Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Monitorovací a dokumentační systém svařovacích procesů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Monitorovací a dokumentační systém svařovacích procesů

Většina firem se kromě svých hlavních aktivit věnuje i aktivitám doplňkovým, které sice z hlediska ekonomického přínosu jsou pro firmu minoritní, ale vhodným způsobem doplňují základní nabídku a zvyšují spokojenost zákazníků.

Podobně se i firma Linde Technoplyn, a. s., kromě dodávek technických a medicinálních plynů zabývá realizací celého spektra doplňkových produktů a služeb, které spolu s plyny zákazníkům nabízí. V oblasti svařování jsou těmito doplňkovými produkty a službami např. dodávky přídavných materiálů, svařovacího příslušenství, dodávky "na zavolání", ale i dodávky know-how, odborné poradenství v oblasti svařování aj.

Linweld v. 2.0

V současné době Linde Technoplyn, a. s., přichází s dalším "střípkem" do mozaiky těchto doplňkových aktivit - monitorovacím a dokumentačním systémem procesu svařování Linweld v. 2.0, který byl vytvořen s cílem podpořit konkurenceschopnost uživatelů v oblasti svařovaných výrobků především na evropském trhu. Uváděný produkt vznikl postupným vývojem a zdokonalením systému pro snímání a monitorování obloukových svařovacích procesů Linde Welding v. 1.0 a následně v. 2.0 a byl vytvořen v letech 1998 - 2000 ve spolupráci Linde a specializovaných firem Perfect Soft a Digital Eletric. Linweld byl oceněn na několika odborných veletrzích zlatou medailí - naposledy na veletrhu Welding 2000 v Brně.
Systém Linweld je možné využít pro podporu a zvýšení efektivity následujících činností:
 • navrhování a výběr typů svarových spojů a procesů svařování (WI, WPS);
 • výběr optimálního ochranného plynu a přídavného materiálu k danému základnímu materiálu a metodě svařování;
 • příprava svářečských odborníků a personálu všech stupňů;
 • dokumentace a dokladovatelnost svarových spojů;
 • kontrola svařovacího procesu v reálném čase i zpětně;
 • optimalizace procesu ručního i mechanizovaného svařování z hlediska kvality, produktivity, nákladů;
 • schvalování postupů svařování WPS zkušebními a dozorčími organizacemi;
 • pro zkoušky svářečů podle ČSN EN 287 a jejich evidenci;
 • dozorování svářečských prací dle ČSN EN 719, ČSN EN 729 aj.
 • Linweld Basic

  S ohledem na využití u zákazníků byl Linweld upraven do dvou variant - Linweld Basic a Linweld Monitor.
  Linweld Basic je samostatným softwarovým produktem typu "WPS editor", který uživateli pod OS Windows/Windows NT umožní vytvářet, editovat, archivovat a vyhledávat dokumenty typu: pracovní instrukce WI, p WPS, WPS, normalizovaný postup svařování WPS, WPAR, vizuální kontrola aj. Uvedené dokumenty jsou v souladu s platnými ČSN EN.
  Vytváření těchto dokumentů je podporováno integrovanými databázemi (knihovnami) základních a přídavných materiálů, ochranných plynů, svarových spojů, svářečů a jejich zkoušek apod. tak, aby uvedené dokumenty mohly být vytvořeny rychle a s minimem chyb. Knihovny lze doplňovat a upravovat dle potřeb uživatele. Vytvořené dokumenty lze samozřejmě i vytisknout.
  Poslední verze Linweld Basic 2.0.1 navíc umožňuje vybavení dokumentů vlastním firemním logem uživatele a jednoduchou konverzi základních dokumentů do cizojazyčných verzí (A/N), což ocení především firmy dodávající zahraničním zákazníkům.
  Program je přizpůsoben pro připojení do počítačové sítě (LAN), příp. do sítě širšího rozsahu (WAN), což umožňuje přístup ke svarům, postupům, protokolům i aktuálním svařovacím parametrům jednotlivých pracovišť z jiných počítačů (např. v kanceláři, nebo pomocí internetu a VPN kdekoliv na světě).

  Linweld Monitor

  Linweld Monitor je, jak již název napovídá, určen pro monitorování a analýzu procesu svařování. Sestává z měřicího hardwaru a počítačového programu a lze jej připojit k libovolnému typu svařovacího obloukového zdroje. Program zajišťuje archivaci naměřených dat, jejich analýzu a vyhodnocení. Naměřené parametry svařování lze následně automaticky převést do výše uvedených dokumentů (WI, p WPS, WPS), nebo využít pro zhodnocení výrobních nákladů.
  Monitorovací systém se skládá z následujících součástí:
 • sady snímačů (základní nebo rozšířené) pro každý sledovaný svařovací zdroj;
 • měřicího modulu pro každý zdroj;
 • komunikační sítě tvořené kabely, případně zásuvkami a dalšími propojovacími prvky;
 • centrálního počítače společného pro skupinu zdrojů.
 • Napojené snímače umožňují monitorování následných veličin:
 • svařovacího proudu a napětí;
 • průtoku plynu (průtok v hubici, průtok formovacího plynu a průtok vlečené ochrany);
 • rychlosti posuvu svařovacího drátu;
 • teploty a relativní vlhkosti vzduchu v okolí svařovacího pracoviště;
 • teploty povrchu základního materiálu;
 • přítomnosti plynu pod dostatečným tlakem v tlakové nádobě;
 • vzdálenosti kontaktní špičky od základního materiálu.
 • Obsluze systému je umožněno na displeji modulu zobrazit všechny monitorované veličiny a diagnostické parametry. Pomocí tlačítkové klávesnice svářeč dálkově ovládá zahájení a ukončení záznamu parametrů jednotlivých svarů a housenek na pevný disk centrálního počítače apod.
  V případě, že pro zákazníka nebude efektivní zakoupit monitorovací systém Linweld Monitor, nebo bude potřebovat provést jednorázovou analýzu svařovacího procesu, například pro odstranění svarových vad, zvýšení produktivity svařování aj., bude mít možnost si tuto službu objednat u svého dodavatele technických plynů.

  Další články

  Technologie spojování/ dělení materiálů
  Automatizace, regulace

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: