Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nástroje ve znamení podnikové mantry
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Vyvrtávací nástroj s jednotkou pro sběr dat

Přesná vyvrtávací hlava Komflex je vybavena integrovaným nastavovacím pohybovým členem a bezdrátovou jednotkou pro vyhodnocování a předávání dat s vnějším měřicím přístrojem, např. se sondou Blum, nasazenou do procesu po vyvrtávání. To jí umožňuje pracovat v uzavřené smyčce s automatickou korekcí zhotovovaných průměrů: obrobení nástrojem – měření vnější sondou a přenos dat – autonomní korekce průměru nástroje, a to prakticky bez zásahu lidské ruky (občas se i ta deska musí vyměnit). Záměrem je eliminace zmetkovitosti, vyšší procesní stabilita, omezení prostojů při ručním měření a zejména následném ručním nastavování. Nástroj je vhodný všude tam, kde nejsou použitelné výstružníky z důvodu pozičních tolerancí. Přesnost nastavení je 1 μm v poloměru, rozsah nastavení korekce ±0,25 mm, pracovní rozsah 1–120 mm a pracovní otáčky až 8 000 min-1.


Komflex je přesná vyvrtávací hlava s integrovaným nastavovacím pohybovým členem a bezdrátovou jednotkou pro vyhodnocování a předávání dat s vnějším měřicím přístrojem. (Zdroj: Ceratizit)

Nástroj pro prediktivní údržbu

Komlife je nový nástroj pro prediktivní údržbu s autonomním získáváním údajů o nástroji v procesu, jako je čas provozu, zatížení a opotřebení řezné hrany s různými výstupy. K tomu slouží displej přímo na nástroji s možností zobrazení patentovaného dynamického QR kódu, numerické hodnoty nebo barevné signalizace. Po dosažení předpokládané živostnosti řezné hrany začne například blikat červená, zobrazí se údaj o počtu odpracovaných hodin, nebo kondice a minulé zatížení řezné hrany v případě, že je nástroj vybírán ze skladu pro nové použití. Cílem je opět eliminovat nežádoucí prostoje ve výrobě a ničení nástrojů a obrobků zanedbáním údržby. Komlife je aplikovatelný na nástroje s průměrem od 50 mm. Komlife je nový nástroj pro prediktivní údržbu s autonomním získáváním údajů o nástroji v procesu. (Zdroj: Ceratizit)

Vyvrtávací nástroj s kompozitními rameny

Tento nástroj využívá systém Komlife a důvodem, proč je zde navíc uveden, je další možná koncepce vývoje nástrojů. Tento nástroj, zde v ukázce s průměrem 200 mm, by v tradiční konstrukci vycházel jako velmi těžký, s použitím kompozitních ramen ze speciálního karbonového kompozitu dochází ke značné úspoře hmotnosti až na úroveň vhodnou pro ruční manipulaci – a tím odpadá potřeba pomocných zvedacích zařízení. Použitý kompozit také tlumí vibrace a odvádí síly do základního kovového tělesa. Systém pro manuální nastavení průměru má digitální výstup zobrazující absolutní nebo relativní odchylku od nastavené hodnoty přímo na displeji, který je převzat z vyvrtávacího nástroje BlueFlex. Nástroj je zde v ukázce se dvěma zuby, ale lze jej realizovat i jako vícestupňový. Využitelný je pro obrábění otvorů převodovkových skříní, ložiskových sedel, děr válců a statorů elektromotorů.


Vyvrtávací nástroj s rameny ze speciálního karbonového kompozitu. (Zdroj: Ceratizit)


Volně programovatelná doplňková přídavná osa Komtronik. (Zdroj: Ceratizit)

Doplňková přídavná U-osa

Vrcholem v ovládaném nářadí je bezpochyby tato volně programovatelná doplňková přídavná osa Komtronik, vyměnitelná ze zásobníku. I když se nejedná o technickou novinku, nástroj je stále pečlivě zdokonalován. Umožňuje obrábět „soustružnické“ vnější i vnitřní tvary či zpětné obrábění na klasickém frézovacím centru (i s více vřeteny). Aplikaci je možné použít na mnoho druhů strojů a celá instalace nezabere více než několik dnů. Koncepce nástroje je bloková, kde zde na obrázku modrý blok obsahuje akční, výpočetní a komunikační členy. Válcová část navrchu obsahuje převodové ústrojí pro převod pohybů akčních členů na velmi přesný a plynulý pohyb ližiny, v níž je umístěn vlastní nástroj. Poslední generace Komtroniků má v nejvyšší výbavě pohyblivé protivyvážení pro dosažení vyšších řezných parametrů v krajních polohách nástroje a integrované pravítko přímého odměřování pro dosažení nejvyšší přesnosti. Také zde je možnost uzavřené pracovní smyčky s automatickou korekcí obráběného průměru, pokud existuje propojení stroje s měřicí stanicí obrobených dílců. Oblast aplikací s tímto nástrojem se dnes více rozšiřuje pro dokončovací obrábění zakřivených ploch skříní diferenciálů, otvorů pro kulové čepy, tažných zařízení, vývrtů a sedel ventilů, vývrtů pouzder hydromotorů, elektromotorů a skříní turbodmychadel i pro nemalé série.
Ukázky dílů, jež se obrábějí speciálními nástroji Ceratizit. (Zdroj: Ceratizit)
 

 

Petr Čáp

www.ceratizit.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: