Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Návrh i výroba forem v jednom softwaru
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: CAD/CAM/CAE/CIM

Návrh i výroba forem v jednom softwaru

Firma Onni-Stamp byla založena v roce 1980 v Itálii. Zabývá se navrhováním a výrobou forem pro vstřikování plastů. Díky nejnovějším technologiím a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům i s více než třicetiletou praxí v oboru dokázala společnost rozšířit portfolio svých zákazníků z Itálie na celý evropský trh. Firma je klasickým příkladem italského rodinného podnikání, ale svou intenzivní výzkumnou a vývojovou činností mnohé výrobce forem převyšuje.

Již od počátku se společnost snažila vyhledávat takové nástroje, díky nimž by mohla zákazníkům nabídnout nejvyšší kvalitu za konkurenceschopné ceny. Jednou z úloh bylo vyhledání ideálního softwaru, který by pokryl všechny firemní procesy. Bylo proto třeba najít spolehlivé řešení, které by vyhovovalo všem oddělením a umožňovalo nejen jednoduché navrhování, ale také by dokázalo řešit předvýrobní i povýrobní analýzy, na jejich základě velmi jednoduše upravovat finální produkt a vše pak vyrobit na CNC strojích. Takové řešení společnost nalezla v softwaru VISI CAD/CAM, jenž ji udržuje na prvních příčkách ve vývoji a výzkumu v oblasti vstřikovacích forem.

VISI hraje ve firmě Onni-Stamp významnou roli

Společnost Onni-Stamp využívá VISI již mnoho let, a to díky jeho možnostem a v neposlední řadě i odborné podpoře ze strany dodavatele tohoto softwaru. Dokázala tak vyřešit spoustu složitých zakázek, kde využila své dlouholeté zkušenosti ve výrobě forem spolu se zkušenostmi dodavatele s ovládáním robustního řešení VISI. Díky takovéto spolupráci se mohla pustit i do komplikovanějších zakázek, například pro automobilový průmysl. Zde byla velkou výzvou výroba komponent ze sklolaminátu, zejména s ohledem na velké deformace výsledného výrobku. Díky specializovaným modulům ve VISI se však mohla do této zakázky bez problémů pustit.


Firma Onni-Stamp se zabývá navrhováním a výrobou forem pro vstřikování plastů.

 

Firma využívá celkem šest pracovních stanic s VISI, a to pro modelování, obrábění, provádění analýz a tvorbu forem, a prohlížeče, které se využívají na dílně. Jakmile je návrh výrobku dokončen, inženýři z Onni-Stamp využijí systém VISI pro nalezení nejefektivnějšího způsobu, jak vyrobit potřebnou formu. Návrh formy mohou přizpůsobovat podle požadavků nejen technických a ekonomických, ale i na kvalitu výsledného výrobku a jeho množství. „Software VISI hraje v každé fázi procesu výroby zásadní roli, vývojem počínaje. Díky VISI můžeme denně s našimi klienty řešit vývoj a výzkum nových produktů,“ říká Alessio Goria, syn majitele firmy. „Formy navrhujeme a vyrábíme tak, aby byly co nejekonomičtější a energeticky nejefektivnější, a to na základě parametrů ze simulací zahrnujících celý proces vstřikování, včetně tlaků a teplot ve formě a spousty dalších parametrů.“

Vývoj technologie pro výrobu tepelně vodivých nanokompozitů

Pro zvýšení svých znalostí a dovedností firma spolupracuje na evropských i lokálních vývojových projektech s univerzitami, výzkumnými centry a společnostmi z oblasti zpracování polymerů. Jednou z mnoha byla společnost Thermonano, která zkoumala tepelnou vodivost polymerů z nanokompozitů pro výrobu tepelných výměníků. Přitom byly testovány technologie, které jsou nejvýhodnější pro tvorbu tepelně vodivých nanokompozitů. Tyto materiály se používají tam, kde je potřebná dobrá tepelná vodivost, odolnost při vysokých teplotách a dobré mechanické vlastnosti při provozních teplotách.

Oproti klasickým polymerům tyto materiály při testech vykazovaly problémy a odlišné vlastnosti. Firma Onni-Stamp byla oslovena s prověřením možností těchto materiálů při výrobě vstřikovacích forem. V tomto případě sáhli po modulu VISI Flow, který je unikátním nástrojem pro predikci toku materiálu, předvýrobní a povýrobní analýzy výrobku při souběžné konstrukci vstřikovacích komponent.

Při navrhování a výrobě forem hraje důležitou roli software VISI.

Výzkum v oblasti mikrocelulárních plastů

Firma Onni-Stamp se také podílela na výzkumném regionálním projektu Microcell, který se zabýval formami a analýzami zvláštností mikrocelulárních plastů. Ve VISI analyzovala stavy při zpracování těchto plastů z hlediska deformací, tuhnutí i estetických vlastností výsledného produktu, opět vše s možností dynamických úprav celé formy. Díky optimalizaci parametrů celého procesu od návrhu výrobku až po výrobu formy dostala k velmi zajímavým výsledkům. Nejvýznamnější výstupy se týkaly uzavíracích sil formy, deformací mikrocelulárního materiálu a vzhledu finálního produktu.

Onni-Stamp se podílela i na regionálním výzkumu v oblasti pomocných systémů pro snížení spotřeby motorových vozidel, při kterém se zaměřila na úpravy součástí vyrobených z polymerních kompozitů, opět s využitím softwaru VISI.


Díky VISI se společnost mohla pustit i do náročných zakázek.

Služby zákazníkům

Hlavním zaměřením firmy je samozřejmě poskytovat služby zákazníkům. Spolupráce se zákazníkem je nedílnou součástí procesu výroby formy a pokračuje i při náběhu výroby, kontrole rozměrů výrobků, jakož i při průběžné údržbě a úpravách formy. Onni-Stamp svým zákazníkům nabízí řadu různých komplexních služeb, které nyní rozšiřuje v oblasti vývoje a výroby nekonvenčních forem pro pokročilé vstřikovací technologie, které přinášejí oproti tradičním způsobům výroby lepší výsledky. Dále je to výroba zařízení, které zákazníci využívají ve výrobě jako podpůrné systémy k lepšímu využití forem.

Společnost také spolupracuje na vývojových projektech s univerzitami, výzkumnými centry a firmami v oblasti zpracování polymerů.

Nové strojní i softwarové vybavení

V nedávné době firma zainvestovala do nového strojního vybavení zahrnujícího pětiosá obráběcí centra od firmy Röders, vysokorychlostní centrum pro obrábění grafitu a automatickou buňku pro elektroerozivní obrábění. Všechny tyto stroje samozřejmě programuje ve VISI.
K vybavení firmy patří mimo jiné nová pětiosá obráběcí centra a stroje pro elektroerozivní hloubení.

Díky nejnovějším verzím softwaru může firma využívat nové funkce a vylepšení pro optimalizaci pracovního postupu, které přináší zkrácení doby konstrukce a výroby formy. Vysokou efektivitu přináší hlavně velmi rychlé modelování celé formy, načítání širokého spektra různých formátů a zejména možnost řešit výpočty pro obrábění rovnou na modelu a ve stejném prostředí, bez nutnosti používat jiný CAM systém. „Integrace funkcí v CAD/CAM VISI nám šetří spoustu financí a času díky možnosti řešit celou zakázku v jednom softwaru. Nedokážeme si představit pracovat v jiném prostředí než ve VISI,“ zmiňuje Allesio Goria.

Nexnet

j.konarik@nexnet.cz

www.visicadcam.cz

Další články

CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: