Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Návod na efektivní skladové hospodářství
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Návod na efektivní skladové hospodářství

Ke zvyšování efektivity výrobních procesů v zásadě patří zkracování výrobních časů. Toho se dosahuje optimalizací výrobních procesů, ale také optimalizací logistiky, skladového hospodářství a zásobování, které bývají z důvodu věnování pozornosti přesnosti a bezchybnosti samotné výroby často opomíjeny nebo odsouvány na druhou kolej. Otázky spojené se skladovým hospodářstvím, jako evidence skladových zásob, skladování hodnotného zboží, dostupnost skladových zásob apod., by neměly zůstávat nezodpovězené.

Jednou ze společností, které se věnují optimalizaci skladových systémů a tím pomáhají výrobním podnikům zefektivnit celý výrobní řetězec, je firma M-technologies. Zeptali jsme se jednatele společnosti Petra Rychlovského, v čem se systém StoreManager odlišuje od ostatních skladovacích systémů.

MM: M-technologies je výrobcem řezných nástrojů. Jak jste se dostali ke skladovým a zásobovacím řešením?

Petr Rychlovský: Vždy jsme měli snahy nabídnout zákazníkovi něco navíc. V dnešní době, kdy je přetlak s nabídkou snad všeho, je takové úsilí namístě. Již nějaký čas se zabýváme nabídkou výdejních automatů a jejich provozováním. Přechod na Storetec systems byl dílem náhody, kdy jsme zcela neočekávaně měli možnost získat zastoupení tohoto systému na území ČR a SR.


Výdejní automaty umějí samostatně vydávat a zároveň vracet až 2 160 kusů.

MM: Jaká řešení tedy nabízíte? Můžete popsat Storetec systémy?

Petr Rychlovský: Systém je velmi chytře vymyšlen, řeší celkem všechny problémy nebo řekněme nedostatky téměř všech známých režimů na trhu. Umí samostatně vydávat a zároveň vracet až 2 160 balení. Lze kontrolovaně vybírat pouze určité množství například vyměnitelných destiček, které obvykle bývají v krabičce po deseti kusech. Dnes uživatel vybere celé balení a nepotřebný zbytek kusů je opět bez kontroly. Systém umí vydávat například frézovací hlavy až do průměru 100 mm. Velkou výhodou je možnost skladování, výdeje a následného vracení pro velmi dlouhé nástroje. V našem uspořádání lze samostatně, aniž bychom snižovali kapacitu automatické výdejny, držet nástroje i jiné komponenty až do délky 400 mm.

Do systému také lze napojit klasický „šuplíkový/zásuvkový“ zásobník…


… nebo skříně, které umožnují vydávat a zpět vracet objemnější materiály.

Jinak systém z pohledu ovládání funguje jako ostatní, tzn. přihlášení přes čipovou kartu, čárovým kódem apod., výběr nástroje různými způsoby – od primárního napsání hledaného názvu na dotykové obrazovce až po načtení z výrobního postupu. Samozřejmě pokud má zákazník zájem, lze evidovat i to, na jakou zakázku, případně na jaký stroj bude vybraný komponent takto připsán. Storetec systems nabízí také standardní výstupy a data o spotřebách.

Z pohledu režimu výdeje jako takového se uživatel do systému nejprve přihlásí, vyhledá položku, kterou požaduje, a zadá počet kusů, případně označí stroj a zakázku. Po tomto klasickém rituálu umožní automatická výdejna přístup pouze k jednomu kusu nebo balení. Pomocí elektromagnetického zámku se otevřou příslušná vrátka a zde je pouze jedna pozice, kde je komponent v příslušném počtu. Nikam jinam se není možné dostat. Po odběru materiálu uživatel zavře záklopku a systém je připraven na další zadání nebo se uzavře.

V případě, že by byla kapacita malá, je možné rozšíření o další boxy, které jsou již dodávány bez řídicího systému, tím se vše velmi zlevňuje. Rozšíření o další boxy poskytuje obrovskou kapacitu. V tuto chvíli jsou reálné myšlenky směrem k útlumu klasických výdejen v odpoledních a nočních směnách, o víkendech apod. Do systému lze také napojit klasický „šuplíkový/zásuvkový“ zásobník, skříně, které umožnují vydávat a zpět vracet objemnější materiály, jako například montážní kufr, ochranný oblek včetně obuvi, elektrické nářadí, které lze v době skladování dobíjet, a další možnosti. Zároveň lze řešením Storetec řídit systémy jako Kardex, Remstar nebo Hänel. V případě, že má již uživatel instalovaný jiný model výdejního automatu a má zájem o řešení Storetec, lze vytvořit tzv. master propojení, kdy původní automat bude ovládán systémem Storetec. Nedojde tudíž k marné investici a lze pohodlně stávající řešení rozšířit o nové možnosti.


Z hlediska sortimentu je systém koncipován především pro nářadí a nástroje, kalibry, měřidla, brusivo, náhradní díly, šablony a další. Vše je limitováno pouze rozměry.
 

Se systémem Storetec lze skutečně přemýšlet hodně daleko a mít velké nároky.

Závěrem ještě stojí za to doplnit, že všechny naše systémy umožňují komunikaci s informačními technologiemi zákazníka (SAP, Helios, ABRA, Oracle, K2 a další).

MM: Pro koho jsou systémy Storetec určené?

Petr Rychlovský: Díky velké variabilitě možností rozměrů skladovaných komponentů, lze tento systém použít všude tam, kde je zájem problematiku touto cestou řešit. Pohledů, co vše lze řešit, je mnoho. Většinou to jsou základní informace o spotřebách podle různých kritérií nebo např. zajištění plynulého doplňování. Svou jednoduchostí řešení lze velmi flexibilně a rychle změnit sortiment skladovaných komponentů podle aktuálních zakázek, třeba i jen na několik dní, během nichž se daná zakázka bude vyrábět. Z hlediska sortimentu je samozřejmě systém koncipován především pro nářadí a nástroje, kalibry, měřidla, brusivo, náhradní díly, šablony a další. Vše je limitováno pouze rozměry. Velkou kapacitu lze využít jak v kusových výrobách, například v nástrojárnách, kde je velký sortiment nástrojů, tak ve výrobách sériových, kde je počet typů používaných nástrojů menší, ale o to je vyšší počet spotřeb od každého jednotlivého typu.

MM: Kam do výrobního toku lze Storetec zařadit?

Petr Rychlovský: Ideálním místem pro taková zařízení je, aby byla co možná nejblíže prostoru, kde se se skladovaným materiálem nejvíce pracuje. V případě nářadí a nástrojů to může být obrobna. Pokud uživatel disponuje seřizovnou a většina nástrojových sestav se předseřizuje, je to pravé místo blízko seřizovny. Vždy by ale mělo být dostupné 24 hodin pro všechny, kdo může mít potřebu komponenty vybírat.


Po přihlášení přes čipovou kartu, čárovým kódem apod. umožní automatická výdejna přístup pouze k jednomu kusu nebo balení.

MM: Jak probíhá doplňování po vyčerpání zásob? Jakým způsobem lze kontrolovat aktuální stav zásobníku?

Petr Rychlovský: Pro řešení doplňování máme několik balíčků, úrovní služeb, které nabízíme. Systém lze pouze dodat, připravit prvotní nastavení, zaškolit obsluhu a uživatel se o tok materiálu již stará sám na základě výstupů ze zařízení. Nebo si může vybrat z několika způsobů spolupráce s námi a veškeré úkony spojené s hospodařením si nechá outsourcovat.

Aktuální stav výše zásob lze kontrolovat mnoha prostředky. Od zasílání výpisů v různých periodách, každý den, týden či měsíc, až po informaci o jednotlivém výběru, zaslání informace, zda se komponent dostal pod stanovenou mez zásoby, apod.

V případě, že konkrétní dodavatelé dodávají automaticky, podle spotřeb (konsignační sklad), lze nasměrovat informace o spotřebách na každého takového dodavatele zvlášť, pouze s jeho pozicemi.

MM: Jaké jsou výhody zásobovacího systému StoreManager oproti konkurenčním tool boxům?

Petr Rychlovský: Systém má mnoho předností. Jak bylo již zmíněno, je možné individuálně vydávat až 2 160 komponentů, které lze pod 100% kontrolou také samostatně vracet zpět jako opotřebené, které se zodpovědným pracovníkem vyřadí, nebo připravené, např. pro ostření. Případně se vrácený nástroj může označit jako opotřebený částečně a tím je připraven pro další použití. Lze skladovat a bezpečně vydávat i objemově větší komponenty, například zmíněné frézovací hlavy o průměru 100 mm, nebo extrémně dlouhé nástroje délky až 400 mm, aniž by klesla kapacita. Se systémem Storetec lze komplexně pokrýt každodenní potřeby výroby. Změna sortimentu v automatické výdejně podle požadavků výroby je jednoduchá a rychlá.

MM: Kam bude podle vás směřovat další vývoj skladovacích systémů?

Petr Rychlovský: Z našeho pohledu jsou skladovací systémy pouze jednou ze součástí celého soukolí. Skutečný Tool Management není pouze o výdejních automatech. Většina na trhu dostupných možností slouží pouze pro zajištění výdeje určitého množství nástrojů a zajištění informačního kanálu o spotřebách pro doplňování, například ve chvíli, kdy má firma vytvořen konsignační sklad dodavatelem.

Tool Management v našem pojetí nabízí komplexní správu a detailní informace o všem, co s problematikou souvisí. K těmto věcem jsme také držiteli řešení, které je chráněno na patentovém úřadě. Jsme schopni sledovat každý nástroj individuálně od jeho naskladnění až po jeho vyřazení. Víme, jaký výkon měl a co firmě investice do jeho nákupu přinesla. Velmi jednoduchou a moderní cestou umíme vytvořit propojení seřizovací přístroj, nástrojová sestava (upínač–nástroj), stroj. Umíme pracovat jak s moderním řešením RFID čipů, tak pro starší generaci strojů jinými způsoby vytvořit takovou komunikaci, která bude téměř plnohodnotně odpovídat RFID řešení. Takto lze za velmi zajímavých cenových podmínek „zasíťovat“ celou výrobu na každý CNC stroj. Je tedy zřejmé, že většina z našich řešení splňuje dnešní přísné požadavky s ohledem na digitalizaci výroby Průmysl 4.0. Jdeme správnou cestou budoucnosti pro „chytré továrny“.

Naše balíčky nabízejí spolupráci od těch nejjednodušších variant až po totální tool management, kdy přinášíme veškeré relevantní informace v reálném čase. Naše systémy umějí sbírat všechny dostupné a potřebné informace, které se již dají v jakékoliv podobě vyjádřit. Data mají cenu, až když se zpracují a prezentují se tak, aby byla srozumitelná a užitečná. A to všechny naše systémy umějí. Každá výroba, každý uživatel má jiné priority a potřeby. Proto je systém vysoce flexibilní s možností maximálně se přizpůsobit. Jsme zcela nezávislí na partnerech zákazníka, je to pouze jeho volba, jaké dodavatele má.

Detailní a téměř 100% kontrola a povědomost o tom, co jsem koupil, co mně pořízení přineslo, jak s tím vším celkově hospodařím, jsou stále velmi opomíjeny. Většina zákazníků alespoň ví, co koupili, ale co se s pořízeným děje dál, ví pouze mizivé procento z nich. To je přece ale to nejdůležitější. Co mě stálo opravdu vyrobit tuto zakázku, tento kus apod.?

Sledování, vyhodnocování a práce s daty, je v dnešní době jedna z mála posledních možností, kde lze hledat úspory v segmentu nástrojů. Zákazník má dnes možnosti konsignačních skladů, dodávek do 24 hodin, dlouhých splatností. Pokud má i odpovídající spotřeby, lze nářadí pořídit za vynikajících podmínek – cen. Zde už mnoho prostoru není. Proto detailní sledování, vyhodnocování a vstřícnost k novým trendům, vývojům materiálů a geometrií či novým technologickým postupům je do budoucna podle našeho názoru jedinou správnou cestou.

Jsme připraveni pro první zmiňovanou část skladování, výdeje, doplňování a detailního sledování přinést zákazníkům nové možnosti, informace, postupy, moderní trendy a technologie komunikace.

Děkuji za rozhovor.

M-technologies

Petr Rychlovský

rychlovsky@mtechl.cz

www.mtechl.cz
 

Uložit

Další články

Štíhlá výroba a logistika
Automatizace, regulace
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: