Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Normy řady ISO 9000 – přínos, nebo hrozba?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Normy řady ISO 9000 – přínos, nebo hrozba?

Nepochopení skutečných cílů a základních myšlenek systému norem řady ISO 9000 má katastrofální následky. Zavedené systémy jsou zbytečně složité a v průběhu auditu vedou ke lžím a podvodům.

Od počátku 90. let minulého století v rámci procesu harmonizace československých státních norem s normami všeobecně uznávanými v zemích EU do naší republiky postupně pronikají normy na řízení jakosti. Jedná se o normy řady ISO 9000. Příchod zahraničních investorů a strategických partnerů do našich firem radikálně mění dosud zaběhlé přístupy a zavedení systému řízení kvality je přímo vyžadováno a důsledně kontrolováno.

V současnosti roste množství firem, ať malých nebo velkých, které systém řízení kvality dle norem ISO mají zavedený nebo ho zavádějí, případně o podobném kroku do budoucna uvažují. Málokdo však dané problematice skutečně dobře rozumí. Většinou se slepě přijme to, co mají zavedeno firmy s podobně zaměřeným výrobním programem v zemích bývalé západní Evropy. Každá firma má však tento systém vytvořený přesně na míru, navíc vyzkoušený mnoha lety. Prosté kopírování s sebou tak mnohdy nepřináší žádný pozitivní efekt. Obvykle to vede k dosažení pravého opaku. Naprosto zbytečně mnohonásobně naroste množství různých dokumentů. Jejich udržování v aktuálním stavu pouze spotřebovává tolik drahocenný čas zaměstnanců a neúměrně je zdržuje.

Základní myšlenka norem řady ISO 9000

Základní myšlenka obsažená v normách řady ISO 9000 je však jiná.

1) Cílem je „otevřít oči“ zaměstnancům firem a ukázat jim, kde by bylo možné cokoli vylepšit, protože právě to má vliv na růst kvality. Tady spočívá logika věci a pravý význam norem řady ISO 9000.

2) Praktická realizace není ničím ani nijak omezena. Panuje zde naprostá svoboda. Vše musí sloužit danému účelu. Nikde není striktně přikázáno, jakým způsobem toho lze dosáhnout. Text přímo uvedený v těchto normách má posloužit pouze jako dobrý návod pro začátek.

Anotace
Ošizená práce se vždycky nakonec někde projeví.

Ignorace a nepochopení

Ignorace a nepochopení těchto principů má katastrofální následky. Vytvoří se pouze množství dokumentů, jejichž praktický význam je značně diskutabilní. Ve skutečnosti tyto dokumenty ani neodpovídají realitě ve firmě. Datum kontrolního auditu je dopředu známo. Firma má dost času na to, aby se důkladně připravila. Nejedná se však o přípravu v dobrém slova smyslu. Staví se dokonalá Potěmkinova vesnice:

  • staré a dlouho neplatné dokumenty se najednou hromadně aktualizují;
  • zaměstnanci firmy se důkladně proškolí a naučí se scénář, jak se mají chovat a jak auditorovi odpovídat na jeho otázky;
  • všechny předměty, které by mohly vést k podezření, že zavedený systém nefunguje, musí zmizet. Jednoduše se schovají, aby nebyly vidět. Tragikomické je, že po odchodu auditora někdy mají dokonce i sami zaměstnanci problémy s jejich opětovným nalezením!
  • při samotném kontrolním auditu se auditorovi dovolí jít pouze do míst ve firmě, která vyhovují. V praxi to znamená, že za žádných okolností nesmí opustit kancelář vedoucího.
Podobných „triků“ existuje mnoho, záleží na nápaditosti zaměstnanců.Podobných „triků“ existuje mnoho, záleží na nápaditosti zaměstnanců.

Auditorovi se tak přímo do očí bezostyšně lže. Protože navíc není specialista v daném oboru, jeho otázky jsou čistě v obecné rovině. Nepřímo je nucen uvěřit všemu, čím ho kdo oklame a nemá možnost si podávané informace nijak ověřit. Certifikát dle normy ISO 9000 firma sice získá, ale za jakou cenu? Je to fraška. Skutečný význam je překroucen.

Konec vážnosti ISO 9000 v Čechách?

Bude-li zavádění norem řady ISO 9000 v řadě společností probíhat i nadále tímto způsobem, celý systém se postupně zprofanuje a nikdo ho nebude brát vážně. Zbudou jen úsměvné historky z průběhu auditu o tom, jak se podařilo auditora opít rohlíkem. Jestliže se pak nějaká firma bude prokazovat certifikátem dle norem řady ISO 9000, lidé ji budou podvědomě vnímat tak, jakoby mlčky o sobě vydávala svědectví, že „tady jsme se už také naučili dobře lhát“.

Článek vznikl na základě mnohaletých bohatých zkušeností s přípravami na audity dle norem ISO.

Ing. Jiří Skalský

jiri.skalsky@yahoo.com

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: