Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Modulárně řešená obráběcí centra a frézovací stroje
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Modulárně řešená obráběcí centra a frézovací stroje

Na podzim minulého roku byl na veletrhu obráběcích a tvářecích strojů EMO Hannover představen první zástupce nové generace obráběcích strojů – obráběcí centrum Optima. Celá řada je koncipována jako modulová stavebnice, kde lze volbou jednotlivých modulů vytvořit širokou škálu kombinací velikostí jednotlivých přestavení.

Dynamický vývoj v oblasti nástrojů, přísné ekologické a bezpečnostní normy a stále stoupající požadavky uživatelů obráběcích strojů, jsou dnes hlavními hnacími motory vývoje v oblasti technologie obrábění. Obráběcí stroje, jejichž rodné listy byly vystaveny začátkem devadesátých let nebo dříve, již nejsou schopny vždy plně vyhovět požadavkům moderních technologií. Chce-li výrobce obráběcích strojů obstát v konkurenci, musí na tento vývoj nějakým způsobem zareagovat. Nabízejí se dvě řešení - buď jít cestou zásadní rekonstrukce stávajícího výrobního programu, nebo připravit něco zcela nového. Výrobce vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů TOS Varnsdorf se rozhodl pro druhou, v prvních fázích určitě náročnější cestu. Celý proces začal obecným zadáním na soubor obráběcích center a frézovacích strojů s vodorovnou osou vřetena pro komplexní obrábění skříňových, deskových a jinak tvarově složitých dílců o rozměru do 1m3 (u nejmenších center) až po velmi rozměrné a hmotné součásti. Vedle standardních technických požadavků, jakými jsou otáčky, velikosti posuvů a přestavení, byly dalšími zadanými parametry například požadovaná přesnost při obrábění, prodloužení servisních intervalů, minimální nároky na obsluhu a údržbu, komplexně řešené třískové a vodní hospodářství a také minimalizované nároky na přípravu základu stroje. Na podzim minulého roku pak již TOS Varnsdorf představil na veletrhu obráběcích a tvářecích strojů EMO Hannover prvního zástupce nové generace obráběcích strojů TOStec - obráběcí centrum Optima.

Čtyři hlavní skupiny

Řadu TOStec, čítající desítky variant strojů, lze rozčlenit do čtyř základních řad.
První jsou celokapotovaná obráběcí centra rozdělená podle velikosti do tří podskupin s názvy Prima, Optima a Varia. Po technické stránce je tato skupina strojů charakterizována uspořádáním loží do tvaru písmene T, středově vedenými vřeteníky, vedením všech přestavitelných skupin na kompaktních lineárních jednotkách a již zmíněnou celokapotovanou konstrukcí. Zákazník podle technologických potřeb volí mezi provedením s výsuvným či nevýsuvným vřetenem a ze široké nabídky automatických hlav. V případě potřeby vysokorychlostního obrábění je možnost aplikace elektrovřenové jednotky. Tato obráběcí centra jsou v základním provedení určena pro klasické technologie kompletního obrábění skříňových, deskových nebo tvarově složitých obrobků.
Druhou skupinou je dvojice strojů Viva a Grata s pojízdným stojanem v souřadnici X a výsuvným smykadlem. Menší z dvojice, Viva, je stroj s vysokou dynamikou pohybů, určený především pro obrábění velkých deskových součástí typu forem. Oproti tomu Grata představuje silný a výkonný typ, určený pro ještě větší a hmotnější obrobky. Obrobky se upínají podle potřeby buď na pole vytvořené z upínacích desek, nebo na přídavné otočné nebo pevné stoly.
Stroje Maxima I a Maxima II jsou velké stolové horizontky klasické koncepce, vycházející konstrukcí ze známých deskových horizontek WRD 130/150. V oblasti stolových horizontek spadají nosností stolů a velikostí přestavení do největší kategorie. Stroje jsou v základním provedením vybaveny výsuvným smykadlem a výsuvným nebo nevýsuvným vřetenem. Svoje uplatnění nacházejí zejména při obrábění velkých hmotných obrobků z více stran. O technologických možnostech stroje nejlépe vypovídá maximální svislé přestavení vřeteníku v souřadnici Y až 4000 mm a maximální hmotnost obrobku až 30 000 kg.
Velké deskové horizontky Magna I a Magna II (WRD 130/150) s postranním vřeteníkem jsou opatřeny výsuvným smykadlem a výsuvným vřetenem. Používají se pro obrábění extra těžkých a velkých součástí. Tak jako u strojů Viva a Grata zákazník volí mezi upínáním obrobku na pole vytvořené z upínacích desek nebo na přídavný samostatně stojící otočný stůl, tentokrát s nosností až 40 000 kg. Stejně jako u ostatních strojů z celé řady má zákazník možnost výběru z široké nabídky zvláštního technologického příslušenství, jakým jsou například lícní desky a ruční automaticky stavitelné nebo i plně souvisle řízené frézovací hlavy.

Mnoho různých kombinací

Celá řada je koncipována jako modulová stavebnice, kde lze volbou jednotlivých modulů vytvořit širokou škálu kombinací velikostí jednotlivých přestavení. Zákazník navíc vybírá mezi vřeteníky odpovídajícími jeho technologickým potřebám a širokou škálou zvláštního technologického příslušenství s různým stupněm automatizace. Od nejjednodušších, ručně stavitelných frézovacích hlav přes hlavy automaticky polohované až po hlavy se souvislým řízením nestavitelných částí. Samostatnou skupinou je periferie automatická výměna nástrojů. Podle požadované kapacity zásobníku nástrojů (10 až 200 nástrojů) lze volit jedno z pěti různých provedení.
Obráběcí centra s nejvyšším stupněm automatizace jsou vybavena zařízením pro automatickou výměnu palet. V tomto případě je centrum vybaveno volně stojícími stacionárními stanicemi (standardně jsou nabízeny 2 až 4), na kterých jsou palety uloženy, a stroj je místo stolu vybaven upínacím základem palety.

Kompaktní lineární vedení

Nová technická řešení a prvky aplikované v řadě TOStec vycházejí z dlouholetých zkušeností výrobce a odrážejí také celosvětový trend vývoje obráběcích strojů. Jedním z takových prvků je aplikace vedení všech přestavitelných skupin na tzv. kompaktním lineárním vedení. Tento prvek, který ještě nedávno vyvolával svojí zdánlivou křehkostí obavy a nedůvěru zákazníků, je dnes hojně využíván a naopak svými vlastnostmi umožňuje konstruktérům dosahovat lepší parametry strojů. Zejména pak přesnosti polohování přestavitelných skupin a jejich zrychlení. Například obráběcí centrum Prima s nosností stolu 5000 kg dosahuje zrychlení až 1g. Centrálně vedený vřeteník zase řeší problém s tepelnými deformacemi stojanu, které vznikají u variant se stranově vedeným vřeteníkem.
Důležitým parametrem je i cena. Celosvětově sílící konkurence nedává výrobcům obráběcích strojů prostor pro růst cen obvyklý v jiných oborech. Řešením požadavku na udržení nízkých cen a současně zvyšování užitných vlastností stroje při zachování určité míry zisku je vedle zvyšování vlastní produktivity také promyšlená konstrukce zařízení s maximální unifikací dílců. Snahou je také celkové zjednodušení strojů s cílem zkrácení průběžné doby montáže.
TOS Varnsdorf, a. s., tak v současnosti přichází nejen s novým sortimentem svých produktů, ale především s novým přístupem k zákazníkovi. Nestačí již jen prodat výrobek, ale je třeba pomoci řešit celý technologický problém. To spočívá nejen v ujasnění skutečných zákazníkových potřeb, návrhu technologie obrábění s určením operačního času, doporučením nástrojového vybavení, ale i školením personálu nebo stálou poradenskou službou.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: