Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Na cestě k digitalizované výrobě
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Na cestě k digitalizované výrobě

Siemens na letošním hannoverském veletrhu, který se koná od 1. do 5. dubna, představí chytrá řešení pro aplikaci Průmyslu 4.0 v různých odvětvích průmyslové sféry. Jak naznačuje letošní veletržní slogan "Digital Enterprise - Thinking industry further!", hlavní pozornost bude věnována digitalizaci.

Podle vyjádření zástupců společnosti na tiskové konferenci v Herzogenaurachu (nedaleko Erlangenu) Siemens v Hannoveru představí nové součásti svých řešení pro digitalizaci výrobních firem i procesního průmyslu. Ty zahrnují i využití technologií umělé inteligence a edge computingu a směřují k automatizačním řešením budoucnosti.


Robotická obsluha automatické testovací stanice

Novinky pro Hannover

Siemens bude své vize implementace digitálního podniku (Digital Factory) a aplikací technologií budoucnosti ilustrovat na řadě exponátů včetně dvou názorných příkladů. První je z oblasti chemického průmyslu a představí plně virtuální reprezentaci zelené továrny spolu s laboratoří, automatizací a řídicími technologiemi umožňujícími udržitelnou a environmentálně odpovědnou výrobu polyamidu z biomasy. Druhý příklad z automobilového průmyslu bude demonstrovat použití digitálních dvojčat, aditivní výroby, inovativní robotiky a automaticky řízených vozidel v rámci flexibilní a efektivní výroby baterií pro elektromobily.

Digitalizace je hlavním předpokladem pro zvýšení produktivity výroby ve všech průmyslových odvětvích. Siemens proto představí řadu nových softwarových řešení pro cloud a edge computing, která umožní analýzy dat a strojové učení a zvýší využití obráběcích strojů. Na veletrhu bude představeno integrované využití softwaru a řídicích technologií pro aditivní výrobu v kombinaci s obráběcími stroji a moderními roboty. Digitalizace hraje hlavní roli i v technologii pohonů. V rámci své digitální platformy Sidrive IQ pro internet věcí představí Siemens aplikace a služby pro optimalizaci pohonů založené na operačním systému MindSphere.

Představena bude také nejnovější verzi softwaru NX, který byl doplněn o schopnosti strojového učení a umělé inteligence. Tyto nové vlastnosti mohou predikovat další kroky uživatele a aktualizovat uživatelské rozhraní tak, aby napomáhalo k efektivnějšímu využití softwaru a vyšší produktivitě.

Digitalizace v Erlangenu

Softwarové a hardwarové produkty pro digitalizaci výroby nemá Siemens jen ve svém produktovém portfoliu, ale sám je ve výrobě také aktivně využívá. Příkladem může být závod Gerätewerk Erlangen, jehož návštěva byla rovněž součástí programu tiskové konference. Přednosti digitalizace a flexibilní automatizace byly demonstrovány na příkladu linky na výrobu řídicích systémů Sinamics S120 v provedení C nebo D. V rámci stávajícího konceptu štíhlé výroby je nyní zaváděna digitalizace, jejímž cílem je tzv. štíhlá digitální výroba (lean digital factory). Tohoto cíle by mělo být dosaženo v roce 2020.

Ještě než se nový produkt do výroby dostane, je vytvořeno jeho digitální dvojče. To je prověřeno i na pracovišti virtuální reality, kde se mj. zkoušejí navržené montážní postupy včetně použití vhodných nástrojů. Své digitální dvojče mají však i výrobní linky. Ty je tak možné optimalizovat a odladit ještě před jejich fyzickou realizací, čímž se zkracuje doba jejich uvedení do provozu. Důležitá přitom je zpětná vazba – díky sběru a vyhodnocování dat lze digitální model upravovat a výrobek i výrobní proces dále optimalizovat. Digitální dvojče se vytváří rovněž pro provozní nasazení výrobku. Data z provozu se pak mohou využít k další optimalizaci nebo k plánování prediktivní údržby.


Robotizované začišťování dílů vyrobených aditivní technologií

Ve výrobní hale mě zaujaly desítky kolaborativních robotů, které obsluhují automatické stroje a montážní linky. Použitím „lehké“ robotizace odpadají nákladná bezpečnostní opatření nutná v případě tradičních robotů. Kolaborativní roboty lze také snadno přeprogramovat na nový výrobek, což zapadá do konceptu pružné automatizace. Tento koncept podporují i nejmodernější automatické montážní linky, které umožňují současnou výrobu různých provedení řídicích systémů a jejich modifikací tak, jak je zákazníci objednávají. Halou se přitom bezpečně proplétají malé automaticky řízené vozíky (AGV), které na linky dopravují palety s montážním materiálem.

Dalším trendem je aplikace dílů vyrobených aditivními technologiemi, které kromě jiného přinášejí i nové konstrukční možnosti. Důležitým předpokladem pro uplatnění v běžné praxi je tzv. industrializace aditivní výroby, jejímž hlavním cílem je zvýšení efektivity. To je jedním z úkolů Additive Manufacturing Experience Center, které se zabývá vývojem výrobků a jejich výrobou technologiemi 3D tisku. Slabým místem zpravidla bývá postprocesing, dosud v mnoha případech odkázaný na ruční práci. To by měla napravit nově vyvinutá technologie robotického začišťování vytištěných dílů.

Pavel Marek, Erlangen.

pavel.marek@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: