Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nová generace metacích kol pro otryskávání
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nová generace metacích kol pro otryskávání

Původně se k metání používala drcená litina. Ta byla záhy nahrazena sekaným drátem. Od 60. let rostla obliba ocelových granulí, tvořených především oblými částicemi, avšak ve směsi se mnohdy objevovaly i částice ostrohranné. Tvrdost tohoto materiálu se pohybovala mezi 45 a 51 HRC. Výjimečně se používala ocelová drť s tvrdostí 55 - 60 HRC (typ GL) nebo 63 - 66 HRC (typ GH).

Důvodem bylo především to, že tento materiál dramaticky zvyšoval opotřebení metacích kol a vnitřních částí strojů. Tento problém se po dlouhou dobu nedařilo vyřešit. Jedním z důvodů bylo, že výměna opotřebených dílů se stala velmi dobrým zdrojem příjmů pro producenty strojů. Straaltechniek International tuto filozofii naštěstí nesdílí.

Konvenční metací jednotky

U konvenčních metacích jednotek není možné pro zvýšení výstupní rychlosti abraziva zvyšovat rychlost otáček metacích kol, aniž by nedocházelo k enormnímu opotřebovávání dílů metacího stroje. To spolu se ztrátou vyváženosti metacího kola snižuje produktivitu stroje. Zvýšené náklady na údržbu stroje se týkají především lopatek a obložení skříně metacího kola a uložení elektromotoru; dochází také ke zvýšení hlučnosti stroje. Výrobci konvenčních metacích kol jsou nuceni maximálně snižovat rychlost otáčení. Se zvyšující se vzdáleností metacích kol se podstatně snižuje tryskací kapacita. Výstupní rychlost abraziva se snižuje o 15 % s každým metrem vzdálenosti metacího kola od tryskaného prvku.

Specialita z Belgie

Bylo tedy třeba vyvinout lepší metací kola. Zvýšení výstupní rychlosti abrazivního média a zvýšení produktivity práce tryskacích strojů definovaly dva základní požadavky na novou konstrukci. Po letech vývoje vyšly v roce 1996 z návrhové dílny pana Ruttena, belgického specialisty na metací kola s dlouholetou praxí u firem Schlick a Guttman, nové typy metacích kol. Jsou vyrobeny ze speciálních, abrazi výjimečně odolných materiálů, které jsou s vysokou přesností opracovány do finální podoby.
Dosažené výsledky lze shrnout zhruba následovně: Díky hladkému přechodu částic opouštějících kontrolní klec na lopatky je docíleno lepšího rozložení abraziva na lopatce, nedochází k jeho tříštění při přechodu a nevznikají "bludné" proudy abraziva a jejich neusměrněný pohyb komorou. Zásluhou zvýšení výstupní rychlosti abraziva při stejných otáčkách je umožněna vyšší produkce, tryskání hůře přístupných míst a zlepšilo se také pokrytí tryskaného povrchu s nižším množstvím abraziva. "Horká stopa" (účinná zóna) může být nyní uzpůsobena požadavkům klienta a rovnoměrně rozvržena na potřebnou délku. To přineslo zlepšení kvality tryskání a zvýšení stejnoměrnosti zdrsnění. Použití ideálních materiálů konečně zajistilo výrazné zvýšení životnosti jednotlivých dílů, snížení nákladů na údržbu stroje při opravách a výměnách dílů a odstranění mnoha produkčních výpadků. Díky rovnoměrnému tryskání s dlouhou životností bylo také dosaženo snížení nákladů na seřizování stroje a snížení zmetkovitosti výroby. Není totiž dále nutné časté seřizování "horké stopy" kvůli narůstajícímu nepravidelnému opotřebení rovných lopatek. Opotřebení lopatek metacích kol probíhá velmi pomalu. Proudění abraziva po lopatce je pravidelné. To jsou také důvody, proč se může metací kolo otáčet vyšší rychlostí. Metací kola se vyrábějí v průměrech od 240 do 506 mm a šířkách od 50 do 100 mm. Menší kola mají 4 lopatky, větší 6 nebo 8, maximální otáčky jsou u nejmenšího 6000 min-1, u největšího 3800 min-1.

Osminásobná životnost

Oproti konvenčním zařízením mají nové stroje vyšší produkční kapacitu při stejné energetické spotřebě, výrazně se snížilo opotřebení dílů, spotřeba abraziva (o více než 30 %) i náklady na údržbu. Tím se snížily produkční ztráty a náklady na servis. Kola mohou být použita jak u nových metacích strojů, tak jako náhrada nevyhovujících turbín na stávajících strojích všech světových značek. Metací jednotky Rutten mohou pracovat při vysokých rychlostech. Díky použitému materiálu a zakřivení lopatek může být rychlost abrazivních částí téměř dvojnásobná oproti konvenčním metacím kolům. Hladký přechod částic na lopatku, plynulé zvyšování jejich rychlosti a optimalizace výstupního úhlu mají za následek vysokou životnost metacích strojů. Při použití pracovního materiálu třídy GP je to minimálně 2500 pracovních hodin, což je v porovnání s konvenčními lopatkami zhruba osminásobek. Ve skutečnosti jsou tyto hodnoty ještě vyšší. Vlastnosti metacích kol je předurčují nejen k osazení na nových strojích a k výměně na stávajících strojích (bez rozdílu kapacity a značky výrobce), ale také k vysoce sofistikovanému využití, jakým je například technologie zpevňování povrchů známá pod označením shot-peening apod. Na český trh tato kola dodává firma Wista, s. r. o.

Další články

Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: