Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Rozvoj elektromobility přinese do automobilového průmyslu řadu změn, a to nejen v konstrukci, ale i v používaných výrobních technologiích a materiálech. Jak se v souvislosti se zahájením hromadné výroby elektromobilů změní požadavky na technologie obrábění a na řezné nástroje? Můžeme očekávat zásadní změny?


Jan Jersák, vedoucí katedry obrábění a montáže, TU v Liberci

Málokdo si uvědomuje, jak významná je souvislost mezi technickou úrovní dnešní společnosti a inovacemi, které vedly k tomu, že se pro obrábění místo nástrojů z uhlíkových ocelí používají moderní řezné nástroje s nesrovnatelně lepšími parametry. To se projevuje také u pohonných jednotek automobilů, kde např. spalovací motory a převodovky jsou vyráběny převážně technologiemi třískového obrábění. Z řady důvodů lze očekávat, že tyto pohony automobilů přestanou být dominantní a pravděpodobně dojde k diverzifikaci pohonných jednotek, kdy se pro dopravu ve městech uplatní zejména elektromobily s podstatně menším podílem obráběcích technologií a pro mimoměstskou dopravu např. vozidla s hybridním pohonem. Požadavky na technologie obrábění se proto změní směrem ke snižování sériovosti a zvyšování flexibility.Robert Čep, proděkan katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie, FS VŠB-TU Ostrava

Já bych zásadní změny v technologii obrábění neočekával. Obrábění se vyvíjí celou řadu let a reaguje na požadavky nejen automobilového průmyslu tím, že umí nebo se naučí obrobit nové, tvrdší, pevnější materiály, různé kompozity, superslitiny apod. Stroje jsou tužší a přesnější, nástroje sofistikovanějších tvarů a s vyšší trvanlivostí břitu, ale podstata obrábění je stále stejná. Spíše můžeme narazit na omezení, že už nebudeme schopni vyrobit navržený tvar nebo řešení klasickými technologiemi – a od toho tu máme 3D tisk, který se dere do popředí. Budoucnost bych tedy viděl v aditivní výrobě, i když i ta má svá úskalí a omezení.
Osobně si však nejsem jistý, že elektromobilita je ten nejlepší a nejsprávnější směr automobilového průmyslu.František Plánička, vedoucí výzkumu a vývoje, Gühring

Výrobci precizních řezných nástrojů se na sériových výrobách v elektromobilitě podílejí už několik let. S příchodem hybridních automobilů již dochází k pomalému přechodu k tomuto novému oboru. Tato vozidla mají jak spalovací motor, tak veškerou motorickou a řídicí výbavu elektromobilu a také baterie. Inovace nástrojů pro nové obory obrábění jiných, dnes méně obvyklých materiálů, například kadmia a jeho slitin, jsou řešeny okamžitě v souladu s požadavky uživatelů. Nástrojové portfolio se bude měnit ve smyslu zvětšování podílu řezných nástrojů s polykrystalickým diamantem, pokud nebude vynalezen nový, progresivnější řezný materiál – třeba na kompozitní bázi.Petr Čáp, vedoucí skupiny Industry Solution, Ceratizit Česká republika,

Z pohledu dnešního dne není obrábění elektromotorů žádnou novinkou. Nabídka technologie, procesů i nářadí je známá, u nás, na straně dodavatelů, probíhá jistý vývoj k uzpůsobení požadavkům z výroby pro automotive. Ze střednědobého pohledu, pro dalších 15 let, se plánuje velké rozšíření hybridních aut, která mají jak elektromotor, tak klasický spalovací. Obrábění u obou bude potřebné, nejvíce v dokončovacích operacích, a to zejména ve slitinách hliníku, v tvrdých materiálech a časem i v kompozitních dílcích. A dlouhodobě? Nové konstrukčními materiály, nové technologie a nové způsoby zpracování určitě přijdou, ale stane se tak i bez elektromobility. Z našeho oboru a portfolia Ceratizit Group bude perspektivní obrábění velmi pevných, odolných a velmi lehkých materiálů, jako jsou různé druhy speciálních slitin a kompozitů.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Další články

Automobilový průmysl
Elektrotechnika a regulace
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: