Poté se vozidlo přesune pomocí elektrického přesouvače na válcovou zkušebnu.


V kondiciační hale jsou vozidla před zkouškou temperována na předepsanou teplotu 23 °C. (Foto: autor)

Na válcové zkušebně se musí vozidlo správně ustavit na válcovém dynamometru, to znamená nastavit správný rozvor a umístit ho symetricky na vrchol válců. Poté se protočením kol vozidlo srovná tak, aby nestálo na válcích šikmo a nevykazovalo nestabilitu při následných úkonech. Nakonec se vozidlo připevní vpředu i vzadu tak, aby ani při rychlostech přesahujících 130 km.h-1 nedošlo k jeho pohybu nebo rozkmitu. Posledním úkonem před emisní zkouškou je napojení výfuku k měřicímu systému. Propojení musí být zcela těsné. Celé propojení je z důvodu vysokých teplot a následných kondenzací vyrobeno z nerezové oceli. Speciální silikonové hadice se používají pouze pro dotěsnění spojů.


Pohled na část měřicí aparatury pro analýzu spalin od firmy Horiba. (Foto: autor)

V průběhu samotné emisní zkoušky musí zkušební řidič sledovat a dodržovat předepsanou jízdní křivku, přičemž nesmí vyjet z tolerančního pásma ±2 km.h-1. Nový automatizovaný systém dokáže zcela samostatně řídit průběh testu, vyhodnotit naměřené hodnoty a také určit platnost provedeného testu.


Vozidlo vybavené aparaturou pro měření emisí metodou RDE v reálném provozu. (Foto: autor)

Dlouholetá spolupráce TÜV Süd Czech a Fakulty strojní ČVUT v Praze v oblasti měření emisí je založena na sdílených technologiích, prostorech a odborných kapacitách. Společná investice do modernizace válcové zkušebny a navýšení zkušební kapacity vzbudila zájem autoprůmyslu o spolupráci v oblasti CoP testů a dalších ověřovacích nebo vývojových zkoušek. Největší objem prací je plánován pro tuzemské výrobce automobilů a v budoucnu se očekává, že ji využijí i partneři z ostatních států Evropské unie a univerzitních pracovišť.



TÜV Süd Czech

pavel.marek@mmspektrum.com
 

Další články

Automobilový průmysl
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: