Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V březnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Současná průmyslová výroba pomalu, ale jistě kráčí po cestě kompletní digitalizace k využití umělé inteligence a autonomního řízení. Jak dalekou cestu už urazila vaše vlastní výroba a jaké budou vaše příští kroky?


Petr Čáp, Ceratizit Česká republika, vedoucí skupiny Industry Solution

V digitalizaci sledování obráběcího procesu vidíme budoucnost pro nejbližší léta. K velkým vývojovým skokům v oblasti nástrojů již nedochází, a tak se snahy o zlepšení procesu přesouvají od technického vylepšování nástrojů k hodnocení jejich vytížení a rentability. Klasická „papírová metoda“, při níž výkon nástroje hodnotíme zpětně po ukončení procesu, je dnes již nedostatečná. Je nutné sledovat nástroj během celého procesu. A jelikož to je za hranicí lidských smyslů, otevírá se cesta digitalizaci.

Komet Group, dnes již Ceratizit Group, vyvinul a úspěšně nasazuje systém ToolScope pro sledování obráběcího procesu. Cílem blízké budoucnosti je, aby tento proces syntetizoval sledování procesu, nástrojů, obrobků i práce operátorů a předseřízení do komplexního pohledu na výrobu s obráběním. Za zmínku stojí, že celá výroba Kometu byla osazena a je hlídána právě těmito zařízeními.František Plánička, Gühring, vedoucí výzkumu a vývoje

Naše výroba precizních rotačních nástrojů a upínačů má charakter kusové a malosériové produkce. Nové závody pro malosériové výroby jsou již koncipovány s ohledem na moderní trendy. Výrobní stroje jsou vybaveny robotickými zakladači, přepravu zakázek realizují inteligentní vozíky včetně výrobní dokumentace, polotovarů i seřízených nástrojů pro obrábění. Starší provozy pro kusovou výrobu se pro zvyšování produktivity orientují spíše na modernizaci a obměnu strojního parku. Největší znaky digitalizace a autonomního řízení vykazuje naše skladové hospodářství hotových výrobků.Tomáš Sojka, Hiwin, vedoucí oddělení polohovacích systémů

Úspory lidských zdrojů a automatizace výroby u nás vedly například k pořízení plně automatizovaného skladu nebo plně automatizované pily na řezání kolejnic. Primární je však přidaná hodnota, která spočívá v lidské kreativitě při navrhování a dodávkách ucelených řešení na míru a v individuálním přístupu k zákazníkovi. To není možné nahradit umělou inteligencí. Ale! Produkty Hiwin jsou součástí nastupující automatizace a robotizace. Dodáváme vlastně „hardware“ s maximální spolehlivostí a přesností tak, aby mohl spolupracovat s umělou inteligencí a autonomním řízením. Aktuálně jsou v naší nabídce řešení pro robotické dráhy a pojezdy, řešení pro automatizované manipulátory i polohovací jednotky, tedy nástroje, bez kterých se průmyslová automatizace a robotizace neobejde.Petr Zahálka, Mitutoyo Česko, jednatel a výkonný ředitel

Firma Mitutoyo patří již dlouhá léta k propagátorům digitalizace přesné měřicí techniky. Většina našich měřidel je digitálních s jednotným datovým výstupem a právě tento fakt poskytuje našim zákazníkům možnost zavádět do oblasti řízení kvality plnou digitalizaci. Řízení kvality pomocí sledování procesů je jedním z důležitých kroků na cestě k dosažení autonomního řízení výrobního procesu.Jan Andrýs, Kovosvit MAS Machine Tools, ředitel divize MAS Automation

Naše společnost má velmi specifický výrobní program, ne zcela vhodný pro rozkvět automatizace ve vlastní výrobě. Digitalizace pak u nás bují především ve zpracování dat, plánování výroby, skladech či monitoringu strojů. Kovosvit MAS se však kromě výroby obráběcích strojů zabývá i tvorbou zakázkové automatizace. K tomu je přímo vyčleněna divize MAS Automation. Trend nárůstu automatizace v průmyslové výrobě tak můžeme potvrdit mnohými realizacemi u našich zákazníků. Stále častěji řešíme kontrolu jakosti a zvyšování kvality, např. automatizované měření obrobků a přenos korekcí nástrojů zpět do procesu obrábění. Na tomto je vidět, že se firmy přiklánějí ke stále složitějším řešením s ohledem na co největší navýšení efektivity výroby.
David Pechar, Mahr, vedoucí distribuce

Snažíme se na současný trend digitalizace dívat očima našich zákazníků a při vývoji nových produktů zohledňovat jejich požadavky a potřeby. Výsledkem tohoto přístupu jsou naše inovativní, tzv. smahrt produkty, které splňují požadavky Průmyslu 4.0 a nabízíme je v celém spektru našich výrobků. Jedná se například o jednoduchá ruční měřidla (mikrometry, posuvná měřítka nebo úchylkoměry) s integrovaným bezdrátovým vysílačem pro přenos naměřené hodnoty včetně sériového čísla měřidla nebo mobilní drsnoměr MarSurf PS10 s dotekovým displejem a intuitivním ovládáním. Příkladem může být i plně automatická měřicí stanice kombinující měřicí přístroje s robotickým zakládáním měřených dílců, která navíc dokáže komunikovat s výrobními stroji a autonomně regulovat výrobní proces podle naměřených výsledků a požadovaných tolerancí.Vladimír Trojáček, Micro-Epsilon, pověřenec vedení pro kvalitu

Je nám známo, že technické kapacity pro rozvoj virtuálního světa budou muset několikanásobně vzrůst. Micro-Epsilon je dnes na absolutní světové špičce v jednom z nejpodstatnějších odvětví digitálního světa – v ukládání maximálního objemu dat na minimálním prostoru, konkrétně ve zdokonalení litografické techniky a ve vývoji zařízení na výrobu polovodičů v ultravysokém vakuu. Budoucnost patří jednoznačně odborníkům, kteří odolali přebytku a negativnímu vlivu virtuálního světa, jenž na ně od dětství působil. Skokově se tak rozevřely nůžky mezi těmi, kteří obrovskou masu digitálních informací kladně využili, a těmi, kteří se virtuálním světem nechali pasivně pohltit. Pokud jde o první skupinu, tak nárůstem populace a tím i její tvůrčí a produktivní složky vzroste i u ní soupeření o zdroje. Nyní budou profitovat ti, kteří dokážou na hranicích mezi často i zcela rozdílnými obory najít ještě „prázdná místa“ a využít je jako další příležitosti a šance. Tento prostor s vývojem společnosti dále poroste.Pavel Škoch, Rittal Czech, systémový konzultant

Firma Rittal poskytuje svým zákazníkům možnost přejít od manuálního vyzbrojování rozváděčů k poloautomatizované a v budoucnu až automatizované výrobě zapojených rozváděčů. Základem pro tuto změnu je virtuální 3D model zapojeného rozváděče. Od vyráběného rozváděče pak jsou k dispozici všechna důležitá technická data: velikost skříně, umístění otvorů na montážní desce, délky vodičů a jejich ukončení a další. Tyto informace jsou následně ve správných formátech automaticky přenášeny ke strojům, automatům a poloautomatům firmy Rittal (RAS). A jaké jsou hlavní výhody? Jednoznačně jde o efektivnější výrobu rozváděčů, odpadá složitá papírová komunikace napříč jednotlivými pracovišti, změny v projektu se objeví okamžitě na všech pracovištích, snazší je kontrola rozpracovanosti projektu a další. Již dnes se Rittal také věnuje vývoji robotického pracoviště pro zapojování rozváděčů.


Gabriela Jedličková 

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Automatizace, regulace
Elektrotechnika a regulace
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: