Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum odborníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V únorovém vydání jsme zástupcům společností činných v oboru zpracování plechů a profilů položili následující otázku:

Technologie zpracování plechů a profilů se pod tlakem převážně automobilového průmyslu neustále vyvíjí, zvláště pak v oblasti zpracování těžkotvářitelných a kompozitních materiálů nebo tvarově složitých dílů. Povedou tyto skutečnosti podle vás k dalšímu zdokonalování tradičních technologií, anebo spíše k hledání alternativních způsobů zpracování takovýchto materiálů a dílů?Roman Haltuf, Trumpf Praha, jednatel společnosti

Já bych řekl, že dojde k obojímu. S rozvojem také automobilového průmyslu a potřeb jejich subdodavatelů dochází už nyní a v minulosti také docházelo k upravování a zdokonalování tradičních technologií pro tyto aplikace s ohledem na určitý omezený technologický rozsah. Tím mám na mysli, že není potřeba vyrábět stroj, který umí zároveň řezat a svářet, když potřebujeme rychle, levně a efektivně například dělit výlisky. To znamená z univerzálního stroje vyvinout standardní stroj pro jednu konkrétní aplikaci, kterou v tento okamžik trh poptává a potřebuje. A v neposlední řadě je také nutné sledovat trendy, které se v každé průmyslové oblasti vyvíjejí a uvádějí do života, jako je používání jiných materiálů či technologií. Příkladem uvedu dělení bez oxidační vrstvy ocelových materiálů, dělení pevnostních plechů nebo razantní rozvoj speciálních, na míru tvářených profilů a jejich následné obrábění, např. laserovým paprskem. My opravdu sledujeme oba dva vývojové směry, abychom byli na špičce inovací a měli pro tyto aplikace vhodné technologie.Martin Volný, Prima Power Central Europe, manažer prodeje

Dalo by se jednoduše odpovědět, že oběma cestami. Tradiční technologie mají své limity, ale vlivem tlaku na cenu jde vývoj především směrem vyššího použití automatizace. Lidská práce je drahá. Velkou budoucnost vidím na poli laserů a jejich možností, což je a zároveň není tradiční technologie. Dále pak evidujeme i zvyšující se trend v poptávce po technologiích kombinujících tradiční tváření a například laser. Vždy je to zákazník a jeho požadavky, co urychluje vývoj a tlačí pokrok dopředu.

 Ivan Vorel, Regionální technologický institut, Západočeská univerzita v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník

Domnívám se, že rozhodujícím faktorem pro uplatnění některého z uvedených přístupů bude zejména výše poptávky po těchto materiálech, která bude hybnou silou strategického vývoje technologií v této oblasti. Pokud bude „hlad trhu“ dostatečně velký, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že budou vyvinuty přístupy, které budou kombinovat „know-how“ tradičních technologií s novými myšlenkami alternativních postupů zpracování. Výsledné „hybridní“ technologie by mohly najít své uplatnění, pokud budou finančně zajímavé, efektivní a zároveň jednoduché.Luboš Jiráček, DK machinery, obchodně-technický manažer

Vzhledem k cenové hladině speciálních tvářecích nástrojů se domnívám, že dojde k unifikaci dílců jak tvarové, tak i materiálové. Tento trend lze již v dnešní době jasně vypozorovat. Pokud se zaměříme na jednotlivé díly v automobilovém průmyslu, je evidentní trend běžné díly aplikovat ve více automobilových koncernech. Postupně bude docházet k tomu, že úzce specializované menší a střední firmy dostanou šanci stát se klíčovými dodavateli velkých koncernů. Samozřejmě to bude spojeno se zvyšováním cenového a termínového tlaku velkých koncernů na tyto subdodavatele, zároveň těmto subjektům bude umožněn prostor pro konzistentní rozvoj.Martin Kaván, Hiwin, vedoucí vývoje laserových řezacích strojů značky FeiCut

My jsme jednoznačně vsadili na řezání laserem. Naše řezací CNC fiber lasery FeiCut zajišťují přesnější a účinnější řez, vyšší výkon, spolehlivost a nižší spotřebu energie. Důležitou podmínkou je i přesné polohování. Proto jsme zvolili lineární motory Hiwin, které zajišťují vyšší rychlost i požadovanou přesnost a které mají také dostatečnou rezervu ve výkonu. Plech i ocelové profily budou i nadále stěžejním materiálem ve strojírenství, tedy i automobilovém průmyslu.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com
 

Další články

3D technologie
Automobilový průmysl
Technologie spojování/ dělení materiálů
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: