Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nechte si poradit
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nechte si poradit

Nákup nové technologie je důležité a často nezbytné rozhodnutí k zajištění konkurenceschopnosti výrobní firmy. Dostupných technologií je dnes plný trh a správné rozhodnutí vyžaduje důkladné analýzy a rozsáhlé technologické znalosti. Na to ve chvíli, kdy nestačí výrobní kapacity, jen málokdo má opravdu čas. Stále častěji se proto firmy obracejí na poradenské společnosti, které výběr vhodné technologie mají přímo v popisu práce.

Již třetím rokem na českém a slovenském trhu působí konzultační společnost Exinco, jejíž jednatel Ing. Josef Chromý se v oblasti zpracování plechů pohybuje více než 13 let a trh s pokročilými výrobními technologiemi (nejen zpracovávajícími plechy) zná velmi dobře, byť se kontinuálně proměňuje a vyvíjí. Na následujících řádcích odpovídá na naše dotazy a sdílí s námi prognózy založené na pravidelném provádění analýz trhu a potřeb zákazníků.

MM: Společnost Exinco již naši čtenáři znají a prostřednictvím odborných článků také poznali některé produkty společností, které Exinco zastupuje. Kdy jste firmu založil a za jakým účelem?

Ing. Chromý: Na jaře 2015 bylo na setkání exportních manažerů v Curychu rozhodnuto založit v Brně konzultační agenturu k trvalé podpoře transferů pokročilých výrobních technologií do (později z) regionu bývalého Československa. Poloha Brna je geograficky výhodná pro pokrytí obou republik, navíc Brno preferoval i hlavní investor, který znal některé pracovníky VUT z konferencí ETH a predikoval, že se Brno může stát regionem s vysokou koncentrací technologicky inovativních firem.
V polovině roku 2015 jsem se uvolnil z pracovních závazků ke švýcarské strojírenské společnosti, pro kterou jsem v regionu CZ/SK osmým rokem realizoval prodeje investičních celků. Nastoupil jsem na časově méně náročnou pozici ředitele v německé strojírenské společnosti a po večerech začal postupně připravovat business plán. Čísla nám zpočátku příliš dobře nevycházela, přičemž 100% samofinancování po šesti měsících provozu bylo nepřekročitelnou podmínkou investora. Neustálé přepracovávání vracejících se neschválených plánů vedlo ke změně obchodního konceptu. Namísto středně velké poradenské společnosti se širokou škálou činností (kterou by nebylo možné v době hospodářského poklesu udržet v černých číslech) a tradičním uspořádáním pracovněprávních vztahů bylo rozhodnuto přejít na pružné projektové řízení rozsáhlejšího týmu externích poradců najímaných na jednotlivé projekty podle aktuálních potřeb trhu. Testem investora prošel až sedmý business plán a firma byla v červenci 2016 založena.

MM: Jaké společnosti a kolik jich momentálně Exinco zastupuje?

Ing. Chromý: První kontakty s potenciálními obchodními partnery byly navázány na veletrhu EuroBlech 2016 v Hannoveru a prvního ledna 2017 už byla podepsána exkluzivita pro obchodní zastoupení sedmi strojírenských společností z Německa, Nizozemska a Itálie, které se specializují na pokročilé technologie zpracování plechu. V současné době spolupracujeme především s vysoce inovativními společnostmi ze severní Itálie, což je dáno jejich vysokou konkurenceschopností a technickou vyspělostí. Jde o velmi specifický region, kde se na poměrně malém území nachází mnoho vysoce specializovaných firem, jejichž vzájemná technická spolupráce je provázána osobními vztahy často i přes několik generací. I malá firma tak má možnost přizvat k řešení technického úkolu tým zkušených specialistů světové úrovně, kteří často sídlí jen „přes ulici“. Vysoká odborná specializace firem a chuť k vzájemné spolupráci tak dává vzniknout inovativním řešením v rekordním čase. Italské stroje podle mého názoru nemohou cenově konkurovat asijským strojům vyráběným v ohromných sériích, ale pokud zákazník dává přednost řešení šitému na míru, pak vyšší produktivita výroby v krátkém čase smaže vyšší investiční náklady a dále drtí konkurenci nízkými výrobními náklady, kvalitou a vysokou flexibilitou.

MM: Věnují se všechny tyto společnosti technologiím zpracovávajícím plechy a profily? Dáváte přednost nějakým konkrétním technologiím, strojům či aplikacím?


Ing. Josef Chromý se v oblasti zpracování plechů a profilů pohybuje více než 13 let. Disponuje bohatými obchodními a technologickými zkušenostmi v oblasti pokročilých výrobních technologií. Nyní od roku 2016 je jednatelem konzultační společnosti Exinco.

Ing. Chromý: V současné době nejsme kapacitně schopni spolupracovat se všemi firmami, které prostřednictvím naší společnosti chtějí vstoupit na trhy v regionu CEE. Odmítli jsme tři nabídky na rozvoj trhu v oblasti konvenčního řezání vodním paprskem, pět nabídek na ohraňovací lisy a čtyři nabídky na prodej laserů. Dva světově nejvýznamnější brandy strojů na řezání vodním paprskem již kvalitní obchodní zastoupení v našem regionu mají, a přesto největší tržní podíl dlouhodobě vyhrává český výrobce. Prozatím neuvažujeme ani o laserech, kde trh zásadně pozměnil nástup pevnolátkových zdrojů. V nejlacinějším segmentu se objevila spousta nových výrobců laserů, jež nabízejí stroje za skutečně velmi nízké ceny. Střední třída je pro zákazníka technicky dost nečitelná – z našich průzkumů vyplývá, že v tomto segmentu klade zákazník velký důraz na dostupnost servisu a záruky. Velká trojka se naprosto utrhla od zbytku pelotonu v oblasti kompletní automatizace produkce, tedy i technické přípravy výroby, automatizovaného generování nabídek a celkového řízení výroby. Trh ohraňovacích lisů překvapivě stále roste – zdá se, jako by ani neměl dno. K nasycení trhu může dojít, až se vyčerpá současná dlouhotrvající vysoká poptávka po servoelektrických lisech, které nahrazují starší nízkotonážní hydraulické lisy. Trh ohraňovacích lisů v budoucnu zřejmě vyhraje ten, kdo první zjednoduší programování robotů/manipulátorů tak, aby se v automatizovaném režimu vyplatilo vyrábět i velmi malé série. Tržní podíly v oblasti vysekávacích lisů se v posledních letech dramaticky nezměnily, ale určitě se ve výrobních halách objevilo více nových kombinovaných strojů laser–vysekávačka, což přikládáme flexibilitě plus vibrační odolnosti fiber laseru a nenahraditelnosti vysekávaček při tváření. Ještě více rostou prodeje trubkových laserů, to je trh otevřený i laciným strojům s jednodušším softwarem.

Pro nás jako konzultační společnost je zajímavou tržní nikou trh se zařízeními na zpracování plechů ze svitku. Společně se společností Iron jsme otevřeli několik projektů na možnou dodávku vysoce automatizovaných linek výroby plechových dílů vysekáváním, ohýbáním a svářením přímo ze svitků. Iron je mimo jiné jedna z mála společností, která prorazila se svým laserem pro řezání dílu ze svitku i na americkém trhu automotive. Minulý rok se také například v Košicích dokončila instalace většího lisu ZANI, menší, ale technicky zajímavá instalace rychloběžné lisovací linky Muffatro. V automotive jsme oživili nový, ale nikdy nespuštěný mechanický lis konkurenta, který jsme spřáhli s odvíjecím, podávacím a rovnacím zařízením Hursan-Servo Steel a také jsme dodali několik různě vyspělých odjehlovacích strojů pro odstranění otřepů pro pálení. Nabídku služeb, které nejsou spojeny přímo s prodejem technologií, jsme museli z kapacitních důvodů značně omezit, ale po zkušenostech z roků 2009 a 2010 nechceme tento segment úplně opustit a stát se závislými jen na velkých projektech.

 

MM: O jaké technologie bude podle vás v budoucnu zřejmě největší zájem?

Ing. Chromý: Do budoucna je pro nás určitě důležitá technologie additive manufacturing. Pečlivě sledujeme všechny trendy, i když relevantní informace nejsou snadno dostupné, a to zejména z širšího prostředí kolem Tsinghua University, kde očekáváme v roce 2019–2020 zásadnější STEM papers na toto téma. V současné době od nás nakupuje konzultační služby také zahraniční agent, jenž se specializuje na měření malých částic pomocí laserové difrakce. Shodou okolností jsme se tak dostali k výsledku výzkumu, z jehož závěru plyne málo známý problém nestálé homogenity velikosti částic metalických prášků užívaných při 3D tisku. To má pak vliv na vlastní stavbu struktury, kterou pochopitelně nelze řešit náhodnou změnou parametrů tisku. 3D tisk je pro nás běh na dlouhou trať – chceme včas zachytit nástup nové technologie do výroby, ale vzhledem k množství problémů, které je třeba k průmyslovému využití dořešit, tak nechceme být na trhu mezi prvními. Úplnou novinku pro rok 2019 je nově navázaná spolupráce se společností Sangiacomo, která nám koncem roku 2018 nabídla, abychom je při prodeji jejich dobře známých mechanických lisů zastupovali. Jde o nenahraditelné konvenční lisy, které vynikají svojí kvalitou a zároveň příznivou cenou.

MM: Byla účast zahraničních partnerů při založení firmy nezbytná?

Ing. Chromý: Přínos zahraničního partnera v počátcích nebyl jen ve formě finanční podpory. Jako důležité se například ukázalo převzetí ověřené „best practice“ ve vzájemné komunikaci s našimi obchodními partnery, které nám pomohlo rozpoznat společnosti, jež kladou vyšší důraz na reporting než na vlastní obchodní činnost, což je spolu s vysokou fluktuací včasným indikátorem budoucí ztráty tržního podílu. Našim obchodním partnerům sice nereportujeme, ale mají možnost zakoupit informace o vývoji trhu ve formě čtvrtletních analýz a musím potvrdit, že v krátkodobých predikcích jsme skutečně velmi přesní. Dlouhodobé predikce z pochopitelných důvodů nenabízíme.


Nově od začátku letošního roku bude společnost zastupovat také italského výrobce mechanických lisů Sangiacomo.

MM: Co byste na závěr vzkázal naší technické veřejnosti a našim čtenářům?

Ing. Chromý: V oblasti automatizace výroby je třeba se do budoucna zaměřit více na obslužné procesy, které mohou snižovat efektivitu výroby jako celku. Dnes se často stává, že déle trvá příprava technologie než samotná výroba. Je třeba nakupovat software, který nebude zpomalovat hardware. Podobná situace je i v logistice, pokud rychlé výrobní zařízení odstavujeme proto, že odběr opracovaných obrobků nebo zásobování vstupním materiálem je pomalejší než samotná výroba, pak je třeba tyto procesy zrychlit, a to často úplným přepracováním provozu. Obecně jsme v situaci, kdy například lasery předstihují svojí rychlostí předcházející a navazující procesy. Nechat si nainstalovat moderní rychlou technologii je celkem snadné, zvýšit rychlost celého výrobního řetězce už tak snadné není.

MM: Děkuji vám za rozhovor.


Eva Buzková

eva.buzkova@mmspektrum.com

Další články

3D technologie
Automatizace, regulace
Nekonvenční technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: