Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nová generace lisů s adaptivní kinematikou
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nová generace lisů s adaptivní kinematikou

Rychlé řešení složitých technologických zákonitostí při konstrukci velkých lisovacích nástrojů je první polovinou konkurenční výhody italské společnosti Sacelest. Druhou polovinu úspěchu tvoří špičkové stroje – a právě strojový park v Košicích je v těchto dnech posílen instalací vysoce moderního lisu s adaptivní kinematikou.

Rozhodujícím kritériem pro výběr nového lisu byla zejména efektivita a flexibilita výroby, spolu s dlouhou životností stroje. Po důsledném zhodnocení současného stavu techniky byl vybrán vysoce pokrokový lis ZANI Motion Master 600 tun s nastavitelným zdvihem a třímetrovým stolem.

V italském Ozegnu v turínské centrále společnosti Sacelest jsou konstruována a implementována všechna technická řešení pro stříhání, ohýbání, tažení a progresivní lisování poskytované široké škále zákazníků od sektoru automotive přes bílou techniku až pro lékařské přístroje. Světovými hráči v oblasti lisování se však nestali přes noc – jejich mezinárodní úspěch je založen na odborných znalostech a dlouholetých zkušenostech vlastníků, jejichž unikátní technické know-how v oblasti lisování je budováno dlouhá desetiletí v úzké spolupráci s těmi nejlepšími dodavateli v oboru.

ZANI Spa je v odborných kruzích dobře známá italská konstrukčně-technologická společnost zaměřená na dodávky inovativních technických řešení v oblasti lisování. Centrála společnosti sídlí v městě Turate, severně od Milána v blízkosti švýcarských hranic a již od roku 1960 se zabývá výzkumem a vývojem lisovací techniky ve spolupráci s Milánskou univerzitou. Mezi hlavní zákazníky tradičně patří všechny významné automobilky, výrobci nábytku, bílé techniky a nově i zákazníci ze sektoru obnovitelné energie.

Lis Motion Master je dalším z úspěšných konstrukčních řešení vyvinutých v laboratořích ZANI. Kombinace lineárního nastavení zdvihu spolu s pohonem typu double knuckle joint garantuje velmi vysokou produktivitu práce současně s velkou flexibilitou výroby. Z 3D modelu je zřejmé, že jde o modifikované uspořádání klasického knuckle joint pohonu, které nově přináší prvek adaptivní kinematiky vhodné zejména pro stříhání, ražení a tažení.


3D model modifikovaného uspořádání knuckle joint pohonu lisu ZANI Motion Master

 

Ideální křivky pro formování

Zákonitosti kinetiky v tomto konstrukčním uspořádání poskytují ideální křivky pro formování materiálů, a to i těch komplikovaných, na starších lisech prakticky neopracovatelných. Snížení rychlosti před dosažením BDC je až 70–80 % ve srovnání s konvenčními excentrickými lisy. Velmi nízká kontaktní rychlost poskytuje další neopomenutelné výhody, jakými jsou omezení otřepů, omezení hlučnosti a také minimální zpětné odpružení (viz diagram porovnání pozice a rychlosti).


Zákonitosti kinetiky v konstrukčním uspořádání lisu ZANI Motion Master poskytují ideální křivky pro formování materiálů.

Tvar těchto křivek je základním zadáním pro následnou konstrukci stroje, jenž má daných vztahů mezi rychlostí zdvihu a velikostí zdvihu dosáhnout. Je velkou výhodou, že je možné optimalizovat všechny parametry výrobního procesu včetně optimalizace pracovního tempa v závislosti na výšce zdvihu. Výška zdvihu je u řešení Motion Master zajištěna pomocí kontinuálního lineárního systému. Nastavení zdvihu je řízeno automaticky softwarem, který nabízí dvanáct různých výšek zdvihu.


Výška zdvihu je u řešení Motion Master zajištěna pomocí kontinuálního lineárního systému, která nabízí dvanáct různých výšek zdvihu.

 

 

 

Zvýšení stability

Větší vzdálenost mezi kotvicími body je účelově navržena ke zvýšení stability zdvihu a k udržení stability při nerovnoměrném zatížení beranu vlivem nástroje, jenž zatěžuje stroj nesymetricky. Při tváření tlačí lis shora dolů na nástroj a současně je celý systém zatížen reverzní silou, která snižuje životnost všech takto zatížených komponentů. Velké redukce deformačních sil působících na stroj je dosaženo umístěním reakčních bodů blízko osy ojnice. Díky správně kinematicky propočtené architektuře double knuckle joint je zpětné zatížení hlavního pohonu pouze 30 % z celkového zpětného zatížení při lisování. Na rozdíl od tradičního lisu není hlavní pohon v ose s ukotvením ojnice, ale oba jsou uspořádány ve dvou různých úhlech.


Větší vzdálenost mezi kotvicími body je účelově navržena ke zvýšení stability zdvihu a k udržení stability při nerovnoměrném zatížení beranu vlivem nástroje, jenž zatěžuje stroj nesymetricky.

 

 

 

Lis ZANI Motion Master 600 tun, který je právě v těchto dnech instalován v košickém závodě Sacelest, bude vyrábět díly pro Valeo Group. Start-up výroba bude zaměřena na lisování podpěry elektronické řídicí jednotky Fordu Kuga. Slovensko-italský tým na obrázku je zachycen během červencového testování stroje ve výrobním závodě ZANI, kdy byla na několika nástrojích úspěšně ověřena výroba první předsérie daného dílu.

Slovensko-italský tým v červenci testoval nový lis Motion Master v italském městě Turate.


Exinco

Josef Chromý

josef.chromy@exinco.cz

http://exinco.cz/exinco

Další články

Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: