Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Na evropské trhy s finanční podporou
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

„I v současné hospodářsky složité době jde technický vývoj kupředu. Proto je o to důležitější aktuální trendy prezentovat a umožnit potenciálním zákazníkům se s nimi naživo seznámit. A přesně takovou platformu nabízejí naše veletrhy Intec a Z 2021,“ říká ředitelka veletrhu Kersten Bunke. „Tyto naše dva veletrhy jsou podporou v procesu ‚restartu‘ hospodářství a jsou také významným impulzem – zejména v současné situaci. Březen 2021 je tím správným termínem pro start do nového veletržního roku pro kovozpracující a subdodavatelský průmysl v Evropě.“ Přípravy nadcházejícího ročníku tak vstupují do finální fáze: v září začalo plánování veletržních hal a jednotlivých ploch.

Aby bylo podobné akce v koronavirové době vůbec možné pořádat, připravila pořádající společnost Leipziger Messe propracovaný hygienický koncept, který byl příslušnými úřady schválen a bude na veletrzích použit. Na prvním místě samozřejmě stojí ochrana zdraví vystavovatelů, návštěvníků a zaměstnanců veletrhů. Základními stavebními kameny konceptu je kromě dodržení hygienických pravidel a odstupu 1,5 metru také usměrňování proudu návštěvníků.

V příštím roce bude tedy veletrh Intec, jeden z nejvýznamnějších strojírenských veletrhů vůbec, moci jako svoji efektivní tržní platformu využít celosvětově působící koncerny stejně tak jako malé a střední firmy. Profil veletrhu zahrnuje obráběcí stroje, technologická řešení a průmyslové služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. Nejdůležitějšími obory jsou obecné strojírenství, příprava strojírenských celků, výroba dopravních prostředků a také jemná mechanika, výroba nástrojů a forem.

Souběžně se koná subdodavatelský veletrh Z: spektrum vystavovatelů tohoto veletrhu, patřícího k nejvýznamnějším evropským subdodavatelským veletrhům, je velmi široké, přičemž stěžejní místo zaujímá zpracování a zušlechťování kovů a umělých hmot. Ředitelka veletrhu Kersten Bunke k tomu doplňuje: „V současnosti jsou v plném běhu zásadní změny v celé subdodavatelské sféře – ať už jde o rostoucí úlohu automatizace, nebo posuny v celém procesu vytváření přidané hodnoty v průmyslu, právě na takovém veletrhu, jako je veletrh Z, je možné si poměrně rychle vytvořit jasnou představu. A samozřejmě je také možné hned na odborné úrovni diskutovat a hledat vhodná řešení pro vlastní firmu.“ Pevné místo na veletrhu Z má již dlouhou dobu společná expozice českých firem. Také pro příští ročník Z2021 počítá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky s oficiální účastí. Firmy z Česka se mohou zúčastnit za velmi výhodných podmínek – k podání přihlášek je právě teď vhodný čas.

Profil veletrhu Intec (2.–5. března 2021) zahrnuje obráběcí stroje, technologická řešení a průmyslové služby na všech úrovních průmyslového výrobního řetězce. (Foto: Uwe Frauendorf, Leipziger Messe)

Odborný program pro budoucnost

Vedle návštěv vlastních veletržních stánků jsou pro získání potřebných informací a navázání kontaktů důležité i četné odborné akce v rámci doprovodného programu veletrhu. V době probíhajících technologických změn se přednostně bude jednat o témata, která budoucí výrobní procesy významně ovlivní. Důležité impulzy pro celou branži lze očekávat zejména od dvou zvláštních přehlídek koncipovaných podle doporučení expertů veletržní rady.

Zvláštní přehlídka Aditivně + Hybridně – Výroba v procesu změny přiblíží svět aditivních výrobních postupů, které otevírají pro průmyslovou produkci úplně nové cesty vedoucí k překonání omezení spojených s klasickými technologickými postupy, ať už jde o zpracování kovů, nebo nových kompozitních materiálů.

Sensorika – Cesta k inteligentní výrobě a smart produkci je název druhé zvláštní přehlídky, která představí praktické příklady a oblasti použití moderních senzorů. Je třeba si uvědomit, že bez použití senzorové techniky by dnes celá řada automatizovaných řešení vůbec nebyla možná – to dokládá velkou důležitost daného tématu.

Třetím důležitým odborným tématem s přesahem do budoucnosti je Průmysl palivových článků – přidaná hodnota pomocí vodíku, navazující na úspěšné odborné fórum z roku 2019, které se týkalo systémů mobility budoucnosti. Konání v rámci veletrhu v Lipsku má logiku, neboť právě Sasko se stále více etabluje jako technologické centrum pro využití vodíku a palivových článků. Partnery pro toto odborné téma jsou Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) a síťová organizace HZwo.

Stěžejní místo u subdodavatelského veletrhu Z (2.–5. března 2021) bude zaujímat zpracování a zušlechťování kovů a umělých hmot. (Foto: Jens Schlüter, Leipziger Messe)

Podpora mezinárodní spolupráce

Veletrhy Intec a Z nabízejí profesionální rámec pro navázání a další rozvoj obchodních vztahů, a to i v mezinárodním měřítku. K tomu slouží celá řada osvědčených akcí pořádaných ve spolupráci s dlouholetými partnerskými organizacemi. Pod heslem „Welcome to Saxony“ se bude hned první den veletrhu konat mezinárodní kooperační fórum s účastníky z Německa, Česka, Polska a dalších zemí. Přímo ve veletržní hale pak bude pro zahraniční návštěvníky fungovat Business-Lounge Saxony provozovaná organizací na podporu saského hospodářství. Organizace Enterprise Europe Network spolu se svými síťovými partnery bude i v roce 2021 pořádat kooperační burzu „Contact: Business Meetings“.

Z Česka je to na veletrhy do Lipska opravdu jenom kousek – zhruba hodinu a půl jízdy po dálnici od českých hranic. Výstaviště leží přímo u dálnice A14 a nabízí dostatek parkovacích míst.

Pavel Pelikán

www.intec-lipsko.cz

www.z-lipsko.cz

Další články

Průmysl 4.0
3D technologie
Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace
Materiály konstrukční nekovové
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: