Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů

V dnešní době, která klade velké nároky na rychlost dodávek, kvalitu provedení a co nejnižší cenu, je nezanedbatelnou konkurenční výhodou monitoring výroby.

Zákazníci v oblasti CNC obrábění se jednoznačně shodují, že jedním z hlavních přínosů monitoringu je možnost zachycení aktuálního stavu ve výrobě. V případě klesajících hodnot parametrů spojených s výrobním procesem mohou výrobní CNC provozy okamžitě učinit kroky vedoucí k nápravě. Pro tento článek jsme si na základě svých dlouholetých zkušeností v monitoringu výroby připravili několik otázek a odpovědí, které často při své práci řešíme.


Schéma monitoringu výroby prostřednictvím řešení t-cimco

Co může zahrnovat implementace monitoringu výroby?

Každá instalace je připravena zákazníkovi na míru. Monitorovací řešení t-cimco spojuje praxí ověřený software pro tvorbu, správu a monitoring výroby CIMCO s dlouholetou zkušeností firmy technology-support, s. r. o., v oblasti výroby na CNC obráběcích strojích. Výsledkem může být monitoring výroby, který poskytne informace o časovém využití stroje zachycením jeho aktuálních stavů ve výrobě, včetně informaci, jako jsou:
• údaje o vyráběné zakázce získané z informačního systému;
• údaje o operátorovi z docházkového systému;
• údaje o prostojích na stroji a jejich důvodech;
• údaje o technologických parametrech a nastavení potenciometrů během výroby.

Co přináší přehled o aktuálním dění ve výrobě?

Řešení t-cimco přehledně zobrazuje aktuální dění ve výrobních CNC provozech na monitoru počítače nebo chytrém telefonu. Zobrazení doplní o informaci, jak jsou plněny základní parametry výroby – počet vyráběných dílců nebo procentuální vytížení strojů. Z rychlého náhledu je také zřejmé, který operátor je u stroje nebo jaká zakázka se aktuálně vyrábí.

Vrátila se investice do nové CNC technologie (stroje, automatizace, nástroje atd.)?

Nástroje t-cimco umožňují popsat stav před nákupem (výchozí stav) a po zavedení (žádaný stav) nové technologie do výroby. Na základě zjištěných parametrů, jako je čas v řezu, efektivita a kvalita pracoviště apod., je možné objektivně vyhodnotit návratnost a dlouhodobý přínos investice.

Lze zjistit, zda je strojní čas efektivně využíván?

Řešení t-cimco dokáže pracovat s informacemi nejenom z monitorovaných strojů, ale také z přídavných zařízení, jako jsou například terminály, pomocí nichž může obsluha monitorovaného stroje on-line zadávat změny ve výrobě včetně identifikace operátora, vyráběné zakázky a prostojového času. Na základě těchto informací lze stanovit graf efektivity daného pracoviště.


Efektivita výroby, správa NC programů a výrobní dokumentace

Jaké jsou skutečné náklady na výrobu daného dílce?

Řešení t-cimco sleduje dlouhodobě výrobu dané zakázky a dokáže stanovit přesný nebo průměrný čas na výrobu daného dílce. Na základě skutečného výrobního času lze následně stanovit normu, zkontrolovat kalkulaci nabídky, případně využít zjištěný skutečný čas na odhad kalkulace podobného dílce. Lze rovněž porovnávat skutečný výrobní čas mezi jednotlivými monitorovanými stroji. Zjištěné údaje je možné následně exportovat do firemního informačního systému, který tak má aktuální informace o počtu vyrobených kusů a skutečných nákladech na jejich výrobu.

Jaké stroje je možné monitorovat?

V rámci našeho zaměření jde především o CNC obráběcí stroje (např. Mazak, Mori Seiki, Brother, Okuma, Haas) a stroje s řídicími systémy (např. Fanuc, Siemens, Heidenhain). Nicméně během naší praxe jsme monitorovali i konvenční stroje, brusky, elektroerozivní stroje i roboty.

Jaké parametry je možné sledovat?

Parametry pro monitoring strojů jsou závislé na stáří a možnostech řídicího systému. U nových strojů jsou nejčastěji sledovány počty vyrobených kusů, čas obrábění, nastavení potenciometrů, název spuštěného programu, stav alarmu, stav zastavení běhu stroje, výměna palet atd.

Proč do výroby pořizovat další software?

Běžná strojírenská firma obvykle vlastní kolem pěti různých druhů strojírenského softwaru. Nejčastějším složením je jeden software na přípravu výroby, dva na konstrukci a dva na NC programování. K nim je potřeba přičíst ještě informační systém a všudypřítomný Excel, resp. MS Office. Všechny tyto programy byly nakoupeny s vidinou, že přinesou zvýšení efektivity výroby. Pokud se však zákazníka zeptáme, zda ví, jaký je skutečný dlouhodobý přínos daného softwaru, technologie, stroje nebo nástroje ve spojení s výrobním časem stroje, většinou odpoví: „My si myslíme...“. U řešení t-cimco však zákazník najde přesnou a jednoznačnou informaci o konkrétních přínosech, a to i v dlouhodobém horizontu. Ze získaných informací je zřejmé, že průměrná návratnost investice do tohoto řešení je kolem jednoho roku.

Jaké další možnosti nabízí t-cimco řešení?

Další velkou oblastí pro řešení t-cimco je centrální správa NC programů a jejich přenos do CNC strojů. To je v dnešní době často požadováno s ohledem na množství probíhajících auditů ve výrobě. Prostřednictvím řešení t-cimco je možné pro audit předložit kompletní dokumentaci o změnách a odlaďování NC programů. Současně je k dispozici i zajištění centrální správy výrobní dokumentace.

Kdo je dodavatelem řešení t-cimco?

Řešení t-cimco dodává firma technology-support, s. r. o., která od roku 2003 působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů. Snahou firmy je nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale především partnerem nabízejícím řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a CimatronE je součástí portfolia společnosti i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu výrobní dokumentace a monitoring výroby CIMCO. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhu a programátory CNC obráběcích strojů a pro CAD konstruktéry.

František Machara


GibbsCAM 2015 s novou technologií UKM

GibbsCAM 2015 představuje svoji novou technologii Univerzální kinematický stroj (UKM). GibbsCAM s technologií UKM byl vyvíjen pro další zjednodušení programování, poskytnutí flexibility pro snadnou podporu kinematiky nejpokročilejších CNC obráběcích strojů a přesnou simulaci všech komponent i funkcí stroje. Software rovněž nabízí významná vylepšení v celé produktové řadě, od vytváření geometrie po strategie dráhy nástroje, a také vylepšení v oblasti nástrojů včetně integrace knihovny nástrojů Adveon.


Podpora dlouhotočných CNC soustruhů


Pokročilé nástroje v oblasti multifunkčního obrábění

V oblasti multifunkčního obrábění (MTM) přibyla podpora dlouhotočných CNC soustruhů, kde technologie UKM umožňuje lepší možnost řízení pohybů dlouhotočných CNC soustruhů mezi operacemi a poskytuje plnou podporu činnostem při přípravě NC programů, jako je synchronizace os a spojené vrtání, a plně podporuje simulaci stroje. Od verze GibbsCAM 2015 jsou plně podporovány i ostatní konfigurace komplexních MTM strojů, jako jsou frézovací/soustružnické stroje s otočným stolem či vícekanálové nesoustružnické stroje, jako například frézky s několika stoly a několika nástrojovými hlavami, nebo frézky s pevnou lunetou či s výměníkem palet a rovněž také vícevřetenové soustruhy.


Kompletní simulace všech pohyblivých komponent CNC stroje

Samozřejmě nechybějí různá obecná vylepšení systému stejně jako řada novinek v oblastech produkčního frézování a soustružení a simulací, včetně například nové strategie obrábění na polohovacích otočných stolech (TMS). Pro zákazníky v České republice a na Slovensku bude verze technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM 2015 uvolněna na začátku listopadu 2015 a bude plně lokalizovaná do českého jazyka.

-zd-

technology-support

fmachara@t-support.cz

www.t-cimco.cz

Další články

Informační technologie/E-business
CAD/CAM/CAE/CIM
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: