Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Jednou z odpovědí na požadavky zvyšování produktivity a přesnosti obrábění jsou multifunkční obráběcí stroje. Jedná se o technicky náročná řešení, která mají své přednosti, ale i nedostatky. Co si myslíte o slučování více výrobních technologií do jednoho zařízení? Je to podle vás již zcela zvládnutá disciplína? V čem vidíte její omezení a jaké by mohlo být jejich řešení?


Jiří Macháček, jednatel, Stroje JMK

Dnes je možné na obráběcích strojích kombinovat nejen operace frézování, soustružení či broušení, ale i například obrábění laserem či 3D měření. Díky problému s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil je stále více výrobců, kteří se tímto směrem zaměřují, a je to jeden z důležitých trendů současnosti. Naši dodavatelé nabízejí technologie pro výrobu extrémně přesných dílců nebo výrobky s vysokým optickým leskem frézováním či broušením, kde je kombinace různých technologií nutností a přináší velkou úsporu vedlejších časů i minimalizaci nepřesností při manipulaci s obrobky. Tento systém je podmíněn úzkou spoluprací výrobců strojů a softwaru pro řízení i programování, kteří jsou dle našich zkušeností na tento úkol připraveni a zvládají to velmi dobře.


Ondřej Svoboda, jednatel, Misan

Multifunkční obráběcí stroje jsou v průmyslové výrobě nasazeny již několik desetiletí (vždyť i soustruh s poháněnými nástroji je multifunkční stroj) a našly si svoje uplatnění. Zúžíme-li okruh na soustružnicko-frézovací stroje s pěti a více řízenými osami, potom účelné nasazení těchto strojů vidím v malo- až středněsériové výrobě dílců složitějších tvarů obsahující jak rotačně symetrické, tak prizmatické geometrické prvky, případně prvky obecných tvarů. Z konstrukčního hlediska jde o složité stroje, kde je vždy několik strojních os poskládáno na sobě. Důsledkem je omezená mechanická tuhost a obecně vyšší citlivost z hlediska geometrické přesnosti na pečlivé seřízení stroje. Rozumné řešení této problematiky nevidím, neboť se vždy bude jednat o mnohaosé stroje a pokusy s nekonvenčními kinematickými strukturami (například paralelní kinematiky) skončily v minulosti výrazným neúspěchem. Další omezení představuje složitost programování těchto strojů odehrávající se dnes převážně v prostředí externích CAM softwarů. Správné sladění nastavení CAM softwaru s konkrétním strojem je často kamenem úrazu. Zde bych apeloval na výrobce strojů, aby se více věnovali vývoji a nasazení vlastních programovacích prostředků se zaručenou funkčností. Každopádně doporučuji uvažovat o nasazení multifunkčního obráběcího stroje pouze tehdy, pokud je k dispozici odborně erudovaný a zkušený personál.


Miroslav Chmelka, jednatel, MRM-Machinery

Rozvoj multifunkčního obrábění je trendem již několik let a významní výrobci mají multifunkční stroje už ve svém portfoliu. Výhodou je zvýšení přesnosti a produktivity, kdy není potřeba obrobek upínat na více strojů, čímž se zkrátí vedlejší časy procesu obrábění. De facto jedním strojem se nahradí 2 až 3 stroje a tím se ušetří pořizovací investice, místo v hale, stavební úpravy, spotřeba energií i počet operátorů. Je to vhodné zejména pro větší obrobky při kusové výrobě. Námi zastupovaní výrobci obráběcích strojů mají multifukční stroje na velmi vysoké technické úrovni. To stejné si dovolím tvrdit i o evropské a japonské konkurenci. Omezení přináší především vyšší technická náročnost požadavků na operátora proti klasickým strojům. Řešení vidím v doškolení šikovných operátorů a v nástupu mladé generace.


Jan Hruška, manažer marketingu, Kovosvit MAS

Kovosvit MAS má multifunkční stroje ve své nabídce už zhruba deset let. Jde o pětiosá vertikální obráběcí centra produktové řady MCU a multifunkční soustružnicko-frézovací centra Multicut. Tyto stroje dělají Kovosvitu dobré jméno, daří se nám je dodávat na vyspělé trhy do zahraničí. Uplatňují se například v leteckém průmyslu, kde je velký tlak na přesnost obrábění, a naše reference dokazují, že tuto oblast máme v Kovosvitu dobře zvládnutou. Jediným omezením je vyšší pořizovací cena stroje, která je však vzhledem k technickému řešení daná a je na zákazníkovi a charakteru jeho výroby, jestli ji akceptuje. Na druhé straně získávají zákazníci s multifunkčními stroji od Kovosvitu nadstandardní nonstop servisní služby. Omezení představují těžko obrobitelné dílce (např. s vnitřními kanálky). K vyřešení těchto problémů jsme v Kovosvitu vyvinuli patentovanou technologii WeldPrint, kombinující 3D tisk s obráběním.


Pavel Němeček, obchodní zástupce, Maschinenfabrik Berthold Hermle

Multifunkční obrábění přináší velkou řadu výhod. Jsou jimi přesnost, možnost obrobit kompletní díl na jedno upnutí, rychlost výroby dílů a také zkrácení nevýrobních časů stroje. Výroba složitých dílů je na multifunkčních strojích možná bez použití mnoha přípravků nutných v případě běžných obráběcích strojů. Většinu dílů lze na těchto strojích obrábět snadněji. Stále se ještě setkáváme s názorem některých firem, které považují tyto stroje za velmi složité a náročné na programování a domnívají se, že jejich funkce ne zcela využijí. Opak je však pravdou. Pětiosé obrábění není totiž pouze souvislé obrábění dílů, používané např. při výrobě kompresorových jednotek. Nejpoužívanější metodou je indexované obrábění, které umožňuje obrábět díl ze všech stran a pod jakýmkoliv úhlem na jedno nebo maximálně na dvě upnutí.


Vlastimil Hlavatý, technický ředitel, Škoda Machine Tool

Naše firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem těžkých obráběcích strojů. Během nabídkového řízení se stále častěji setkáváme s požadavky na komplexní řešení opracování obrobku včetně návrhu technologické studie. Požadavky zákazníků nás donutily vyvinout těžký multifunkční stroj určený převážně pro rotační obrobky. Hlavní výhodou tohoto stroje je komplexní opracování včetně měřicích operací při jednom upnutí obrobku, zkrácení vedlejších časů, zvýšení výrobní produktivity a kvality konečného produktu. Dalším přínosem je nižší počet obráběcích strojů pro různé technologické operace. Samozřejmě využití multifunkčního stroje klade vysoké nároky na celkovou technologickou přípravu výroby včetně vyšších odborných nároků na obsluhu.

Gabriela Jedličková

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: