Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Názorové fórum výrobních průmyslníků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Názorové fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví. Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?
 


Pavel Cesnek, generální ředitel Žďas

Rozhodně ano, produktivita a efektivita vnitrofiremních procesů jsou klíčem k úspěchu firmy. V konstrukci využíváme SW nástroje pro simulace navržených procesů a k vytváření virtuálních strojů zprovozněných pomocí virtuálních nebo reálných řídicích systémů. Samozřejmostí je standardizace, optimalizace, vývojové SW navzájem spolupracující a integrované do firemních informačních systémů. Projektujeme a vyrábíme zakázkově podle individuálního přání zákazníka. Aplikace digitalizace a robotizace v našem typu výroby zvýší kvalitu a efektivitu, ale chybějící pracovní sílu nám nenahradí. Naopak, klade ještě vyšší nároky na kvalifikovaný personál.


 


Daniel Černý, jednatel a spolumajitel, Chodos Chodov

Naše výrobní procesy nejsou v převážné většině opakované. Z tohoto hlediska v současné době řešíme možnost využití a nákup pouze svařovacího robota, který by nám zefektivnil a zpřesnil konkrétní svařovací postupy. Technologické oddělení využívá přímé propojení se stroji. Snažíme se minimalizovat neproduktivní časy a digitalizace nám přináší objektivnější pohledy pro naše strategické rozhodování. Osobní operativní porady budou vždy nenahraditelné, ale digitalizace přispívá k rychlejšímu rozhodování. Především v naší firmě, kde vyrábíme vyfukovací automaty a extrudéry dle konkrétních požadavků zákazníků, je nutné kombinovat přímé manažerské řízení s informačními technologiemi. Záměrem je zefektivnit výrobu a také dlouhodobě řešit pracovní pozici v oblastech, kde není nutná operativní invence lidí.


Radovan Karas, výrobní ředitel, Al Invest Břidličná

Cestu digitalizace a robotizace jsme zahájili, o dopadech do vyšší produktivity není pochyb. Využíváme poradců, otevírá nám to oči. Mapujeme procesy, abychom správně digitalizovali a robotizovali ty správné. Pracujeme s jasným cílem dostat efekty do čísel a obhájit je. Nejdůležitější je následná práce se získanými daty. Technologická, operativní, obchodní. Zde vidíme rezervy. Až tady se může projevit přínos v produktivitě a ekonomice, ale i rychlosti zakázky. V jistých oblastech výroby lze scházející operátory nahradit efektem těchto disciplín, v případě procesů vyžadujících zkušenosti a know-how je to složitější. Fenomén digitálního přerodu je však tady a se zápalem s ním pracujeme.Vojtěch Pražma,finanční a strategický ředitel, Modelárna Liaz

Jsme společností se zakázkovou výrobou zpracovávající až 120 hi-tech projektů měsíčně. Řídit takto složitou výrobu nelze bez kompletní digitalizace a integrace systémů s cílem maximálního využití zdrojů společnosti. Zavedení těchto prvků Průmyslu 4.0 nám nesnížilo počet pracovníků, ale umožnilo zvýšení efektivity a kvality a donutilo nás k zavedení odpovídajících procesů. Hlavní problém není v nákupu příslušných softwarových balíků, ale donutit jednotlivé zaměstnance překonat implementací systémů vytvořené nepohodlí s cílem dosáhnout strategických cílů společnosti.


 


Ivan Slimák, šéf závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

V posledních letech jsme v našem závodě ve Vrchlabí zavedli desítky automatizačních a digitalizačních projektů. V citlivé hi-tech výrobě mechatronických jednotek pro automatickou převodovku s přímým řazením namontovali kooperující roboty téměř šest milionů pístů, které před pár lety montovali lidé. Naše flotila automatických transportních vozíků najezdila již přes 100 tisíc kilometrů bez lidské obsluhy. Denně distribuujeme do výroby více než 600 tisíc dílů a informace o tom, kdy je potřeba přemístit daný díl na jedno ze stovek míst ve výrobě, zabezpečuje naše digitální logistická síť se stovkami chytrých IoT senzorů. Další digitální projekt Transparentní továrna odstranil stovky stran papíru denně, ušetřil čas mistrům a zprůhlednil operativní řízení našeho závodu s více než 1000 zaměstnanci. Naše projekty slouží jako pilotní projekty nejenom pro všechny závody Škoda Auto, ale i pro desítky závodů koncernu VW po celém světě.Monika Šimánková, statutární ředitelka, Hestego

Digitalizace a následná robotizace je jedna z mála reálných možností, jak zejména u složitější výroby řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly a zvyšující se nároky stávajících zaměstnanců. Zavádění těchto prvků však s sebou nese nejen zvýšenou míru investic, ale také nutnost změny interních procesů. Těchto všech aspektů jsme si ve společnosti Hestego plně vědomi a při implementaci prvků smart factory do předvýrobních a výrobních procesů je plně ctíme. Nabyté zkušenosti pak přenášíme i do svých produktů, aby zákazníkům přinesly co nejvyšší míru efektivity.Patrik Vook, vedoucí technického úseku, Buzuluk

V Buzuluku je silně zákaznicky orientovaná kusová výroba. U výrobků, které zde vyrábíme, nelze dopředu plánovat s konkrétním konstrukčním provedením ani odhadovat jeho množství. Nelze výrobky „předvyrábět“ ani shlukovat výrobu. Vyšší efektivitu do výroby a montáže nám digitalizace a robotizace nepřinese. V podstatě nelze smysluplně zavést. Potřebujeme spíše univerzální výrobu a stroje, dále lepší využívání nástrojů na plánování a sledování výroby, nástroje skladového hospodářství, kvalitnější TPV atd. Na druhou stranu mohu o některých našich výrobcích říci, že jsou zařazovány do automatických linek, které se právě snaží nahradit scházející pracovní sílu.Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Podle mého názoru je vliv digitalizace a robotizace v jednotlivých firmách různý, v závislosti na velikosti výrobních dávek, technologické náročnosti a v neposlední řadě i velikosti výrobků. V naší firmě využíváme ERP, včetně výrobních modulů, již osm let a bez automatizace (robotizace) některých procesů bychom se nemohli dále rozvíjet. V současné době se spíše než na digitalizaci zaměřujeme na využití stávajících informací pro případné změny a vylepšování již zautomatizovaných procesů.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com
 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení
Všeobecné strojírenství
Legislativa, nařízení
Exportní příležitosti
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: