Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nastavení upínacího tlaku zrychluje výměnu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nastavení upínacího tlaku zrychluje výměnu

Rychlejší tempo a maximální procesní bezpečnost při výměně nástroje slibuje stacionární čtecí systém Tribos Fixscanner firmy Schunk u přesných upínačů nástrojů Tribos pro mikroobrábění.

Systém k inteligentnímu nastavení upínacího tlaku je na upínací jednotku Tribos SVP pevně namontován a kabelovým konektorem spojen s řídicím systémem. Při výměně nástroje obsluha jako dosud zkombinuje přesný upínač s příslušnou re-dukční vložkou SRE a vloží vzniklou sestavu do k tomu určenému otvoru v upínací jednotce. V této fázi čtecí systém zaregistruje přes datový matriční kód na re-dukční vložce potřebný upínací tlak a automaticky ho na jednotce nastaví. Chyby při manuálním zadání údajů a poškození upínače způsobené překročením upína-cího tlaku jsou tím vyloučeny. Navíc se automatizovaným procesem zkracuje pro-ces výměny nástroje. Tím, že se upínací vložky SRE nasazují výlučně mimo stroj a nejsou vystaveny žádným abrazivním třískám, je poškození datového matričního kódu téměř vyloučeno. Inteligentní nastavení upínacího tlaku je použitelné pro řady Tribos-Mini, Tribos-RM i pro Tribos-S. Je nabízeno jako opce pro upínací jednotky Tribos-SVP-2D, SVP-2D/H, SVP-3 a SVP-4. Stávající jednotky mohou být systémem rychle a jednoduše dovybaveny. Na základě jeho kompaktních rozmě-rů je toto nastavení vhodné i pro stísněné pracovní prostory.

Maximálně přesné upnutí bez opotřebení

Firmou Schunk vyvinutá a patentovaná polygonální upínací technika Tribos sta-novuje již roky měřítka v oboru vysoce přesného obrábění. Její excelentní abso-lutní přesnost a dynamika stejně jako dobré hodnoty tuhosti a tlumení umožňují nejlepší povrchové úpravy a dlouhé životnosti nástrojů. Již v základním provede-ní přesvědčují upínače obvodovou házivostí a opakovatelnou přesností nižší než 0,003 mm na nástroji ve vzdálenosti 2,5x D a také kvalitou vyvážení G 2,5 při 25 000 min-1. Jsou vhodné pro všechny stopky nástrojů v kvalitě h6 a v závislosti na typu otestovány až do 205 000 min-1. Pro přesnosti v podmikronovém rozsahu nabízí Schunk jednotlivé polygonální upínače dokonce ultrajemně vyvážené s kvalitou G 0,3 při 60 000 min-1. Protože tyto upínače nástrojů pracují bez pohybli-vých částí, jsou mechanicky odolné a zajišťují upnutí téměř bez údržby a opotře-bení. I po mnoha tisících upínacích cyklů nedochází k žádné únavě materiálu. Pomocí hydraulických upínacích jednotek, které jsou nabízeny buď v manuální, nebo automatické variantě, je nástroj vyměněn stabilním procesem během pár sekund.

Stacionární čtecí systém Tribos Fixscanner firmy Schunk je zabudován přímo do upínací jednotky Tribos SVP. Přes datový matriční kód na redukční vlož-ce zachytí systém právě použitý typ upínače nástrojů a automaticky nastaví po-žadovaný upínací tlak pro výměnu nástroje.

Vnější tvary tepelného upínače, uvnitř výhody hydraulického upínače

S hydraulickým upínačem Tendo Slim 4ax firmy Schunk se poprvé podařilo úspěšně zkombinovat kompletní vnější geometrii tepelných upínačů podle DIN 69882-8 s vlastnostmi hydraulické upínací techniky. Tím poskytuje štíhlý přesný upínač vynikající předpoklady pro využití v sériové výrobě, zvláště v automobilo-vém průmyslu. Byl navržen především pro axiální operace a ukazuje své silné stránky při vrtání, zahlubování, vystružování, tření a závitování v těžko přístup-ných místech na pětiosých centrech, při výrobě prototypů zápustek a forem. Tes-ty dokazují, že upínače se svými vibrace tlumícími vlastnostmi hydraulické upínací techniky výrazně zlepšují procesy při vrtání. Použitím hydraulických upínačů tak bylo možné snížit o polovinu maximální amplitudu síly při navrtávání, tedy vychý-lení nástroje. Snížením zatížení příčného břitu a řezné hrany je možné dosáhnout výrazně delší životnosti. Navíc uživatelé ocení lepší výsledky a maximální přes-nost obrobení.

Hydraulické upínače Tendo Slim 4ax se vyznačují dlouhodobě nízkou obvodovou házivostí, perfektním tlumením vibrací a bleskovou výměnou nástroje pomocí šestistranného klíče. Tento přesný upínač může nahradit konvenční tepelné upí-nače pomocí Plug-&-Work, aniž by bylo potřeba přeprogramovat stroj. Jeho přednosti mohou být bezprostředně otestovány v reálných aplikacích, případně trvale využity. Upínač se používá bez přídavných a občas drahých periferních za-řízení. Je odolný vůči nečistotám a vysloveně bezúdržbový. Na rozdíl od tepelné-ho upínače disponuje dlouhodobou přesnou obvodovou házivostí nižší než 0,003 mm při upínací délce 2,5x D a stupněm vyvážení G 2,5 při 25 000 min-1. Upínač je k dispozici v rozhraních HSK-A63 v různých průměrech i délkách.

Schunk

Gabriela Prudilová

gabriela.prudilova@cz.schunk.com

http://www.cz.schunk.com
 

Další články

Pneumatické prvky/ kompresory
Hydraulika/ hydraulické prvky
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: