Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu prediktivní údržba. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě. S digitalizací a možnostmi prediktivní údržby přibývají ve výrobních zařízení tzv. chytré součásti. Jak se v této souvislosti mění či přizpůsobují komponenty pro stavbu strojů?


Karel Svítil, generální manažer, Busch Vakuum

Monitorování kondice výrobních zařízení vyžaduje použití odpovídající senzoriky, následné vyhodnocení údajů a přenos dat do velína zákazníka anebo k dodavateli zařízení. Vyhodnocení hodnot snímačů tlaku, teploty, vibrací či hladiny umožňuje na dálku velmi přesně určit stav provozovaných vývěv a predikovat potřebu údržby a případně nutnost generální opravy. Snímání a vyhodnocování klíčových parametrů není z pohledu firmy Busch žádnou novinkou, je to běžná výbava vývěv a jejich řídicích systémů už několik desetiletí. Novým prvkem jsou technologie pro bezdrátový přenos dat, které nám umožňují převzít dohled nad vakuovou technikou zákazníka. Výsledkem jsou značné úspory plynoucí zejména z efektivní údržby a z minimalizace poruch a odstávek.


Luděk Barták, manažer marketingu, Panasonic Electric Works Europe

Začíná být běžné, že součástí stroje či výrobní linky jsou inteligentní elektroměry a to je dobře. Lze pak sledovat chování jednotlivých lokálních částí výroby nezávisle. Vhodným příkladem je kontinuální sledování kompresorů. Změna množství vyrobeného stlačeného vzduchu ke spotřebované elektrické energii je vhodným indikátorem k naplánování údržby. Senzory připojené přes IO-LINK dokážou samostatně detekovat nečistoty na optice a upozornit na riziko nepřesného měření. Podobně se chovají i servomotory, operátorské panely a další automatizační technika. Vzájemná dobrá komunikace komponent urychluje stavbu stroje, zvyšuje jeho efektivitu a celkově tak přináší levnější provoz po celou životnost stroje. Panasonic Industry v souladu s touto myšlenkou podporuje komunikaci všech svých výrobkových řad.


Zdeněk Haumer, vedoucí technického odděleni, Festo

Miniaturizace elektroniky vede k integraci až do nejnižších úrovní automatizace. Mnoho komponentů se dokáže přizpůsobit dané situaci či požadavkům. Např. optická čidla, dříve jen hardware, se dnes nenápadně a samočinně nastaví díky softwaru. Nová generace čidel na válce najde spínací bod bez zásahu seřizovače. Komunikace po IO-Link přepisuje kompletní nastavení složitějších čidel. Digitalizace proniká i do akčních členů – ventily ve Festo Motion Terminal mění svoje chování podle softwaru a parametrů, které posílá PLC a pohybují pneumatickými válci jinak, než jsme zvyklí. Výrazně se zlepšuje přizpůsobivost, dokonalejší je také diagnostika, sběr dat, a s tím související efektivní údržba, vyšší produktivita a disponibilita strojů a zařízení.


Marek Janků, ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Již v rámci definice nového stroje, který uvažujeme pro aplikaci prediktivní údržby, musejí být kritické komponenty navrženy tak, aby byly schopny poskytovat průběžné informace o jeho stavu (počet cyklů, průběžné teploty apod.). V ideálním případě by řídicí systém stroje měl mít schopnost poskytnout tyto informace ze stroje i zpětně, případně tyto informace nejen poskytnout, ale také analyzovat a na základě této analýzy i poskytovat různé výstrahy a doporučení pro prediktivní údržbu. V naší společnosti máme nastavený strategický proces tepelného zpracování, který je plánován dlouhodobě a vyžaduje prediktivní a preventivní přístup. Na ventilátorech kalicí linky jsou instalovány vibrosnímače, které detekují vibrace ložiska a tato data online přenášejí na oddělení údržby přímo ze stroje. Data jsou denně vyhodnocována a my jsme tak schopni se včas připravit na výměnu komponent, což zamezí zastávce nebo poruše důležitých strojů a zařízení.

Gabriela Jedličková

Další články

Převody/pohony/ložiska/spojky
Renovace a údržba
Montáže/ kompletace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: