Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Není vrtání jako vrtání
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Není vrtání jako vrtání

Vrtání patří mezi nejjednodušší operace obrábění, a přesto je potřeba pro různé vrtací nástroje přesně dodržovat technologický postup (např. pro vystružovaný otvor vyrobit geometricky přesný otvor s minimálními přídavky a s naváděcím sražením).

V opačném případě vyrobíte "banánový otvor", tj. neválcový tvar, který není kolmý k upínací ploše, o drsnosti ani nemluvě. Co potom s tím? U větších průměrů přetočit nožem ve vytáčecí hlavičce, u menších frézou-drážkovačkou. Každá úprava nebo oprava však stojí peníze. Peníze přitom potřebujeme na jiné účely - zejména na zproduktivnění výroby pomocí moderních nástrojů a CNC strojů.
Každý jistě zná a někde ještě používá stávající postup pro vystružený otvor: navrtat, vrtat, srazit hranu kvůli navedení nástroje, vyhrubovat a vystružit. Občas se setkáváme s "racionalizací", tj. některá operace se vypustí. Výsledky si jistě dovedete představit - chudák výstružník.

Vrtání sdruženým nástrojem

Firma Kennametal Hertel nabízí řešení: průměry 3 až 18 mm vrtat sdruženým nástrojem SEFAS nebo BF, tj. vrtat geometricky přesný otvor bez navrtávání a se sražením v jedné operaci. Zde se používá monolitní karbidový povlakovaný vrták SE (dle označení Kennametal Hertel řady B) se speciální geometrií břitu špičky a čela šroubovice pro zajištění samostředění nástroje bez potřeby navrtání a se stabilní tvorbou třísky. Výsledkem je prakticky 100% kruhovitost, drsnost Ra 0,8 až 1,2, přesnost H7 až H9 dle tuhosti soustavy stroj-nástroj-obrobek a v závislosti na řezných podmínkách. Vrták SE se používá pro všechny druhy materiálu do pevnosti 1200 N.mm-2, jeho vysoká životnost se zvláště dobře osvědčuje pro houževnaté a těžko obrobitelné materiály. Například rozteče u 4 otvorů průměru 7,8 mm do čtverce 60 x 60 byly vyvrtány na CNC frézce v materiálu 11.600 s přesností ±0,02mm, přitom otvor měl průměr 7,82 mm. V některých případech se nemusí potom ani vystružovat. Pro litinu a Al a Ti slitiny se používá vrták B411. Jedná se o dvouzubý nástroj se 4 břity, kdy dva vrtají a dva vystružují, tedy dosažitelná přesnost je H7. Místo destiček na srážení se mohou používat zahlubovací destičky různých tvarů, např. pro hlavu imbus šroubu. Výše uvedené vrtáky jsou délek až 7D. Upínání se doporučuje v upínačích s házivostí ±0,02 mm. Používají se buď upínače Whistle Notch (dle DIN 6535 tvar B), nebo hydraulické upínače s házivostí 0,003 mm, která zajišťuje 4x větší životnost nástroje. Vrtáky těchto typů se brousí a povlakují při zachování stejných obráběcích vlastností.

Modulární vrták

Pro průměry 12,5 až 40 mm je produktivnější používat modulární SE vrták (KSEM nástroj firmy Kennametal Hertel), tj.nástroj s vyměnitelnou špičkou. Tělo je vyrobeno z oceli a je opatřeno šroubovicí a vnitřním chlazením a vyměnitelná špička je z povlakovaného tvrdokovu s geometrii, která zajišťuje středění. Délky jsou až 10D. Zde je nutné vnitřní chlazení. Tříska se vytváří na břitech vyměnitelné špičky a odvádí se šroubovicí pomocí tlaku chladicí kapaliny. Vyměnitelné špičky se brousí a povlakují dle opotřebení až 4x. Upínají se do Whistle Notch upínačů.

Vrtáky s vyměnitelnými destičkami

Pro průměry 25 až 60 mm se používají Drill-Fix vrtáky s vyměnitelnými destičkami. Existují dva druhy těchto vrtáků: Drill-Fix DFT - tělo vrtáku se šroubovicí a vnitřním chlazením je osazeno dvěmi trigony, které zajišťují dobré centrování a úběr materiálu; Drill-Fix DFR - tělo vrtáku se šroubovicí a vnitřním chlazením je osazeno dvěma obdélníkovými destičkami s dolní hranou jako u trigonu a boční hranou do šroubovice, které zajišťují stabilní tvorbu třísky a kvalitu povrchu. Vrták typu DFR umožňuje 2x větší řezné rychlosti než DFT. Upínání se provádí do Whistle Notch upínačů. Je zde možnost radiálního rozjezdu u soustružení suportem, u frézovacích center pomocí speciálního držáku, který umožňuje přesazení od nominálního průměru od 0,3 až do 1,3 mm. Vrtáky typu HTC-C mají ještě v ose tvrdokovový navrtáváček pro přesnější středění. Používají se pro průměry 20 až 45 mm do hloubky 5D a 8D. Pro průměry 45 až 270 mm se používají stavebnice HTS tvořené upínačem, tělem, hlavicí, kazetami s vyměnitelnými destičkami trigon.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: