Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

S rozšiřující se robotizací, digitalizací a zaváděním umělé inteligence do výroby vznikají požadavky nejen na nové zaměstnanecké pozice, ale mění se i nároky na schopnosti pracovníků. Co dříve byla znalost, je dnes dovednost. Jak se podle vás v příštích pěti letech změní požadavky na pracovníky zabezpečující chod výroby v moderním podniku? Kdo by měl podle vás zabezpečit vzdělávání a osvojování si potřebných dovedností?Michal Šára, vedoucí divize robotiky, Stäubli Systems

Myslím, že ke změnám dochází víceméně postupně a tak, jak se vyvíjí technologie, vyvíjí se i automatizace. Dnes se dají automatizovat operace, které třeba před pěti až deseti lety ještě nebyly možné. Ve výrobě se však ve většině případů jedná hlavně o nahrazení monotónních operací, a ne člověka. Ohledně umělé inteligence to ale možná bude rychlejší, než si myslíme, a bude se jednat o nahrazení práce, kterou asi zatím nikdo moc nečeká. Minulý měsíc mi jeden zákazník vyprávěl, jak nasadili program – algoritmus –, který byl schopen naučit se práci nákupčí a plnohodnotně zastoupit větší část operací, včetně prvotní komunikace a dojednávání slev s dodavateli. S rychlým vývojem technologií více než dříve platí, že člověk by se měl vzdělávat celoživotně a primárně by to měla být jeho vlastní iniciativa.


Michal Tůma, obchodní ředitel, Foxon

Nemyslím si, že se nějak dramaticky změní požadavky na operátory, zatím je mnoho činností, které se nevyplatí zautomatizovat. Mnohem větší tlak na změnu bude u středního managementu, který se bude muset naučit pracovat s enormním množstvím dat, jež při výrobě vznikají. Jednou z klíčových dovedností bude z těchto dat udělat relevantní informace pro rozhodování, řízení. Tato dovednost je čím dál důležitější pro mnoho oblastí našeho života a je potřeba, aby se už na základních školách do osnov zařadily předměty jako kritické myšlení a na středních školách se učily základní dovednosti práce s daty a databázemi.


Petr Boček, výkonný ředitel společnosti, Amtek

Jsem přesvědčen, že technické univerzity v České republice jsou tohoto cíle postupně schopny dosáhnout. Poslední dobou k nim přidružená výzkumná a vývojová centra přestávají být pouze dotovanými pracovišti se špičkovou technikou, ale stávají se zajímavými pro zákazníky z průmyslu. Díky tomu získávají zkušenosti, které jsou schopny poskytnout studentům, a ti z nich, kteří se ve vědě a výzkumu najdou, se pak stávají jejich zaměstnanci a propagátory, čímž se uzavírá kruh, který jako jedna z myšlenek stál u zrodu těchto pracovišť. Praktici a dodavatelské firmy z oboru automatizace jsou pak ve svém vlastním zájmu připraveni poskytnout technickým univerzitám i zmíněným pracovištím hardware a podporu, a to i ve vlastním zájmu.


Vladimír Trojáček, Micro-Epsilon, pověřenec vedení pro kvalitu

Pokud se podaří zavést umělou inteligenci a robotizaci podniků ve větším měřítku, vyřeší to problém současného nedostatku pracovních sil. Robot totiž může pracovat 24 hodin, nebo naopak pouze 2 hodiny denně, a neptá se na zákoník práce. Poptávka po pracovních silách disponující nižší, žádnou nebo na pracovním trhu nepotřebnou odborností tímto zmizí. Na to reagují příslušné organizace a probíhají první jednání, jak budoucí robotizovanou výrobu zatížit nějakými odvody, aby bylo možné u zmíněné části populace financovat obrovský nárůst jejího volného času. Poté na tom nejlépe budou odborníci, kteří z možnosti obrovského přísunu informací dnešního světa dokážou doplňovat a rozvinout své znalosti. Protože něco znát a aplikovat v hraničních oborech bude obrovskou konkurenční výhodou. Shromáždit o něčem informace, které jsou dnes všude zdarma, je jednoduché, ale disponovat uměním nějaký výrobní proces úspěšně zavést nebo jej řídit – to jsou právě znalosti a těch je v klíčových oborech průmyslu stále méně.

Gabriela Jedličková

Další články

Vzdělávání a školství
Informační technologie/E-business
Automatizace, regulace
Elektrotechnika a regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: