Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Modulární koncepce CNC soustruhů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Modulární koncepce CNC soustruhů

Firmu Mori Seiki, předního japonského výrobce obráběcích strojů s celosvětovou působností, kterou pro Českou republiku zastupuje firma Newtech, není odborné veřejnosti třeba široce představovat. Jedná se o typického představitele japonské průmyslové organizace s vysokou úrovní vývoje a výroby, disponujícího moderními výrobními prostředky, velkým vývojovým a výzkumným potenciálem a v neposlední řadě kapitálovou stabilitou

Mori Seiki klade velký důraz na kvalitu a dlouhodobou životnost a spolehlivost strojů. Proto si všechny nejdůležitější součásti stroje, jako jsou vřetenové jednotky, kuličkové šrouby, nástrojové hlavy atd. vyvíjí a vyrábí sama. Vzhledem k nasazování strojů Mori Seiki do automobilového průmyslu (až 60 % produkce) lze stroje vybavit několika stupni automatizace včetně výrobních linek.

Multifunkčnost soustruhů

Soustruhy řady SL jsou navrhovány s důrazem na multifunkčnost stroje, která vychází z požadavků zákazníků na:
 • redukci mezioperačních časů (vysoká rychlost polohování a indexace, přesnost a efektivita);
 • ideální vyvážení parametrů stroje;
 • širokou nabídku strojů (SL-154, SL-204, SL-253, SL-2500, SL-303, SL-403, SL-603);
 • modulární koncepci, tj. volbu různých uzlů stroje.
 • Základ stroje
  Základ stroje tvoří lože, které se vyznačuje vysokou tuhostí a stabilitou. Při jeho návrhu se vycházelo z konstrukce zkrutné trubky, která je doplněna nožními podstavci přispívajícími k nadstandardní tuhosti především v oblasti zkrutu. Na strojích řady SL je použito kluzného vedení (Box-way), které poskytuje solidní hodnoty rychloposuvů (max. 24 m.min-1) při velmi dobré dynamice os.

  Vřeteno

  Vřetena soustruhů řady SL jsou tvořena vestavnými motory s permanentními magnety. Pro každý typ stroje je možné volit z několika variant vřetena. Zákazník tak může přesně podle svých potřeb volit výkon motoru vřetena, otáčky, dokonce i průchod tyčového materiálu pro daný typ stroje.

  Nástrojová hlava

  Nástrojové hlavy vlastní produkce vynikají velmi rychlou indexací (1 poloha za 0,2 s), přesností polohování a tuhostí díky patentovanému ozubení CURVIC Coupling. Výhodou je použití systému No-lift, kdy nedochází k vysouvání věnce nástrojové hlavy, ale pouze k jejímu otočení do požadované polohy. Pohon je zajištěn servomotorem. Ve variantě s osou C je možné využít naháněné nástroje v libovolné poloze nástrojové hlavy, a tím plně využít technologické možnosti stroje.

  Třískové hospodářství

  Pracovní prostor stroje je dokonale krytován. Tím je mimo jiné zajištěn rychlý odvod třísek z pracovního prostoru. Zákazník má nejen volbu mezi vhodným typem dopravníku, ale především volbu směru vynášení třísek z pracovního prostoru (doprava nebo dozadu za stroj).

  Obslužnost a bezpečnost

  Dosažitelnost pracovního prostoru je díky širokým dveřím snadná. Obslužnost stroje je standardně podporována prostředím MAPPS, které zákazníkovi poskytuje možnost tvorby NC programu formou dialogu, jeho ladění a simulaci. Bezpečnost obsluhy stroje je bez kompromisu na prvním místě.

  Automatizace

  Vzhledem k nasazení ve vysoce produktivních aplikacích jsou tyto stroje předurčeny pro vyšší stupeň automatizace. V nejjednodušších případech jde o podavače tyčí, odebírání obrobků či dopravníky obrobků. Pro vyšší stupně se jedná o automatizaci typu Gantry Loader, která zajišťuje nakládání ze zásobníku polotovarů i odebrání hotového dílce, dále propojení 2 a více strojů do automatické výrobní linky včetně jednotky, která rozpracovanou součást mezi jednotlivými operacemi otočí. Tím je dosažena maximální možná produktivita výroby.

  Ostatní možnosti

  V závislosti na typu stroje a modulární konstrukci je možné stroje dále vybavit druhým vřetenem a osou Y, které soustruh přetvoří v plnohodnotné soustružnické centrum zvládající výrobu technologicky náročných dílů na jedno upnutí. To zaručuje vysokou přesnost a opakovatelnost výroby při zvýšení produktivity.
  Soustruhy řady SL jsou standardně vybaveny ruční nástrojovou sondou, programovatelným koníkem, snímači zdvihu čelistí, odebíráním obrobků a mnoha dalšími funkcemi. Volitelná výbava zahrnuje automatickou nástrojovou sondu, vysokotlaké chlazení, hydraulickou lunetu, automatické dveře, přímé odměřování, systém automatického přepínání upínacího tlaku atd.

  Další články

  Obráběcí stroje a technologie

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: