Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Kde spatřujete největší potenciál budoucího využití aditivních technologií? Dočkáme se jejich ekonomicky efektivního využití i v sériové výrobě?Petr Louda, TU v Liberci, vedoucí katedry materiálů

Všude tam, kde aditivní technologie mohou uspořit čas jak přípravy výroby, tak i ve výrobě jako takové. Nepochybně dojde k rozvoji tzv. hybridních technologií, kde aditivní technologie účelně doplní klasické výrobní technologie (obrábění, tváření, slévárenství, navařování, vstřikování) a tím rozšíří jejich aplikační potenciál a zkrátí výrobní časy. V malosériové výrobě již aditivní technologie své místo našly – je pouze otázkou času a ekonomické náročnosti, kdy dojde k jejich dalšímu rozšíření především díky vysoké rychlosti a adaptibilitě při realizaci výrobních projektů např. v medicíně (implantáty „na míru pacientovi“), letectví (superslitiny z nanoprášků) atd.
Petr Heinrich, Kovosvit MAS, technický ředitel

V oblasti dílců z kovových materiálů spatřujeme využití v současné době tam, kde je nutné z pohledu funkce dílce použít aditivní technologii například za účelem lepšího spalování u leteckých motorů. V těchto oblastech již sériová aditivní výroba existuje. My s naším strojem Weldprint, který kombinuje aditivní technologii s obráběním, spatřujeme využití u speciálních požadavků v nástrojařské oblasti a u určitých typů dílců z hůře obrobitelných materiálů s velkým podílem obrábění, vhodných právě pro tzv. hybridní technologii (aditivní proces + obrábění). Zde věříme v postupné etablování této technologie i v prostředí českých firem.
Josef Sláma, Renishaw, ředitel

Aditivní technologie budou v horizontu příštích pěti let hrát významnou roli zejména v leteckém průmyslu a medicíně. Mám na mysli technologii 3D tisku z kovových prášků. Postupně však bude narůstat i jejich prosazování v sériové výrobě složitých tvarových dílů. Největší oblast pro nasazení aditivních technologií vidíme v produkci montážně složitých dílů, jejichž produkce 3D tiskem významně sníží náklady na následující výrobní operace.

David Paloušek, ÚK při FSI VUT v Brně, odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií, vedoucí odboru

Aditivní výroba přináší do průmyslu několik zásadních změn. Jednou z nejvíce progresivních oblastí je bionický nebo generativní design. Zjednodušení a zpřístupnění výpočtových nástrojů umožňuje o produktu přemýšlet především z hlediska funkce a aditivní výroba je prostředkem pro realizaci takto navržených dílů. Spojení topologické optimalizace, využití struktur a aditivní výroby vede k redukci materiálu a tedy hmotnosti. To opět znamená úspory energií a pozitivní dopad na životní prostředí. V budoucnu bude možné 3D tiskem zpracovávat více materiálů v rámci jedné výroby. Multimateriálové komponenty ušetří výrobní náklady, umožní redukci počtu vyráběných dílů (již se děje v leteckém průmyslu při redukci sestav) a dojde k mnohem efektivnějšímu využití hmoty.

Sériová aditivní výroba je již nějakou dobu standardem v některých průmyslových oborech. Např. customizované dentální náhrady, kloubní náhrady, letecké komponenty, nástroje apod.
Miroslav Ivanko, Trumpf Praha, produktový manažer pro aditivní technologie

Obrovský potenciál vidím již dnes v automobilovém, slévárenském nebo zdravotnickém odvětví. Aditivní výroba má průmyslu opravdu co nabídnout, ať už geometrickou složitost výrobku, úsporu materiálu a snížení hmotnosti díky dutým nebo mřížkovaným strukturám, či redukci nákladů, protože výroba je možná bez nástrojů a již první vytištěný kovový díl může být plně funkční. Jsem přesvědčený o tom, že se dočkáme využití i v sériové výrobě, ale bude nutné překonat současné omezení aditivní výroby. Na druhou stranu stále převažuje motto „jak vyrobit nezhotovitelné“ a výsledkem je atraktivita této technologie a vyšší flexibilita výrobního procesu.
Ivana Zetková, Regionální technologický institut při FS ZČU v Plzni, vědecko-výzkumná pracovnice

Aditivní technologie v sériové výrobě registrujeme v oblasti strojírenského průmyslu již cca dva roky. Vzhledem k jejich velmi intenzivnímu vývoji se z ekonomického hlediska dostaly produkty této technologie na srovnatelné a často, v závislosti na typu výrobku, i na nižší výrobní náklady. Největší potenciál aditivních technologií spatřuji ve dvou oblastech. První z nich je obor biomedicíny, v níž se v brzké době začne 3D tisk využívat, např. pro výrobu nových orgánů. Další obrovský potenciál vidím v oblasti vesmírného výzkumu, resp. osidlování nových planet, kdy bude stěžejní „tisknout na místě“.
 


Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com
 

Další články

3D technologie
Strojírenství v lékařství
Letecký průmysl
Výzkum/ vývoj
Ekologie
Převody/pohony/ložiska/spojky
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: