Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Postupné zavádění IoT a dalších prvků Průmyslu 4.0 se nevyhýbá ani oboru řezných nástrojů. I ty je potřeba sledovat a analyzovat, například z hlediska opotřebení a zbývající životnosti. Jak vaše společnost reaguje na požadavky zákazníků ohledně monitoringu či správy nástrojů?


Milan Vondráček, obchodní ředitel, Mapal C&S

Firma Mapal nabízí zákazníkům dvě možnosti, jednou je toolmanagement, kdy jsme zodpovědní za proces obrábění a zákazník nám zaplatí dohodnuté CCP (cena za jeden obrobený kus). Druhou možností je software c-Com, který je přímo určen nejen na správu nástrojů, ale i dodacích termínů, cen od různých dodavatelů. V tomto softwaru zákazník vidí, kde nástroje jsou (stroj, sklad nástrojů, manipulační vozík nebo na ostření u dodavatele). Například přes QR kód je možné zjistit zbývající životnost nebo náš software umí dopočítat na základě životnosti nástroje, kolik musí zákazník objednat nástrojů do konce projektu, aby neměl na jeho konci vysoké skladové zásoby.


Stanislav Fiala, statutární ředitel, Final Tools

Naši zákazníci se správě nástrojů věnují již velmi dlouhou dobu, a to ještě před příchodem Průmyslu 4.0. Stabilita a životnost nástroje byly vždy velmi významným faktorem, který zásadně ovlivňoval ekonomiku výrobního procesu. S příchodem technologií IoT se tyto ukazatele dostaly více do popředí zájmu, ale samotná technologie IoT nezajistí vyšší spolehlivost nástrojů a na to se nyní zapomíná. Dochází tak ke kontraproduktivním výsledkům ekonomiky výroby a sebelepší digitalizace výroby pozbývá smysl. Pouze vysoká spolehlivost řezných nástrojů může zabezpečit při 100% kvalitě výroby mnohahodinový chod stroje bez zásahu lidského faktoru. Naše vývojové aktivity jsou zaměřeny právě na konstrukci a technologii výroby obráběcích nástrojů pro P 4.0. Používání těchto nástrojů dlouhodobě vyhodnocujeme ve velmi přesných automatizovaných výrobách, např. ve společnostech Danfoss, Bosch a Poclain.


Oldřich Bosman, jednatel, BTS technik


Budoucnost vidím v optimalizaci řízení celého nástrojového managementu, počínaje výběrem správných nástrojů, volbou optimálních řezných podmínek, pokud možno kompletním odladěním procesu mimo stroj pomocí simulace s reálnými modely nástrojů (tzv. digitální dvojče), a konče sledováním nástroje v průběhu procesu s cílem maximálně využít jeho trvanlivost a v případě, že se blíží konec životnosti, včas připravit duplicitní nástroj tak, aby prostoje obráběcího stroje kvůli seřizování a výměnám nástrojů byly zredukovány na minimum. Zde leží značný potenciál k dalšímu zvyšování výkonu a produktivity obrábění při současném snižování nákladů na nástroje. Spolu s naším partnerem TDM Systems jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům komplexní řešení pro optimalizaci jejich nástrojového managementu odpovídající principům Průmyslu 4.0


Pavel Procházka, technický ředitel, Walter CZ

Domnívám se, že sledovat, vyhodnotit a následně optimalizovat procesy obrábění a stejně tak navyšovat samotnou životnost nástrojů i při vyšším výkonu jsou jedny z klíčových činností v třískovém obrábění. Pro zdokonalení těchto hodnot nabízíme systémy Comara iCut a Comara appCom. Comara iCut je „chytrý“ software, který zasahuje do obráběcího procesu v reálném čase. Celý proces obrábění je tak prováděn při nejlepším (nejvyšším) možném posuvu. Comara iCut měří výkon vřetena až 500krát za sekundu a automaticky zvolí vhodný posuv pro aktuální obráběcí podmínky. Comara appCom shromažďuje, hodnotí, vizualizuje a interpretuje rozsáhlé strojní a výrobní údaje. Využívá zcela nové možnosti, služby a formy spolupráce. Například: Jaký byl stav stroje v minulosti? Jak efektivně pracuje stroj? Který stroj stojí? Proč je v klidu? Které CNC programy byly změněny? Kolik obrobků stroj vyrobil? Doba obrábění jednotlivých komponent se výrazně liší – proč je tomu tak? Podrobně analyzuje CNC programy s ohledem na správnost provádění daných programů, doby cyklů a určuje optimalizační potenciál vašich procesů. S aplikací Comara appCom mohou stroje, nástroje, ovládací zařízení i měřicí zařízení komunikovat mezi sebou.


Gabriela Jedličková

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: