Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nástroje a další novinky pro rok 2019
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nástroje a další novinky pro rok 2019

Moderní doba žádá i moderní nástroje a postupy, které zajistí co nejlepší pokrytí potřeb výrobních společností. A není snad lepší cesty než využití vlastních zkušeností. Proto se i firma Seco Tools snaží, aby vstoupila do širšího povědomí nejen jako etablovaný dodavatel a prodejce obráběcích nástrojů, ale také jako výrobní společnost s mezinárodním působením a 85 lety zkušeností v oboru.

O své zkušenosti se chce nadále dělit se svými partnery nejen ve smyslu vývoje a výroby nových nástrojů, ale také v otázkách systému a organizace výroby, sledování její efektivity, možností snižování nákladů, využívání výrobní kapacity a všech dalších faktorů potřebných pro splnění cílů moderní výroby.

Výsledkem vlastního výzkumu, vývoje a výroby nových obráběcích nástrojů Seco je sortiment novinek uváděný každoročně na trh pravidelně v jarním a podzimním termínu. Současná nabídka zahrnuje nové řady nástrojů a rozšíření sortimentu stávajících tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám moderní produkce – velmi výkonné, nákladově efektivní, vysoce funkční a spolehlivé. Uvedené faktory představují složitost danou kombinací všech nároků, která však musí vyústit v jednoduchost praktického použití. Jedná se tedy o implementaci jednotlivých prvků do výsledné konstrukce tak, aby jejich vzájemná složitá kombinace zajistila potřebné výsledky a přitom zůstalo využití co nejjednodušší. Takové jsou i nástroje v katalogu Novinky Seco 2019.1, který právě vychází.

Limituje průměrný výkon stroje výkonnost čelního frézování?

Nejvýznamnější přírůstek v tomto sortimentu představuje systém Double Quattromill 14, určený pro čelní frézování. Jde o druhou velikostní řadu, která doplňuje tu původní s břitovými destičkami o velikosti 22, uvedenou na podzim roku 2018. Menší velikost destiček (délka řezné hrany 14 mm) určuje použití těchto nástrojů i pro menší obráběcí stroje a aplikace, přičemž však stále zůstávají primárním určením operace čelního frézování s větší hloubkou řezu v aplikacích hrubovacího či polodokončovacího obrábění. Nástroje využívají veškeré konstrukční prvky představené na sortimentu DQ22, jako je provedení frézovacího tělesa z korozivzdorné oceli Idun (bez potřeby povlakování), pokročilá konstrukce zubových mezer s povrchovou texturou, která přispívá k vyšší efektivitě a bezpečnosti odvodu třísek z místa řezu, a také dostupnost verzí s kazetami či pevnými lůžky břitových destiček.


Zástupci nového systému Double Quattromill 14 pro čelní frézování

Také řada Double Quattromill 14 je uváděna na trh ve dvou variantách úhlu nastavení hlavního ostří – 45° a 68°. První varianta je určena pro volné čelní frézování s využitím vyšších posuvů, druhá poslouží lépe v případech, kdy je třeba obrábět poblíž upínacích prvků či stěn a výstupků na obrobku. Oboustranné čtvercové destičky dávají možnost využít 8 řezných hran a přispívají tak k dosažení nižších nákladů. Geometrie a řezné materiály destiček jsou dodávány v kombinacích schopných obrábět prakticky veškeré materiály polotovarů. Efektivní geometrie nástroje je pozitivní, což snižuje energetickou náročnost operací a přispívá k vyšší bezpečnosti obrobku s ohledem na jeho upnutí – řezné síly jsou nižší než u jiných srovnatelných nástrojů této koncepce. Nástroje jsou k dispozici od průměru 50 mm v provedení s pevnými lůžky až po průměr 315 mm v kazetovém provedení, a to ve dvou velikostech zubové rozteče na jednotlivých průměrech.
 


Řada JM100 zahrnuje monolitní karbidové mikrofrézy pro obrábění kalených materiálů.

Mikroobrábění kalených povrchů forem a zápustek s vysokou kvalitou a přesností

Další řada fréz je určena zejména pro výrobce forem a lisovacích nástrojů. Jedná se o monolitní karbidové mikrofrézy, konstruované pro obrábění kalených materiálů. Řada JM100 se vyznačuje velmi vysokou přesností s úzkými výrobními tolerancemi, což umožňuje jak přesnější obrobení dílců, tak také dosažení delší životnosti a bezpečnosti použití nástroje. Tyto faktory podporuje také nový unikátní povlak, který navíc zajišťuje i velmi nízkou drsnost na povrchu nástroje. Frézy jsou k dispozici v průměrech od 0,2 do 3 mm, v několika délkových řadách a ve válcovém provedení s rohovými rádiusy (2 nebo 4 břity) nebo s kulovým čelem (2 břity). Jsou primárně určeny pro mikrofrézovací operace v materiálech skupiny ISO-H.

Antivibrační tyče Seco Steadyline s průměrem 25 mm jsou určeny pro obrábění s dlouhým vyložením v otvorech od průměru 30 mm.

Antivibrační tyče a nástrojové hlavice pro obrábění hlubokých otvorů

V oblasti soustružení dochází k rozšíření sortimentu v oblasti antivibračních tyčí Seco Steadyline s průměrem 25 mm, které jsou určeny pro obrábění s dlouhým vyložením (až 10x D) v otvorech od průměru 30 mm. Systém je doplněn nástrojovými hlavicemi GL25 v provedení s tlakovým chlazením Seco Jetstream, jež jsou určeny pro zapichovací (šířka břitové destičky 2 mm) či závitovací (břitové destičky velikosti 16) operace s nejmenšími tyčemi Steadyline. Ty umožňují bezpečné obrábění zápichů či závitů soustružnickým způsobem ve velkých hloubkách uvnitř relativně malých rotačních součástí. Systém účinně tlumí vibrace a zvyšuje produktivitu i bezpečnost při obrábění v dutinách na dlouhém vyložení a zajišťuje lepší utváření i odvod třísek z místa řezu.

Nová třída s vícevrstvým PVD povlakem pro soustružení závitů

Ke zvýšení bezpečnosti a produktivity při soustružení závitů přispívá i nová karbidová třída břitových destiček s označením TTP2050. Tento nový řezný materiál umožňuje použití vyšších řezných parametrů při současném zvýšení úrovně spolehlivosti a životnosti nástroje. Destičky jsou opatřeny pokročilým vícevrstvým povlakem na bázi TiAlN/TiSiN, který je mimořádně odolný vůči opotřebení a uplatní se zejména při obrábění tvrdších ocelí, korozivzdorných ocelí a litin. Pomůže zvýšit spolehlivost při finálních operacích na téměř hotových obrobcích a snižuje tak riziko výrobních ztrát.


Nový řezný materiál TTP2050 s vícevrstvým PVD povlakem na bázi TiAlN/TiSiN

Vysokotlaké chlazení při zapichování a upichování – bez hadic, trubek a spojek

Odpovědí na otázku účinného chlazení při soustružnických operacích je i systém JETI, tedy záležitost vnitřního přívodu tlakového chladiva přímo na řeznou hranu pomocí kanálků integrovaných v nástrojových tělesech a jejich upínačích. Systém Seco Jetstream JETI (I = integrated) lze nyní provozovat bez omezení propojovacími hadicemi i v omezených pracovních prostorech obráběcích strojů, kdy nic nebrání pohybům jednotlivých prvků při obrábění či manipulaci s obrobky, včetně robotických manipulátorů pro výměnu dílců v automatizované výrobě. Nástrojové bloky a stopky držáků pro zapichování (Seco MDT i pro tvarové soustružení a systém X4) a upichování (systém 150.10) nyní umožňují propojení kanálků pouhou montáží kompletní sestavy. Stačí tedy zvolit vhodný typ napojení k základnímu chladicímu systému stroje a dál již nic neruší ani ty nejsložitější pohyby uvnitř pracovního prostoru. Navíc lze u některých provedení též přepínat výstupy chlazení z různých trysek jednotlivých sestav podle aktuální potřeby.


Zapichovací a upichovací systém JETI s vnitřním přívodem tlakového chladiva

Nástroje poskytují řešení pro dnešek, znalosti jsou řešením pro budoucnost

To je tedy v kostce sortiment nových nástrojů a systémů v prvním vydání Novinek Seco 2019.1. Demonstruje zmíněný fakt složité konstrukce, zaměřené na co nejlepší funkčnost a současně jednoduché použití. Popis jednotlivých vlastností a schopností nástrojů zahrnuje spoustu specifických technických výrazů – zubové rozteče, řezné geometrie, třídy karbidu, materiálové skupiny, otěruvzdornost, životnost, dlouhé vyložení, úhel nastavení ostří, … Asi jste je jen přelétli očima, protože jsou obecně známé a používané. Ale jak jsou na tom jiní pracovníci ve firmě? Myslíte, že dokážeme všichni „mluvit stejnou řečí“? Vždyť je to nezbytné pro úspěšnou vzájemnou spolupráci na všech úrovních. Na straně jedné je to otázka uvědomění a porozumění všech, kteří se podílejí na výrobě v jednotlivých podnicích, na druhé záležitost spolupráce na nových technologiích, strategiích, optimalizacích a projektech s partnerskými a dodavatelskými společnostmi. Pracovníci obsluhy, kteří vědí, o čem je řeč a co se děje v průběhu obrábění uvnitř stroje, jsou zodpovědnější a zároveň méně bázliví a chybující. Ti, kteří výrobu připravují, pak mohou lépe volit mezi dostupnými metodami a strategiemi obrábění různými nástroji a efektivně komunikovat s jejich dodavateli a technickými poradci. Pojmy jako nákladová efektivita, produktivita výroby, využitelnost výrobního zařízení a další zase směřují k otázkám plánování výroby a rozvoje jednotlivých výrobních provozů. Právě tyto záležitosti řeší STEP – technický vzdělávací program Seco. Podává informace na všech úrovních potřebných vědomostí o procesech obrábění, systému výroby a výrobním prostřední vycházející právě z vlastních zkušeností předního světového výrobce a dodavatele řešení a nástrojů pro obrábění kovů. Nehodilo by se takové vzdělávání i pro vaši firmu?

Seco Tools CZ

violeta.heblerova@secotools.com

www.secotools.com
 

Další články

Vzdělávání a školství
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: