Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Národní politika podpory jakosti
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Národní politika podpory jakosti

Vláda České republiky v minulém roce svým usnesením č. 458 ze dne 10. 5. 2000 schválila Národní politiku podpory jakosti (NPJ). Jejím cílem je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémový vstup českých podnikatelských subjektů do vnitřního trhu EU, přispět k lepšímu uspokojování potřeb občanů a ovlivňovat podnikání ve směru úspor zdrojů a ochrany životního prostředí.

Ministru průmyslu a obchodu vláda uložila ustavit ve spolupráci s ostatními členy vlády Radu České republiky pro jakost. Rada pod vedením náměstka MPO doc. ing. Zdeňka Vorlíčka, CSc., zahájila svou činnost v červnu 2000. Členy Rady jsou vedle zástupců rezortů i představitelé podnikatelských sdružení a svazů a zástupci nevládních organizací, které působí v oblasti jakosti. Rada ustavila při České společnosti pro jakost Národní informační středisko pro podporu jakosti.

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Úkolem Národního informačního střediska pro podporu jakosti (NIS-PJ) je zabezpečení funkce sekretariátu Rady, zabezpečení propagace NPJ, koordinace projektů podpory jakosti, vydávání publikací a vytvoření informační databáze o subjektech, událostech, akcích a dokumentech v oblasti jakosti. Informace jsou dostupné na webových stránkách www.npj.cz nebo přímo v sídle NIS-PJ a pro zájemce z řad fyzických i právnických osob jsou přístupné zdarma. V roce 2001 jsou postupně vytvářeny a zveřejňovány následující databázové struktury:
 • odborné akce z oblasti jakosti, aktuální informace;
 • zákony, vyhlášky a nařízení vlády;
 • poradenské, vzdělávací a certifikační organizace působící v ČR;
 • odborní experti, školitelé, poradci;
 • regulovaná oblast (ochrana života, zdraví a bezpečnosti občanů);
 • ochrana spotřebitele;
 • knihy, časopisy, zahraniční kontakty.
 • Projekty podpory jakosti v ČR realizované v roce 2000
  V roce 2000 přijala Rada 39 projektů, z nichž nejzajímavější se týkají oblasti vzdělávání. Za zmínku stojí:
 • projekt Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - vyškolení pracovníků úřadu v problematice posuzování systémů jakosti na pracovištích, kde jsou prováděny činnosti, které mohou vést k ozáření ve smyslu atomového zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 214/1997 Sb.;
 • projekt Sdružení pro Cenu ČR za jakost - vyškolení hodnotitelů národní Ceny ČR za jakost;
 • projekt Ministerstva vnitra - vyškolení pracovníků úřadu v problematice jakosti ve státní správě podle jednotného materiálu přijatého Evropskou komisí pro školení všech úředníků v EU;
 • projekt České společnosti pro jakost - třídenní seminář Benchmarking pod vedením zahraničního školitele;
 • projekt NIS-PJ a Národního vzdělávacího fondu - publikační řada Management produktivity a jakosti, zahrnující překlad publikace Mezinárodní organizace práce a Asijské organizace pro produktivitu. Bylo vydáno prvních 6 svazků modulového programu, které jsou k dispozici v NIS-PJ;
 • projekt MŠMT ČR - zahájení výuky v tříletém programu Řízení jakosti na VOŠ v Chotěboři od září 2000;
 • projekt MZe ČR - dobrovolná certifikace systému kritických bodů (HACCP) v organizacích potravinářského průmyslu, první certifikáty byly předány na veletrhu SALIMA 6. 3. 2001.
 • Národní program podpory jakosti 2001

  Pro rok 2001 vyhlásila Rada Národní program podpory jakosti. V tomto materiálu vydaném tiskem a zveřejněném na webových stránkách NIS-PJ předkládá Rada České republiky pro jakost souhrnný přehled všech nejdůležitějších akcí v oblasti jakosti, které jsou v roce 2001 pořádány. Jsou zde uvedeny všechny projekty předložené jednotlivými rezorty i nevládními organizacemi, které projevily o spolupráci v rámci NPJ zájem.
  Priority programu:
 • vzdělávání v oblasti jakosti;
 • regulovaná oblast;
 • státní ověřování jakosti;
 • konkurenceschopnost.
 • Stěžejní akce roku 2001:
 • soutěž Vynikající výrobek roku (Design centrum Brno);
 • 10. ročník konference Jakost 2001 (Dům techniky Ostrava);
 • národní Cena České republiky za jakost (EFQM Excellence Model);
 • program Listopad - měsíc jakosti v České republice.
 • Program Listopad - měsíc jakosti v ČR

  Rada vyhlásila listopad měsícem jakosti v ČR. Předpokládá spoluúčast nejširší veřejnosti na tomto programu, účast škol a různých vzdělávacích organizací, podnikatelské sféry i veřejné a státní správy. Regionální pobočky České společnosti pro jakost připravují odborné akce pro podnikatelskou veřejnost, spolupracující PR agentury pak propagační akce na podporu informovanosti občanů-spotřebitelů o kvalitních výrobcích na našem trhu.
  Součástí a vlastně vyvrcholením měsíce jakosti budou akce v rámci Evropského týdne jakosti, který je organizován ve více než 30 zemích Evropy již déle než 6 let. V týdnu od 12. do 16. listopadu se uskuteční setkání organizací ze střední a východní Evropy, které realizují programy národních cen za jakost podle evropského modelu úspěšnosti (EFQM Excellence Model). Následovat bude mezinárodní konference v Praze a v Nymburku, jejíž hlavním tématem budou otázky realizace Evropské vize jakosti pro 3. tisíciletí. Na Pražském hradě pak budou předány národní Ceny České republiky za jakost pro rok 2001. Věříme, že ceny předá, tak jako v loňském roce, předseda vlády České republiky.

  Další články

  Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
  Metrologie/ kontrola jakosti

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: