Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Zvyšování výkonů při současné miniaturizaci patří k dlouhodobým trendům snad ve všech oblastech průmyslu, hydrauliku a pneumatiku nevyjímaje. Můžete uvést produkt z vašeho portfolia, který se vyznačuje na svůj výkon nezvykle malými rozměry? Čím je to umožněno?

Zvyšování výkonů při současné miniaturizaci patří k dlouhodobým trendům snad ve všech oblastech průmyslu, hydrauliku a pneumatiku nevyjímaje. Můžete uvést produkt z vašeho portfolia, který se vyznačuje na svůj výkon nezvykle malými rozměry? Čím je to umožněno?


Zdeněk Haumer, vedoucí technického odděleni, Festo

Pneumatické pohony zdánlivě není možné nijak zmenšovat, průměr pístu a zdvih určují základní objem. Přesto se cesta najde. Příkladem budiž kompaktní válce ADN-S, pravděpodobně nejkratší na trhu. Zkrácení, tolik potřebné pro stále větší koncentraci technologií na malém prostoru, není dáno nějakým spásným nápadem, nýbrž mnoha dlouhodobými faktory. Například použitím nových materiálů, pokrokovými metodami při výrobě pístu apod.

Zmenšuje se i mnoho jiných výrobků – například pohony s vedením DGST zase uspoří tím, že se všechno příslušenství vejde do obrysu výrobku a nevyčnívá, přestože je k němu pohodlný přístup z jednoho směru. Úspora prostoru je značná, i když jaksi druhotně – konstruktér nemusí počítat s přístupností například při oživování či údržbě.Radim Olšovský, vedoucí školicího centra, Chvalis

Myslím si, že nejde ani tak o konkrétní produkt, ale o trend, který je v posledních letech patrný napříč portfoliem hydraulických prvků. Tímto trendem je zvyšování výkonové hustoty, to znamená, že menší a lehčí komponenty dokážou generovat větší hydraulické výkony, především pak vyšší pracovní tlaky. Díky moderním simulačním a optimalizačním SW nástrojům, rozsáhlejšímu využití dříve pro hydraulické aplikace nedosažitelných materiálů a výrobních technologií včetně 3D tisku například v mobilních aplikacích nyní běžně používáme hydrogenerátory s hmotností o 10–15 % nižší než před pěti lety při současném nárůstu pracovního tlaku o 20–30 %. A jsem přesvědčen, že tento směr skýtá ještě další potenciál.Petr Mejsnar, vedoucí vývoje hydraulických prvků, Argo-Hytos

Představitelem výrobku z výrobkového portfolia naší společnosti, který umožňuje ve vztahu k jeho zástavbovým rozměrům řídit vysoké hydraulické výkony, je proporcionální, nepřímo řízený rozváděč řady PRM8-06 v modulovém provedení s připojovacím obrazcem CETOP03. K dosažení velmi vysokých přenášených výkonů se zde využívá část tlakové energie vlastního hydraulického systému. Technicky se jedná o využití funkčního servomechanismu, kdy je poloha hlavního akčního členu determinována polohou řídicího členu a v případě působení vnějších vlivů (typicky hydrodynamických sil) má tento sytém tendenci tuto regulační odchylku automaticky eliminovat.

Tento produkt vznikl na základě přímého požadavku specifického segmentu našich zákazníků, kde poměr velikosti zástavby a řízeného výkonu hrál dominantní roli.Vladimir Maier, obchodní manažer, Beko Technologies

Membránová sušička stlačeného vzduchu Drypoint M v provedení „eco control“ umožňuje při velmi malých rozměrech a s minimem spotřeby energie zajistit stabilní požadovaný tlakový rosný bod (TRB) oproti klasickým membránovým sušičkám, u kterých výstupní TRB závisí na vstupním TRB. To bylo umožněno miniaturizací senzoru, elektroniky a mechanické části. I membrána má díky speciálnímu způsobu vinutí minimální rozměry. Koncový uživatel ocení zaručenou stabilitu TRB, miniaturní rozměry, velmi dlouhou životnost, snadnou obsluhu, příznivou cenu a snadné umístění sušičky v technologickém procesu. Tato sušička se hodí pro TRB do –26 °C , resp. Δ 50 kelvinů.


Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com
 

Další články

Pneumatické prvky/ kompresory
Hydraulika/ hydraulické prvky

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: