Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> MSV představí svět budoucnosti
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

MM: V letošním roce jste se stal ředitelem celého MSV. To znamená, že máte příležitost uplatnit veškeré dosavadní zkušenosti...

M. Busios: Ano, problematiku veletrhu, vystavovatelů a jejich potřeb, tužeb, přání a stížností, znám opravdu podrobně. Za tu dobu jsem totiž s řadou z nich navázal i osobní přátelství, což mi v rámci současné pozice dává určitou výhodu. Prostě vím, o čem ten veletrh je.

MM: Jak na základě svých zkušeností vidíte pozici MSV v současné době?

M. Busios: Vnímám ji velmi pozitivně, aniž bych chtěl nějak nadsazovat. Mezinárodní strojírenský veletrh má mezi veletrhy střední a východní Evropy opravdu jedinečné postavení. Je to dáno i tím, že Česko je v rámci regionu průmyslová velmoc a veletrh je vždy odrazem stavu průmyslu v konkrétní zemi. Pokud se podíváme na Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, nenajdeme veletrh, který by se dal svým významem, velikostí, rozsahem nebo třeba náplní expozic či novinkami srovnat s naším MSV. Je to samozřejmě dáno i jeho 60letou tradicí, která je kontinuálně budována a přiživována. Myslím si tedy, že v rámci tohoto regionu konkurence neexistuje.


„Letošní MSV je ve znamení digitalizace průmyslu – digitální továrny, což je vlastně další vlna Průmyslu 4.0,“ říká Michal Busios.

Samozřejmě v rámci celé Evropy je pozice dána velikostí dalších zemí. Nicméně pokud jednáme ohledně účasti zaoceánských firem, tak například v Číně či Indii přesně vědí, co MSV znamená, což je důkazem renomé našeho veletrhu. Proto také máme 50procentní účast zahraničních vystavovatelů – je to pro ně jedinečná možnost, jak proniknout na tuzemský trh.

MM: A myslíte, že účast na MSV může mít význam naopak i pro vstup firem na zahraniční trhy?

M. Busios: Určitě ano, protože v rámci MSV dochází k setkávání vystavovatelů s vystavovateli. Zahraniční vystavovatel se zde potká i s českými vystavovateli. Navíc také podporujeme různé incomingové mise. Míří sem delegace prakticky z celého světa a MSV je také věnována velká pozornost médií.

MM: Takže se dá říci, že kdo na MSV nebude, tak jako by neexistoval?

M. Busios: Ano, přesně tuto myšlenku se snažíme vštípit úplně všem.

MM: Jak to pro letošní ročník vidíte s tématy a v návaznosti na ně se složením vystavovatelů?

M. Busios: Snažíme se reagovat na aktuální trendy v oboru, reagujeme na podněty, které získáváme od klíčových zákazníků, od oborových společností a asociací, a také z největších zahraničních veletrhů. Proto je letošní veletrh ve znamení digitalizace průmyslu – digitální továrny. Což je vlastně další vlna Průmyslu 4.0. Expozice firem, které se zabývají digitalizací, jsou v různých halách, ale v hale A1 vytváříme speciální ucelený projekt „Digitální továrna 2.0“. Jeho podstatou je, že návštěvník bude „digitální stezkou“ procházet různými částmi digitální továrny, bude mít možnost v reálu poznat blockchain nebo umělou inteligenci a další součásti digitalizace výroby. Cílem je mimo jiné oslovit firmy, které tuto problematiku neznají nebo si zatím netroufají se do digitalizace pustit. Osobně se totiž domnívám, že kdo již velmi brzy nezachytí vlnu digitalizace, která všechno velmi zrychlí, může za pár let stát opodál.

MM: V minulosti se tématem digitalizace zabýval specializovaný veletrh Invex, ten už neexistuje a strojírenský veletrh jej tedy do jisté míry supluje...

M. Busios: My jsme Invex v podstatě rozpustili do všech oborových veletrhů. Důvodem bylo, že firmy, které dělají software k obráběcím strojům – třeba CadCam – logicky chtějí být u obráběcích strojů. Firmy, které jsou producenty softwaru pro modelování kuchyní, chtějí být u nábytkářského veletrhu. Nikdo neměl zájem o jeden ucelený IT veletrh, všichni chtěli své IT technologie prezentovat u oboru, ke kterému jsou určeny. A právě informační technologie jsou letos i jedním z hlavních mediálních témat veletrhu.

MM: Oproti minulým letům nemá letošní MSV partnerskou zemi. Jaký je důvod?

M. Busios: Vloni, ke 100. výročí založení naší republiky, bylo partnerskou zemí Slovensko, předtím Čína, Indie, Rakousko a Německo. Letos říkáme s nadsázkou, že partnerskou zemí je Česká republika. Důvodem je, že s příchodem nového ministra průmyslu – Karla Havlíčka – přichází Inovační strategie ČR 2019–2030. Proto se letos veškeré státní instituce, které se na veletrhu prezentovaly samostatně (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CzechInvest, CzechTrade a další, celkem 13 subjektů), spojily do jedné společné „České národní expozice The Country For The Future”. V hale Z bude dominantní expozicí a v rámci ní bude představena právě ona národní strategie.


Mezinárodní strojírenský veletrh má mezi veletrhy střední a východní Evropy jedinečné postavení. Míří sem delegace prakticky z celého světa.

MM: Budou tomuto záměru odpovídat i doprovodné akce?

M. Busios: Ano, jistě, ale určitě ne všechny. Bez ohledu na téma Czech Republic – Country For The Future proběhne řada dalších doprovodných akcí (nejen) na téma digitalizace průmyslu. V rámci projektu „Digitální továrna 2.0“ proběhne ve středu speciální konference, kde budou opravdu velmi zajímaví speakeři. Navíc bude probíhat více interaktivně, než bývá zvykem.


Organizátoři veletrhu reagují na aktuální trendy v oboru i na podněty od klíčových zákazníků či oborových společností a asociací.

Jinak hlavní gró veletrhu zůstává ve své tradiční formě – obráběcí stroje v hale P, plasty v hale G1, tvářecí stroje v hale B – tyto tradiční dominanty veletrhu se nemění. Strojaři jsou spíše konzervativní lidé, takže nějaké extrémní změny by pravděpodobně neuvítali.


Návštěvník MSV si bude moci udělat skutečný obraz světa, který nás čeká v dalších letech.

MM: Ale jistě letos budou, kromě digitalizace, i další tematické novinky?

M. Busios: Přesně tak. Dalším tématem, které budeme akcentovat, je cirkulární ekonomika a obecně nakládání se zdroji, protože to je také téma, které nás v budoucnosti dostihne. Našimi partnery jsou Institut cirkulární ekonomiky a Česká asociaci oběhového hospodářství a oslovili jsme řadu firem, které se k tomu hlásí. Proběhne odborná konference a některé další aktivity.


V rámci MSV dochází též k setkávání vystavovatelů s vystavovateli.

MM: Když si představíte, že byste měl významného návštěvníka, který by vám řekl, že má na návštěvu veletrhu 20 minut a chce, abyste ho zavedl do té expozice, kterou považujete za absolutně nejzajímavější – kam byste jej zavedl?

M. Busios: Určitě nechci preferovat jednu firmu, protože zajímavé a přínosné expozice budou mít všichni vystavovatelé a také všichni najdou „své“ návštěvníky. Ale určitě bych takového člověka zavedl do Digitální továrny v pavilonu A1, kde kromě jiných exponátů uvidí i Škoda Vision iV, tedy auto budoucnosti této značky. A okolo něj budou další technologická řešení, z nichž si bude možné udělat skutečný obraz světa, který nás čeká v dalších letech.


MSV 2019 v předpokládaných číslech

  • více než 1 600 vystavovatelů a
  • 80 000 návštěvníků
  • 50 % zahraničních vystavovatelů
  • 10 % zahraničních návštěvníků
  • 97 % vystavovatelů naváže kontakty s potenciálními zákazníky
  • 79 % návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje o investicích a nákupech (1/3 z nich patří k vrcholovému managementu)

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com
 

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Exportní příležitosti
Informační technologie/E-business
Výzkum/ vývoj
Ekologie
CAD/CAM/CAE/CIM
Automatizace, regulace
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: