Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> NEJinovátor JMK 2015
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Inovace

NEJinovátor JMK 2015

Výsledky druhého ročníku soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015 byly slavnostně vyhlášeny 25. listopadu v Centru AdMaS v Brně. Soutěž je určena pro malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami v regionu. V tomto článku vám přinášíme aktuální informace o letošních vítězích.

Soutěž, kterou vyhlašuje Unie malých a středních podniků ČR, za podpory kraje a dalších partnerů odstartovala v polovině letošního roku. Průběh soutěže je rozdělen na dvě části. V prvním kole se hodnotí význam inovačních aktivit pro region, úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v kraji a úroveň reprezentace regionu firmou v zahraničí. Ve druhém kole pak probíhá inovační audit, v rámci kterého hodnotí inovační poradci proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umějí pracovat, jak je uvádějí do praxe a jak je dokážou zpeněžit.


 Zástupci společnosti MSR Engines, Ing. Martin Šula a Ing. Martin Gregor

Letos se přihlásilo téměř 200 firem, z nichž tři nejlepší vybírala odborná porota složená ze zástupců Jihomoravského kraje, Města Brna, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, CzechInvestu, Regionální hospodářské komory Brno, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a velkých inovativních společností Zetor a Siemens.

První místo získala společnost FlowMon Networks, která pomáhá po celém světě zlepšovat správu počítačových sítí a jejich zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. Patří ke světovým leaderům v oblastech monitorování provozu a behaviorální analýzy. Tyto technologie jsou podle renomované analytické společnosti Gartner současným trendem v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Vyvíjí a zajišťuje řešení Flowmon, které umožňuje kompletní přehled o síťovém provozu, detailní informace o veškeré komunikaci, včetně přehledu, kdo komunikuje s kým, kde, jak dlouho, jak často, kterým protokolem a kterou službou, anebo jaké množství dat bylo přeneseno po dobu komunikace.


Obchodní ředitel vítězné firmy Petr Špringl a Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Z výsledků auditu vyplynulo, že firma má nejlépe zvládnutou inovační strategii, vysoce kvalifikované zaměstnance podílející se na výzkumu a vývoji a výborně vybudovaný inovační management. Úroveň inovací vítězné firmy převyšuje nejen ostatní účastníky, ale i průměr, který je běžný v řadě zahraničních zemí,“ dodal Karel Kouřil, ředitel Podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, které inovační audity ve firmách realizovalo.


Zástupce vítězné firmy Petr Špringl se zástupci partnerů soutěže

Druhé místo patří společnosti Strojírna Oslavany, která se zabývá vývojem a výrobou tlumičů pro podvozky osobních kolejových vozidel. Produkty vyrábí na základě vlastního technického know-how nepřetržitě od roku 1983. Novinkou je vlastní řešení rotačního tlumiče, který nachází uplatnění např. u nízkopodlažních tramvají. Společnost má ve své struktuře divizi rozvoje, která se stará o nové projekty výzkumu a vývoje, ale i o rozvoj a modernizaci výrobní infrastruktury. Prostřednictvím kreditního systému společnost zajišťuje vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, aby naplnila statut „učící se organizace“.

 
Oceněné firmy soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2015

Třetí příčku pak obsadila firma Asio, která se zabývá vývojem, výrobou a dodávkami technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Disponuje širokým záběrem v oblasti používaných technologií pro čištění vody, které vzájemně kombinuje a dosahuje tak vysoké účinnosti svých zařízení. V současnosti má zastoupení ve dvaatřiceti zemích světa, kde její produkty nacházejí uplatnění zejména při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

Novinkou letošního ročníku byla kategorie Nejlepší malá firma roku pro firmy, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců. Titul získala společnost MSR Engines, výrobce unikátního JetSurfu, který díky závodnímu motoru umožňuje surfování o rychlosti až 55 km/h. Speciální cena Skokan roku byla udělena firmě Plasmametal, která disponuje technologií plazmového nanášení vrstev.

 
Mediálním partnerem soutěže bylo MM Průmyslové spektrum a Brněnský deník Rovnost. Medailonky oceněných firem a rozhovor s vítězem přineseme v některém z následujících vydání.

Zpracováno redakcí

zuzana.zidlicka@mmspektrum.com

Další články

Inovace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: