Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Modulární a flexibilní ochranné zábrany
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Modulární a flexibilní ochranné zábrany

S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Obsluha stroje prochází výrobní halou, upadne a narazí do ochranné zábrany výrobní jednotky. Tento scénář musí být podle normy EN ISO 14120 simulován pomocí definované kyvadlové zkoušky s pytlem písku vážícím 90 kg. Ochranná zábrana musí v této zkoušce samozřejmě obstát a nesmí se prolomit. Tato norma nahrazuje starou EN 953, podle které byla předepsána pouze „určitá mechanická pevnost“, která však nebyla blíže definována. Naproti tomu nová norma stanoví konkrétní pokyny pro zatížitelnost zvenku dovnitř a definuje chování při zkoušce i kritéria pro splnění normy. Uživatel tak může srovnávat údaje různých výrobců ochranných zábran.


Modulární koncepce umožňuje zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž.

Nejen bezpečnost, ale i flexibilita

Při vývoji nových ochranných zábran bylo cílem společnosti Engel nejen bezpečně splnit požadavky nové normy, ale kromě toho poskytnout uživatelům vyšší flexibilitu. Jako poskytovatel systémových řešení se vstřikovacími stroji a automatizací považuje společnost Engel volně stojící ochranné zábrany za podstatnou součást výrobní jednotky. Proto je stávající verze ochranných zábran nyní nahrazena jednoduše montovatelným stavebnicovým řešením. Díky modulární konstrukci nové řešení optimálně splňuje i budoucí požadavky, které vyplývají ze stále rostoucí procesní integrace a automatizace.

Nové modulární ochranné zábrany podle EN ISO 14120 zvyšují bezpečnost výroby.

Obecně funkční design

Modulární stavebnice je flexibilním řešením pro provoz samostatných vstřikovacích strojů s pásovým dopravníkem i integrovaných a automatizovaných výrobních jednotek. Individuálně upravené prostupy s bezpečnostním tunelem umožňují bezpečné odebírání nebo podávání libovolných dílů ve výrobním procesu. Ve standardním provedení jsou průhledné panely tvořeny polykarbonátovými deskami, které zaručují optimální výhled na automatizační proces. Volitelně jsou k dispozici rovněž drátěné mříže nebo kombinace drátěných mříží a polykarbonátu.

V rámci přizpůsobení nové normě nyní společnost vyvinula ochranné zábrany v designu Engel. Při vývoji nového řešení byly uplatněny zkušenosti, které firma v průběhu let získala s předchozí verzí ochranných zábran. Nové ochranné zábrany dnes může v mnoha případech smontovat v krátkém čase jediná osoba. Na vstřikovacích strojích Engel jsou připraveny upevňovací body pro bezpečné a čisté připojení ochranné zábrany.

Jednodušší údržba a opravy

Kromě ochranné funkce slučuje nové provedení nejrůznější požadavky zákazníků. Již ve standardním provedení se ochranné zábrany snadno čistí, protože konstruktéři dbali na to, aby se vyhnuli hranám a drážkám. Ve spojení s příslušným volitelným balíčkem tak ochranná zábrana optimálně splňuje požadavky výroby v čistém prostoru a výroby pro lékařské účely.

Co se týká barevného provedení, byla důsledně zohledněna doporučení normy. U provedení s drátěnými mřížemi tmavé zbarvení mřížových ploch zabraňuje tomu, aby odrazy negativně ovlivňovaly průhlednost. Sloupky a dveřní rámy lze i v mřížovém provedení barevně přizpůsobit vstřikovacímu stroji nebo podnikovému designu uživatele. Díky modulární konstrukci lze ochranné zábrany zcela jednoduše přizpůsobovat novým požadavkům a dále rozšiřovat.

Optimalizací prošla i elektrotechnická část. Elektronika ochranných dveří již není umístěna ve dveřních rámech, ale v snadno přístupných dveřních připojovacích skříních. Tím se zjednodušuje údržba a opravy. Systémové a zakryté kabelové kanály na stěnách ochranných zábran lze podle potřeby uvnitř nahoře i dole jednoduše připevnit svorkami. Polohově nastavitelný rozváděč usnadňuje elektrickou montáž. Ochranné zábrany lze zcela jednoduše připojit k řízení vstřikovacího stroje systémem plug & play.


Zařízení pro zpracování kompozitů v automobilovém průmyslu bylo první, které společnost Engel vybavila novou ochrannou zábranou.

Kontroly ochranných zařízení nejsou předepsány. Společnost Engel to však dobrovolně provedla. Nové ochranné zábrany testoval a schválil rakouský institut TÜV. V současnosti už představují standard Engel. Společnost nové ochranné zábrany představila na veletrhu Fakuma 2018.


Zkušební postup
Norma EN ISO 14120 „Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů“ platná od 1. června 2016 stanoví požadavky na konstrukci a provedení dělicích ochranných zařízení, která jsou v první řadě určena k ochraně osob proti mechanickému ohrožení. V centru pozornosti jsou přitom dva zkušební postupy. Projektilová zkouška k testování pevnosti vůči nárazům s vyšší rychlostí zvnitřku oblasti ohrožení, zejména pro stroje s otočnými částmi, které mohou být potenciálně vymrštěny. Druhým zkušebním postupem, který se používá u ochranných zábran pro vstřikovací jednotky, je kyvadlová zkouška k testování pevnosti vůči nárazům zvnitřku i zvnějšku oblasti ohrožení pro měkká a tvrdá kyvadla s malou rychlostí. Nárazy zvnějšku chráněné oblasti ohrožení přitom například simulují náraz lidského těla o hmotnosti 90 kg rychlostí nejméně 1,6 m.s-1. Nárazy zvnitřku chráněné oblasti ohrožení se simulují v závislosti na předvídatelném nárazu válcového nebo kulového zkušebního tělesa z pevného materiálu (například oceli) s příslušnou hmotností.


Engel

Dr. Gerhard Dimmler, Dipl.-Ing. Wolfgang Höglinger, Ing. Klaus Karner, Dipl.-Ing. Horst Geiblinger, MBA, Deborah Lidauerová, MSc

milos.kmonicek@engel.at

www.engelglobal.com
 

Další články

Bezpečnost práce a požární ochrana
Automatizace, regulace
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: