Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nástrojáři sobě
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

MM: Proč byl Svaz nástrojáren založen a co je jeho hlavní myšlenkou?

Doc. Klička: Po ukončení období privatizace státního podniku Elitex v Ústí nad Orlicí jsme v roce 1998 zahájili provoz v nové nástrojárně, která byla zaměřena v rámci koncernu Rieter na výrobu nástrojů pro automobilový průmysl. Jako finální dodavatelé nářadí a forem jsme hledali partnery pro vytvoření skupiny spolupracujících firem, kteří by v rámci svojí technické základny byli schopni flexibilně kooperovat na velkých zakázkách. Svaz nástrojáren jsme pak společně založili se čtyřmi prvními partnery, jako zájmové sdružení právnických osob. Od začátku spolupráce až dodnes probíhají pracovní semináře, nejen z oblasti technické a technologické, ale i z okruhů finančnictví, controllingu a personalistiky.


„Během uplynulých 20 let řada nástrojáren provedla prostřednictvím nových vlastníků zásadní modernizace. V oblasti vzdělávání jsme navázali postupně formou členství spolupráci s univerzitami, středními odbornými školami a odbornými učilišti,“ říká předseda představenstva Svazu nástrojáren ČR doc. Václav Klička.

 

MM: Jaká je aktuální podoba Svazu nástrojáren?

Doc. Klička: Během uplynulých 20 let řada nástrojáren provedla prostřednictvím nových vlastníků zásadní modernizace. Vytvořené vlastní kompetence v různých oblastech oboru výroby nástrojů jsou v rámci ročního programu činnosti Svazu nástrojáren formou seminářů k dispozici ostatním členům, kteří stále pokračují ve spolupráci a sdílejí informace na vlastním webovém portálu Kooperace, který se postupně zpřístupňuje i jejich obchodním partnerům.

MM: Jaké klíčové aktivity realizujete pro své členy?

Doc. Klička: Vedle zmíněných interních seminářů pro různé skupiny odborných pracovníků, máme partnerské vztahy v činnostech, které jsou důležité pro další rozvoj udržitelnosti v globálním konkurenčním prostředí. V oblasti vzdělávání jsme od roku 2003 navázali postupně formou členství spolupráci s univerzitami, středními odbornými školami a odbornými učilišti. V roce 2004 jsme se stali členy asociace nástrojáren ISTMA Europe, organizace národních sdružení výrobců nástrojů, což nám zpřístupňuje aktuálně sledovat celosvětový vývoj oboru výroby nástrojů. V roce 2007 jsme spoluzakládali projekt České technologické platformy strojírenství zaměřený na podporu konkurenceschopnosti. Účastí v řídicí skupině evropského projektu ManuFuture získávají naši členové bezprostřední informace k probíhajícím výzvám oborových projektů i k vizím, které jsou již dnes orientovány do roku 2030.

MM: Nedostatek technicky vzdělaných osob je bezesporu aktuálním problémem u vašich členských firem. Jak se k řešení této problematiky stavíte?

Doc. Klička: Sledujeme dynamiku všeobecného vývoje v oblasti průmyslové výroby, kde náš obor významně vytváří prostřednictvím inovačních postupů přidanou hodnotu pro naše zákazníky ve finální výrobě. Motivuje nás to k hledání efektivního využití všech součástí podílejících se na výrobě nástrojů. V oblasti potřeby odborných profesí pro zajištění našich kapacit musíme pečovat vlastními silami přímo ve firmách o odbornou způsobilost všech zaměstnanců. Neočekáváme, že to za nás vyřeší kdokoliv jiný, vzhledem k tomu, že výroba nástrojů je velmi specifická činnost.

MM: Kam musí podle vás směřovat české strojírenství, aby bylo konkurenceschopné?

Doc. Klička: Aktuálním tématem je robotizace. Podle International Federation of Robotics je Česká republika celosvětově na 20. místě podle přepočtu použitých robotů na 10 tisíc pracovníků v průmyslové výrobě. Zajímavé bude sledovat budoucí vývoj. Zatímco cena robotů klesá, jejich kompetence a efektivita se zvyšuje. S lidmi je to naopak, zatímco ochota zvyšovat výkonnost klesá, požadavky na pracovní podmínky a mzdy stále více rostou. Pokud bych se ztotožnil s ManuFuture Vision 2030, bude EU pokračovat v re-industrializaci pro růst a udržitelnost tím, že podpoří odvětví výroby, která mají pro Evropu zásadní význam hospodářského růstu a vytváření pracovních míst a hrají klíčovou úlohu ve využití investic a inovací. České strojírenství by mělo, vedle vlastních strategických cílů jednotlivých výrobců, reflektovat tento společný evropský trend a využít dlouhodobě budovaného potenciálu pro svoji další prosperitu.

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji Svazu nástrojáren do dalšího období mnoho úspěchů na poli jeho působnosti.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Automobilový průmysl
Výzkum/ vývoj
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: